29.5.2024 | Svátek má Maxmilián, Maxim


POLITIKA: Parciální demokracie v socialistické praxi

20.6.2017

Otázka fiktivního průzkumu: Co říkáte vyjádření stínového ministra Mládka z r. 2013 o živnostnících – parazitech? A slovům předsedy Senátu Štěcha o „pseudopodnikatelích“, kteří prý nejsou národohospodářsky efektivně využiti?

Odpovědi:
Občanka Anna: Jak si něco takového můžou vůbec dovolit vypustit z huby?
Občan Bedřich: Živnostníci nenatahují ruku ke státu, aby jim přihodil nějakou tu dotaci. Politici by se měli zamyslet sami nad sebou, kdože je tu parazit.
Občanka Cecílie: Živnostníci jsou základem ekonomiky, tvrdě makaj, bez ohledu na čas, starají se sami o svou obživu.
Občan Dalibor: Oba jsou blbové.

Další otázka: Měli by mít malí podnikatelé ve svém podnikání větší volnost a méně regulací?
Odpovědi:
Občanka Anna: Určitě, stát by jim neměl házet klacky pod nohy.
Občan Bedřich: Byrokracie, kterou musí procházet živnostníci, je úděsná. Mělo by se to zjednodušit.
Občanka Cecílie: Svoboda podnikání je základem úspěšné rostoucí ekonomiky. Odstraňování překážek pro rozjezd živností by se měla věnovat každá vláda.
Občan Dalibor: Co může vyřešit trh, neměl by v žádném případě regulovat stát.

Vše zdá se jasné, naprostá většina stojí za živnostníky a vyjadřuje odpor proti politikům, kteří je téměř kriminalizují. Z odpovědí čiší podpora svobody podnikání a snižování zbytečných regulací.

---
Ale pokračujme v dotazování dále, již detailněji.

Otázka č. 1: Bylo správné zavést EET?
Odpovědi:
Občanka Anna: Mně se to netýká, já jsem státní zaměstnanec.
Občan Bedřich: Ne. Je to zcela zbytečné plošné nařízení. Místo aby finanční úřady kontrolovaly podezřelé, tak plošně šikanují všechny živnostníky.
Občanka Cecílie: Tak asi nějaká kontrola placení daní je dobrá, ne? A když je to elektronicky, bez papírování, tak proč ne?
Občan Dalibor: Ano. Když já platim poctivě daně, tak ať je platí všichni, né aby nějaké tržby zatajili. Kdo nemá co skrývat se přeci nemusí EET obávat.

Výsledek parciální demokracie: Většina pro EET. Nejednoznačné výsledky podobných projektů ze zahraničí nejsou vzaty v úvahu. EET byla zavedena, což je možné brát jako plošnou presumpci viny, neb jsou plošně kontrolováni úplně všichni, nejen ti podezřelí z páchání přestupků (viz též pozn. pod čarou A). Živnostníkům to zvedlo náklady a přidělalo práci. Mnozí z nich radši skončili s podnikáním. Stát (tj. daňoví poplatníci) musí investovat do spolehlivého elektronického systému a jeho provozování. Bude zavedena účtenková loterie dotovaná a provozovaná novým státním úřadem.

Otázka č. 2: Může realitní makléř na pokyn vlastníka nemovitosti nepronajmout nabízenou nemovitost nějakému zájemci?
Odpovědi:
Občanka Anna: Ne, samozřejmě by nikdo neměl být diskriminován.
Občan Bedřich: Asi ne, ale mně je to jedno, já nic pronajmout nepotřebuju.
Občanka Cecílie: Samozřejmě! Vlastník by měl mít možnost pronajmout byt komu chce a makléř by se měl jeho pokyny řídit.
Občan Dalibor: Někdy jsou makléři i vlastníci úplní rasisté, to by se jim mělo zatrhnout.

Výsledek parciální demokracie: Jen menšina se jednoznačně staví za realitního makléře. Realitní makléř bude hnán k soudu a perzekuován, pokud rozlišoval (tj. diskriminoval – v původním slova smyslu) komu byt pronajme a komu radši ne. Tzn. soukromá diskriminace není povolena a makléř je omezen ve svých nabízených službách.

Otázka č. 3: Je správné, že zakázali hostinským tabákový kouř v jejich hospodách? (viz též pozn. pod čarou B)
Odpovědi:
Občanka Anna: Ano. Když jdu s děckem do restaurace, tak chci čistý vzduch.
Občan Bedřich: Lidi si zvyknou. Jako jinde v EU.
Občanka Cecílie: Ano, vždyť jde o zdraví jak hostů, tak i personálu.
Občan Dalibor: Ne. Je to naprosto nepřiměřené porušení svobody podnikání.

Výsledek parciální demokracie: Jen menšina se staví jednoznačně za svobodu volby hostinských. Plošný zákaz kouření v restauracích po vzoru mnoha jiných zemí (viz též pozn. pod čarou C) je zaveden, svoboda podnikání je radikálně omezena.

Otázka č. 4: Jste pro zákaz farem kožešinových zvířat?
Odpovědi:
Občanka Anna: Je to blbost. Když je zruší u nás, budou se kožešiny dráže dovážet a vůbec nevíme, jaký mají život norci v těch zahraničních chovech.
Občan Bedřich: Je to jen pár farem, moc podnikatelům to neuškodí.
Občanka Cecílie: Jsem všema deseti pro. Vždyť je to ostuda, jak se chováme k těm němým tvářím. Svobodu zvířatům!
Občan Dalibor: Já kožichy nenosím, tak mně to vůbec nezajímá. Ať si to třeba zakážou.

Výsledek parciální demokracie: Většině je to jedno, takže když jsou kožešinové farmy zakázány a jejich vlastníkům vzata obživa, skoro nikdo si nevšimne, že stát opět pod rouškou konání dobra omezil svobodu podnikání.

---
Výsledkem čtyř slepičích kroků parciální demokracie (jinak také nástroje takzvané „salámové metody“) je, že jsme zase o jeden lidský krok blíže socialismu. Je jeden krok málo, nebo hodně?

Socialismus se nemusí zavádět znárodňováním továren a vyvlastňováním sedláků. Každý potenciální totalitní vládce dnes již přece ví, že by to bylo kontraproduktivně brutální. Stačí vše, bez použití násilí, důsledně zregulovat. Vlastník bude nominálně pořád vlastníkem, ale jeho rozhodování bude na kost ořezáno. Majitelé, dříve na státu nezávislí a s vlastním rozumem, se stanou fakticky jen správci majetku. Ten jim kdysi patřil, ale nyní jede podle not těch, kteří řídí stát a chlubí se, jaké že to máme pěkné tržní hospodářství. Na státu nezávislých lidí v něm však fakticky ubývá a „správci“ pod pohrůžkou pokut a dalších sankcí provádějí (a na svých zákaznících povinně vynucují) to, co chce stát - ať už ho řídí oligarchové nebo třeba ekologisté.

V současnosti se jede podle not oligarchů, kteří zavčas pochopili, která bije, a že přes současný stát se dostanou rychleji k vysokým výnosům. Takový oligarcha si myslí, že takticky využívá nejrůznější ideologie dobra k získávání stále větší moci, protože (jak popsáno ve výše uvedeném fiktivním průzkumu) dobro v parciální demokracii zatím vítězí (senátor Štěch by se zde měl poučit). Je jim jedno, že dobro vítězí nad zdravým rozumem. Ve skutečnosti však jdou oligarchové tímto způsobem na ruku aktivistům ideologií dobra, neboť jejich světový názor fakticky prosazují. V pozdější fázi se už může jet podle not totalitních vládců.

Jako vedlejší produkt tohoto procesu se sníží pestrost nabídky služeb pro zákazníky a sníží se i konkurence. Například hostinští nyní musí uvádět povinně alergeny a neumožnit kouření. Pokud bude posléze hostinským nařízeno mít jedno nealko levnější než pivo, nemít v limonádě moc cukru, neprodávat pamlsky mladistvým a místo toho jim nabídnout mléko, zasíťovat prostor superrychlou WiFi, instalovat monitor se záběry z protialkoholních léčeben, zakázat hazardní desetníkový mariáš, odtučnit bůček, nesmažit smažák a taky prodávat cukrovou vatu zásadně bez cukru, pak bude mít i velmi schopný restauratér problém v takto omezeném podnikatelském prostoru si najít něco, v čem může vyniknout - a tudíž si vydělat výrazně nad průměr.

---
Bylo by skvělé, kdyby ti z občanů A, B, C a D, kterým je nějaké nově prosazované nařízení omezující živnostníky šumafuk, protože se jich to konkrétně netýká, i přesto někdy zvedli hlas pro obecný princip svobody podnikání.

Bylo by vynikající, kdyby občané A, B, C a D občas nemysleli sobecky jen na své vlastní pohodlí, tedy na svou vlastní „svobodu“ provozovanou na cizím majetku, ale kdyby pomysleli především na svobodu vlastníků toho majetku, třeba živnostníků, ve chvílích, kdy jim ji stát ořezává.

Bylo by úžasné, kdyby ti z A, B, C a D, kteří konají v zájmu nějakého vyššího dobra – zdraví, blaha roztomilých zvířat, potírání rasismu a xenofobie, absolutní spravedlnosti – nemysleli sobecky vždy jen na svůj vlastní dobrý pocit z konání dobra, ale kdyby pomysleli i na to, že konání dobra může být pro někoho jiného zlem.

Nejsem však optimista, každý především vidí jen tu svou parciální „svobodu“, i když obecně vám bude bezpochyby tvrdit, že „svoboda je nedělitelná“.

-------

Pozn. pod čarou A: Je to jako s dopravní policií dříve pořádající monstrakce typu Kryštof. Místo, aby se policie zaměřila na evidentní nebezpečné přestupky a nebezpečná místa, začala s nízkou efektivitou kontrolovat v nějaký konkrétní den (naštěstí jen jeden den!) úplně všechny. Je systém policie stavěn na to, aby dokázal provádět kontroly úplně všeho? Není, a to ani v ten jeden jediný den. Pokud není, reakcí může být zvýšení stavů policie. Finanční správa jde zavedením EET stejnou cestou: kontrolovat úplně všechno a kapacitně nastavit systém tak, aby kontrolu a sankcionování zvládal. Je to neefektivní a šikanózní, a ti největší hříšníci mohou uniknou snáze, neboť systém může být zahlcen kontrolou každé desetikačky.

Pozn. pod čarou B: Nejedná se fakticky o protikuřácký zákon, jak je nesprávně nazýván, ale o protihostinský zákon.

Pozn. pod čarou C: Když jsem jako kluk prováděl nějakou blbost, třeba hrál fotbal těsně u skleníku, a pak argumentoval, že přece „Karel tam hrál fotbal taky“, tak babička říkala: „A když Karel skočí z třetího patra, tak ty skočíš taky? Měj rozum aspoň ty, když ho nemá Kája.“

Převzato z blogu Strunz.blog.idnes.cz se souhlasem autora