3.3.2024 | Svátek má Kamil


POLITIKA: Léčba Klausem

18.1.2008

Když jsem před několika měsíci na stránkách NP předvídal opětovnou komedii před volbou presidenta, tak jsem se ani náhodou nemýlil. Jen zdánlivě lépe vypadá situace při této volbě, ale to je jen optický klam. Kandidáti se sice "negenerují" ze dne na den, ale jinak je to opět nedůstojné divadélko, které si - alespoň více přemýšlející část populace - nezaslouží. Protikandidáta dodal Bursík s podporou Paroubka z USA a výběr to nemohl být horší. Švejnarovo ekonomické renomé snad nikdo nezpochybňuje a já jsem dalek je hodnotit, protože nejsem ekonom ani vědec v oboru ekonomie, abych si mohl dovolit jakékoli závěry toho druhu. Respektován tedy Švejnar jako ekonom je, ale to je nejspíš jeho jediné plus a to se zdá být velmi málo. Velikost a kvalita Švejnara jako Klauzova protikandidáta přece neroste se čtvercem počtu publikovaných vědeckých statí, ani tím, že prohlašuje, že přináší změnu a on sám změnu představuje, a už vůbec ne v tom, že objíždí kraje a provádí jakousi presidentskou a mimochodem zbytečnou kampaň, jejíž jediným cílem je, aby jej vůbec někdo - kromě odborných ekonomických kruhů - v republice znal.

Když vynechám opravdu obskurní článek Šiklové z LN z 11. ledna, kde její pero nepochybně bylo vedeno nezastíranou nenávistí ke Klausovi a skrývanou devótností vůči jeho předchůdci na Hradě, pak dokola je omílána mantra o zpátečnictví, nemodernosti, samolibosti, verbálním pravičáctví, zastydlém antievropanství, zákulistním pletichaření a především zbabělosti Klause, který odmítá si zadebatovat se Švejnarem veřejně, byť třeba jen na půdě Senátu. Klaus je především, na rozdíl od většiny ostatních politiků ve svých názorech konsistentní, nemění je jako kabáty anebo své pověstné kravaty, své oponenty neuráží ani nenapadá a je-li ironický, pak rozhodně snesitelně a společesky přijatelně, nevylepšuje si své CV jako Švejnar a pak se nemusí omlouvat, nemusí si vylepšovat image nepravdivým tvrzením, že vypracoval plán transformace ekonomiky zkraje 90. let a obecnými a nicneříkajícími odpověďmi na turné a jsem přesvědčen, že na otázku, co říká možnosti privatizovat Budvar, by ironicky konstatoval, že (i) jako presidentu nepřísluší zasahovat do jakékoli privatizace a (ii) vlastní-li stát pivovar, pak je to opravdu, ale opravdu neuvěřitelný nonsens. Nevidím nikde kromě útoků na kuponovou privatizaci ani slovo uznání za to, že Klaus našel odvahu odvrhnout jakoukoli třetí cestu a pustit se do razantního přechodu plánované ekonomiky na čistě tržní ekonomiku. Kdyby Klaus neudělal nic jiného, než že se obklopil lidmi stejného myšlení a realizoval tento radikální krok, a kdyby neudělal nic jiného, než že s Mečiarem (pro něj jistě nepříjemnou osobou) s chladnou hlavou rozdělili Československo, pak si i tak zaslouží úctu, a to i přesto, že se mu dá vyčíst 100 + 1 chyb při realizaci transformačních kroků, nevyjasnění zvláštního financování ODS v r. 1997, neprivatizování největších českých bank, sebestřednost, někdy zbytečnou ješitnost anebo ambivalentní postoj při krizi v bývalé Jugoslávii atd.

Opravdu by mě zajímalo, co je špatné na tom, že se Klausovi nelíbí baťůžkáři (je to jeho svaté právo), nemá nijak kladný vztah k internetu a moderním technologiím (je nás takových víc, kteří s tím máme své problémy a máme k tomu výhrady) a je velmi kritický k EU, resp. je důsledně kritický k některým aspektům EU a hlavně vývoje kolem změny jejího fungování v posledních letech (takových nás je několik habadějů). Klaus vyjadřuje své výhrady konsistentně a s podporou argumentů a své oponenty, alespoň pokud vím, na rozdíl od nich neuráží jen proto, že má jiný názor, a je absolutní hloupost mu vyčítat, že si tak pěstuje image osamělého bojovníka proti sjednocené Evropě. To je tím nespravedlivější, že fungování EU a její zasahování do života lidí je opravdu ve stavu, který je na pováženou. Nevidím nic špatného na tom, když jako zkušený politik v systému, kdy jej volí volitelé, nepodstupuje zbytečné diskuse, kterými by jen zviditelňoval svého protikandidáta. To je politicky taktické a označovat to jako zbabělost nebo přímo nemorálnost je jen důkazem toho, že Klausovi kritici nedovedou přiznat, že Klaus je prostě v politice dokonalý mazák. A pak jen tak na okraj, nechlubí se tím, že než by si koupil jachtu, raději si najde přátele, kteří ji mají; Klaus je jistě jako téměř každý, kdo to v politice dotáhl vysoko, sice trochu snob, ale ne drobný škudlil a není suchar. A v neposlední řadě, nemusí žehlit schizofrenní pozici člověka, který tvrdí, že je pravicovým ekonomem, ale volil by ČSSD (kdyby se ovšem namáhal jet do Čech volit stejně ochotně, jako si zde spravovat chrup), a co nelze opomenout, Klaus nestojí v čele dozorčí rady banky, která vede hladové spory o peníze se zemí, se kterou tato banka udělala nejlepší a nezasloužený byznys své existence a v jejímž čele chce stát jako president.

O co víc čteme negativního na Klause, o to méně se dočteme o tom, v čem by měl být Švejnar lepší a jakou změnu že přinese kromě přiznaného možného vpuštění komunistů do vlády někdy v boucnosti. Ze všeho, co nyní média publikují o kandidátech na funkci presidenta, mám neodbytný dojem, že si většina autorů léčí Klausem buď své komplexy, anebo realizují nutkavou touhu si to s ním veřejně vypořádat. Kdysi vysmívaný a Klausem zpochybňovaný Schwarzenberg je nyní nejlepším ministrem zahraničí, jakého jsme kdy měli, a byl by to z mého pohledu president jako víno (a tak trochu i civilní monarcha jako příslušník vysoké evropské šlechty), ale jelikož nekandiduje, tak proti Klausovi stojí "uměle vytvořený kandidát spadlý z hvězdnatého nebe" a ať se to komu líbí nebo ne, je Klaus zcela jistě z těchto dvou lepším, čitelnějším a vhodnějším kandidátem, než nevýrazný a zjevně vypočítavý Švejnar, který dodnes neví, jaké má jeho žena příjmení. Většina volitelů to nakonec vyhodnotí stejně a Klause zvolí; nebude to ideální volba (když jiná možnost není), ale bude to ta nejlepší, jaká momentálně je. A to rozhodně není málo.