28.5.2024 | Svátek má Vilém


POLITIKA: Levice korupci nikdy porazit nemůže

11.4.2006

O tom, že levice boj proti korupci nezvládá, dnes už nikdo nepochybuje. I přes veškeré její sliby klesla ČR v mezinárodním žebříčku korupce z 25. místa v roce 1996 na 50. místo v roce 2005 společně s Namibií. Korupci považují lidé spolu s nezaměstnaností a kriminalitou za největší společenský problém.

70 procent obyvatel si myslí, že se u nás loni korupce zhoršila. V žádné jiné oblasti nejsou lidé tak skeptičtí. Policii považují za nejzkorumpovanější instituci. 76 procent dotázaných se setkalo s korupcí, 52 procent úplatek dalo. Korupce se stala běžnou společenskou normou.

Pokud pátráme po příčinách, proč se korupci za vlád levice tak daří, musíme si odpovědět na dvě základní otázky. Na čem je postavena politika levicových stran? V čem spočívá podstata korupce, jaké jsou příčiny jejího vzniku, existence a šíření ve společnosti?

Levice vychází ze základního předpokladu, že lidé potřebují svého politika, svého úředníka, který umí nejlépe vyřídit jejich věci, protože oni sami toho nejsou schopni. Levice věří, že lidé potřebují někoho, kdo je bude kontrolovat, bude rozhodovat o jejich právech a povinnostech, ovlivňovat jejich životy, bude od nich vybírat vysoké daně a další dávky, aby je pak mohl "spravedlivě", podle vlastního uvážení přerozdělit. Aby se člověk cítil lépe, "darují" mu množství zákonů, regulací, kulatých razítek. Levice popírá schopnosti člověka svobodně a samostatně rozhodovat o svém životě. Cílem levice je udělat z lidí stádo, které jde slepě podle toho, jak bača píská.

Korupce se nachází všude tam, kde o nás někdo rozhoduje, kde jsme ponecháni na milost či nemilost kulatého razítka. Korupci se daří v prostředí nadměrné regulace a velkého množství pravomocí, v prostředí, kde stát omezuje svobodnou vůli jedince a řídí jeho život.

Platí jednoduchá rovnice: čím více regulací, čím více kulatých razítek, tím více korupce. Čím více o životě každého z nás rozhoduje někdo jiný, tím větší je "motivace" zajistit si jeho příznivé rozhodnutí - bonboniérou, lahví alkoholu, protislužbou, penězi. Nedělám si iluze, že korupci lze ze společnosti zcela vymýtit. Kvůli tomu však na boj proti korupci nemůžeme rezignovat. Je třeba zaměřit se na její podstatu.

Boj proti korupci nelze vést špiclováním, udáváním ani útoky na soukromí a osobní svobodu každého z nás. Nejdůležitějším krokem v tomto boji je omezit prostor pro korupci, dát lidem větší svobodu, aby si sami mohli rozhodovat o svých věcech, aby si sami mohli organizovat své životy. Vždyť přece tam, kde rozhoduji sám za sebe, nemám potřebu nikoho korumpovat.

Levice nemůže být v boji proti korupci úspěšná, protože sama podstata její politiky a její existence je podstatou a příčinou korupce. Proto veškeré snahy levice řešit korupci končí ještě větší korupcí.

MF Dnes, 10.04.2006

místopředseda Sněmovny za ODS