21.2.2024 | Svátek má Lenka


POLITIKA: Praha, matka koalic

29.5.2013

Krize v pražské koalici potvrzuje tvrdý boj na české pravici, který může být ve svém důsledku zničující pro oba hlavní aktéry. Pro TOP 09 se odchod ze stávající pražské koalice mohl jevit jako hra, při které nemají co ztratit při žádné ze tří možných variant koaličního vývoje v radě.

Zaprvé se TOP 09 nabídla možnost zahnat v důsledku tvrdé vyjednávací pozice ODS do kouta a tato hra by jim přinesla primátorský post. Nové vedení v čele s "topkařským" primátorem by umožnilo této straně tepat do mediálně vděčných chyb předchozího vedení a získat tak "morální distanc" od předchozí účasti ve Svobodově radě. A TOP 09 by odebrala další voliče ODS. To mohlo posílit i celkový trend změny hegemonie na české pravici, který se ovšem v posledních průzkumech veřejného mínění začal měnit. Nicméně ODS se nenechala do této pozice vmanévrovat.

Zadruhé se pro TOP 09 mohlo jevit jako vhodné následně uzavřít koalici s ČSSD. Praha je s ohledem na počet obyvatel a medializaci zdejší politiky jednou z nejvýznamnějších součástí volební arény v ČR. Jak však ukázalo několik posledních voleb prvního i druhého řádu, úspěch v hlavním městě ještě sám o sobě celostátní volby nevyhrává. Jde o tradiční baštu pravice, jejíž charakter se otřásl v základech teprve při senátních volbách v roce 2012. A ČSSD může cítit, že znechucení pravicovým politikařením jí může přilákat další voliče, zatímco rychlý skok do náruče TOP 09 by ji zdiskreditoval před tradičními voliči v Praze i mimo ni. Těžit by z toho mohli komunisté.

TOP 09 nyní silně doufá ve vstřícnost ČSSD. Koalice obou těchto stran by mohla předznamenat jejich spolupráci na vládní úrovni. Nicméně dosavadní zdrženlivost ČSSD ukazuje, že uvažují i o tom nechat "topkaře" utopit se ve vlastních problémech a využít toho pro posílení vlastní pozice v hlavním městě i v celostátní politice. Dienstbierovo křídlo v ČSSD, které po posledních pražských komunálních volbách stálo o koalici s TOP 09, je navíc nyní oslabeno.

TOP 09 zřejmě nepočítala s tím, že by se proti ní za stávající krize mohly opětovně domluvit ODS a ČSSD, což je třetí varianta. I kdyby se tak stalo, byla by taková koalice terčem mediální kritiky. Nicméně obě strany by mohly argumentovat tím, že do ní byly ze strany TOP 09 vehnány. Sociální demokraté by přitom nemuseli být vzhledem k současným preferencím účastí v takové koalici výrazněji ohroženi, nebezpečnou by ale byla pro ODS. Ta bude zřejmě odmítat i předčasné volby. Z lůna politických kuloárů matky Prahy se tak mohou pro pražský magistrát i pro budoucí celostátní vládu zrodit i jiné koalice, než měli v plánu strůjci nynější krize.

NašiPolitici.cz