16.4.2024 | Svátek má Irena


POLITIKA: Rathizace politiky

16.11.2005

Bouře, kterou předvádí nový ministr zdravotnictví krátce po svém nástupu možná může překvapit jen ty, kdo jej neznají nebo jej nesledují v posledních letech. Ti ostatní mohli očekávat vše možné i nemožné a stalo se: Zavedení nucené správy ve VZP poté, co jak Rath tak i Paroubek veřejně vyslovili, že nucená správa ve VZP není na pořadu dne, resp. vyslovili uspokojení nad postupem její ředitelky, je příznačné pro styl nového ministra a jeho premiéra. Rath je nepochybně člověk, pro kterého pojmy jako pravdomluvnost a čestné přímé jednání jsou neznámé, což vynikne zvlášť tehdy, kdy Rath přímo uvedl, že pokud ředitelka Musílková z funkce odstoupí, bude nucená správa do několika týdnů zrušena. Jinými slovy: buď nucená správa se vším všudy, anebo Musílková. Jak prostě přiznané a jak přímočaré! V které civilizované demokracii by tohle mohlo projít ministrovi nebo premiérovi?

Nucená správa s sebou však ponese – zvlášť při této zjevné účelovosti – řadu následných negativních efektů a je také pravděpodobné, že dojde k odlivu klientů k jiným „klidnějším“ pojišťovnám a může se stát, že se poměr mezi bonitními plátci a tzv. státními pojištěnci ještě zhorší v neprospěch VZP, a to s dalšími dopady na její finanční toky. Zjevná účelovost a prvoplánová neuváženost tohoto kroku plně koresponduje s obrovskými atrofovanými ambicemi nového ministra, který – ač vědomě přijal funkci užitečného idiota pro premiéra Paroubka – se rozhodl na této pozici na rozdíl od svých předchůdců nezůstat. Nemějme pochyby, že drive nového ministra ještě nabude na síle a budou následovat další kousky. Může se stát a možná se již děje, že kroky D. Ratha budou překvapením pro samotného premiéra, který možná svoji roli jakéhosi Skupy, který Ratha povodí, nevyhodnotil až tak docela správně. Rath se už nyní stal Paroubkovým problémem (možná o tom ještě tak úplně neví) a tím i problémem nás všech, jak už to bývá u džinů z láhví vypuštěných. Neblahé charakterové vlastnosti pana ministra, zejména pak jeho chorobná ctižádost a touha po moci budou ještě krmit úvodníky novin přinejmenším do voleb a dobře nám z toho nebude. O stavu jeho psyché svědčí postup, kdy nejprve veřejně napadl senátora Julínka, že je důvodné podezření, že si Modrou šanci nechal financovat ze zdrojů VZP, a potom jej vyzval, že je na něm (Julínkovi), aby doložil důkazy, že tomu tak není. Co k tomu dodat.

Buranství v politice ČSSD tady již existuje mnoho let, její rathizace je další fází v její úplné degradaci na nástroj, jak se zuby nehty bez ohledu na prospěch občanů udržet u moci a peněz, které z ní plynou. Ale zase, když víme, že už od 1. ledna bude VZP bez problémů a zdravotnictví bude vyšlapovat, tak nebuďme tak citliví. A pak – Jiří Paroubek na to dohlédne.