29.5.2024 | Svátek má Maxmilián, Maxim


POLITIKA: Spojování pravice

27.10.2017

Ihned po volbách na mě začaly na facebooku, ale i v mnohých komentářích vykukovat výzvy ke spojování pravicových stran od Pirátů až k ODS. Vynikající filosof a ex-politik Daniel Kroupa argumentuje ve svém textu nutností čelit nástupu stran s jedním tématem nebo s jedním vůdcem. Dokonce hrozí, že pokud se středopravicové strany nespojí, nemusejí se příště do Sněmovny dostat.

Budoucí ex-předseda a zakladatel TOP 09 Kalousek odstupuje ze své funkce s argumentem, aby jeho osobnost nebránila integraci pravicových stran, a vyzývá ex-člena ODS a později kandidáta TOP 09 Pospíšila, aby ani on nekandidoval do vedení TOP, protože i on prý svoji osobní historií brání integraci pravice.

Tito a mnozí další tak vlastně vyzývají ODS, která ve volbách jako jediná z nich uspěla, aby se spojila se stranami, které neuspěly nebo se s vypětím sil a hlasů voličů dostaly přes čáru ponoru. Je ale opravdu spojování, integrace nebo partnerství středopravicových stran lékem na propad voličů na pravé části politického spektra? Jsem přesvědčen, že to tak v žádném případě není, že není možné sčítat dohromady hlasy pro STAN, KDU, TOP a ODS a domnívat se, že ve vzájemném partnerství, integraci těchto stran lze najít východisko z horšího postavení české pravice. Ani plamenné výzvy publicistů, komentátorů nebo veřejnosti, která se nezajímá pouze o titulky bulváru, ale čte a sleduje politické dění, nemohou donutit jednotlivé lokální, regionální a celostátní lídry stran, aby spolu začali jednat o spojení, o integraci nebo o vzájemném partnerství. Volby totiž nerozhodují strany a jejich lídři, ale především voliči.

Nelze nijak donutit lokálního lídra strany A, aby najednou on i celá členská základna začal spolupracovat s lídry strany B, aby se při hlubší integraci podvolil před lídrem ze strany B a stal se řadovým členem. Jakékoliv hlubší integrace politických stran totiž vždy vedou k tomu, že se sníží počet malých lokálních, větších regionálních i těch nejvyšších představitelů spojovaného subjektu a ega mnohých prostě utrpí. Navíc nevidím žádné štěstí, pokud do KDU přijdou členové TOP, do ODS členové STAN nebo v jakékoliv jiné konstelaci členové jedné strany do druhé. Úspěšné členství v politické straně představuje dlouhotrvající postupné nalézání shody a společného postoje, nikoliv prosté propojení dvou entit s rozdílnými názory na priority a témata. Spojování dvou stran může vést pouze a jenom k rozbití jednoty, k frakčním bojům a k vyvažování postojů zástupců původně dvou a více stran. Toto není cesta.

Ani ve specifických senátních volbách, kde v menších obvodech ve většinovém volebním systému soupeří osobnosti, neleží velké výhody partnerství více stran. Výzvy, aby v senátních volbách strany nestavěly podobné kandidáty proti sobě, je totiž možné a snadné vykládat i tak, že strana, která staví svoje kandidáty jen ve třetině volebních obvodů, aby nerozbíjela pravicové voliče a aby se mohli ucházet o voliče kandidáti partnerských stran, lze číst i jako zprávu o tom, že strana nemá dostatek osobností, které mohou zaujmout voliče, a že se bojí o výsledek. To je zpráva, kterou voličům může vyslat jenom bloud. Připouštím takovou dohodu v jednom, dvou volebních obvodech, a to pouze na základě iniciace lokálních lídrů a členské základy a se souhlasem celostátního vedení. Výjimečně je to možné, pokud nezpochybnitelná veřejně známá a nestranická osobnost kandiduje do Senátu, nikoliv tehdy, pokud kandidují straničtí nominanti.

Jediná cesta, která má budoucnost a která může přispět k posílení pravicových postojů ve Sněmovně, leží v oslovení veřejnosti, oslovení voličů a získání lepšího volebního výsledku v každých dalších volbách. To může dokázat pouze vnitřně jednotná, vnitřně konzistentní a jednotně vystupující politická strana. Proto vidím východisko ze současné situace nikoliv ve spojování stran a integraci hnutí, ale v oslovení voličů stran, které neuspěly a které jsou na hraně přežití. Proto není a nemělo by být cílem ODS naskakovat na komentáře publicistů a některých politologů o integraci, ale poctivou prací oslovovat středopravicové voliče, kteří nejsou spokojení se současným stavem. Těmto voličům musí ODS nabídnout možnost, aby si v dalších volbách vybrali stranu, která hájí jejich zájmy a která je schopna také jejich zájmy naplňovat. Chce-li Kalousek skutečně udělat něco pro integraci pravice, jak o tom nyní mluví, ať vyzve voliče TOP 09, aby příště volili ODS. To by byl postoj státníka.

Autor je komunální politik ODS