28.2.2024 | Svátek má Lumír


POLITIKA: Krajské volby (2)

1.10.2020

aneb Kam s tím stanem ve Středočeském kraji?

Střední Čechy jsou jeden z větších krajů a zároveň i jeden z těch, kde pozice ANO pravděpodobně oslabila více, než se očekávalo. To je velmi lákavá příležitost pro opoziční strany a také Starostové a nezávislí (STAN) se snaží ji využít a jdou do voleb s hesly na téma „Zachráníme kraj, zastavíme Jermanovou“, „Když chcete změnu, volte STAN“. V této souvislosti lze připomenout, že po krajských volbách STAN působil v roli hlavního koaličního partnera ANO až do října 2017, kdy mu ANO „dalo košem“ ve prospěch spolupráce se sociální demokracií a komunisty. Je pochopitelné, že po volbách je mnohdy nezbytné spolupracovat s různými partnery, včetně těch obtížných, ale přesto v daném kontextu působí deklarované odhodlání STAN „bojovat za změnu a nápravu“ poněkud zvláštně.

Tento obojetný přístup zvláště vyniká při srovnání hesel STAN ve smyslu „volte nás, abychom porazili ANO a zastavili Jermanovou“ a výsledků krajských voleb 2016. ANO tehdy získalo 20,76 % hlasů, STAN 18,43 % a TOP 09 6,54 %, tj. STAN a TOP 09 v součtu 24,97 %. Je tedy zjevné, že nebýt nutkání „budovat samostatnou značku“ a neochoty spolupracovat, ANO by nebylo vítězem voleb, nezískalo by tak velký manévrovací prostor a dost možná by ani nebylo nutné jej letos tak zoufale zastavovat. Z „jednoduchého“ pohledu většinového voliče to působí následovně: „Spolupráce s TOP 09 byla pro STAN problém, spolupráce s ANO ne. A teď nás jde STAN zachránit před ANO.“

To byly minulé volby. A jak je to v současných krajských volbách? TOP 09 jde v rámci uskupení „Spojenci pro Středočeský kraj“ spolu se dvěma marginálními subjekty, konkrétně Stranou zelených a hnutím HLAS. Starostové a nezávislí jdou na své vlastní kandidátce, kam výměnou za podporu pustili zástupce SNK-ED a KDU-ČSL. I v tomto případě se jedná o marginální subjekty, z nichž KDU-ČSL je sice parlamentní stranou, ale ve Středočeském kraji je slabá (3,01 % v 2017). K poučení z předchozích voleb krajských ani parlamentních zjevně nedošlo. Nabízí se tedy otázka po příčinách tohoto tristního stavu, respektive kdo nuceně skončil v nouzové variantě s marginálním partnerem a kdo zvolil „fíkový list“ (tj. z marketingových důvodů předstíraná spolupráce). Hledání odpovědi není snadné, protože z obou směrů se nesou vyjádření ve smyslu: „Oni nás odmítli jako první! Ne, to oni nás odmítli jako první!“ Přirozeně jsem nebyl osobně přítomen při vyjednávání mezi oběma subjekty, nicméně z jejich následných vyjádření lze poskládat určité souvislosti.

Podle vyjádření středočeského STAN probíhala v létě 2019 jednání o společné kandidátce STAN, TOP 09 a KDU-ČSL se shrnujícím názvem „Starostové a nezávislí ve spolupráci s KDU-ČSL a TOP 09 „ obsahujícím jména zúčastněných stran (tj. fakticky varianta Spojenci), v níž by TOP 09 měla 5 kandidátů, ale tento návrh TOP 09 údajně odmítla. Detaily o tomto zamítnutí se mi nepovedlo dohledat. Nicméně stejně tak se neobjevily žádné viditelné zprávy, že by to znamenalo krach vyjednávání, proto lze předpokládat, že vyjednávání pokračovalo. Naopak 10. prosince 2019 středočeská TOP 09 veřejně prezentovala své usnesení, že chtějí jít do krajských voleb spolu se STAN (stále pouze s 5 kandidáty jako ve výše zmíněné variantě). Konkrétně tam bylo zmíněno: „STAN je pro nás nejpřirozenějším partnerem. V situaci, kdy čelíme výzvě porazit oligarchu, musíme spojit všechny demokratické síly, spojit dohromady výrazné osobnosti, představit kvalitní a na budoucnost zaměřený program“ a v článku dále bylo uvedeno: „Za dané situace netrváme na pozici lídra a celkově jsme se shodli na pěti volitelných pozicích pro TOP 09, řekl Jakob. Podle něj má společná kandidátka šanci volby v kraji vyhrát, STAN by následně obsadilo pozici hejtmana.“ Nicméně o necelý týden později středočeská organizace STAN spolupráci s TOP 09 v krajských volbách 2020 odmítla. TOP 09 vyjádřila nad tímto vývojem politování, vedení středočeského STAN však zvolený postup označilo jako „výhodnější“. Konkrétně jeho předseda Věslav Michalík uvedl: „Šlo nám primárně o to, aby nepropadly hlasy. Pokud je TOP 09 připravena kandidovat samostatně a cítí se silná, což z těch vyjednávání vyplynulo, tak se domníváme, že to může být naopak pro postup demokratického nebo opozičního bloku v součtu výhodnější.“

Z výše uvedeného sledu událostí působí teze STAN „my jsme je odmítli, protože oni nás odmítli první“ nepříliš uvěřitelně. Také tvrzení pana Michalíka o údajné výhodnosti je poněkud překvapivé. Podle jeho názoru by strategií menších parlamentních opozičních stran mělo být spojovat se s marginálními politickými subjekty, a tak jejich hlasy „zachraňovat“ před propadnutím. V této logice by podle pana Michalíka v parlamentních volbách měl STAN jít například se SNK-ED, KDU-ČSL s Korunou českou, TOP 09 s LES atd. Možná to je tím, že nejsem zkušeným politikem, ale stále mi není jasné, jakým způsobem by tento postup snížil riziko vypadnutí výše uvedených stran z parlamentu a jakým způsobem by přispěl k ukončení dominance ANO, což je veřejně deklarovaným cílem STAN i v krajských volbách. Za daleko podstatnější však považuji, že v rozporu s tímto „výhodným“ postupem jedná i předseda STAN Vít Rakušan (taktéž ze středočeského STAN), jenž navzdory doporučení pana Michalíka vyjednává s velkými subjekty, jako jsou ODS a Piráti. Proto se tedy výše citované vyjádření nezdá být věrohodným a naopak působí jako kamufláž skutečného důvodu.

Obrátil jsem se tedy se svými dotazy na krajské vedení STAN. Po intervenci od vedení hnutí mi pak středočeská organizace bilaterálně odpověděla. Kromě výše nastíněné teze „oni nás odmítli první“ následovala tvrzení ve smyslu „podpora TOP 09 bohužel klesá se čtvercem vzdálenosti od Prahy a ve vzdálenějších regionech je bariérou pro odevzdání hlasu koaliční kandidátce“ a „ten rozdíl je na venkově, kde top nemá podporu“. Tato tvrzení tedy lze shrnout: „TOP 09 je ve středních Čechách příliš slabá a byla by pro nás přítěží.“ To je však v přímém rozporu s výše citovaným „altruistickým“ tvrzením předsedy středočeského STAN, který neochotu kandidovat spolu s TOP 09 fakticky zdůvodnil tím, že Topka není ohrožena vypadnutím, tj. je příliš velká, zatímco STAN chce údajně raději zachraňovat malé subjekty. Rovněž tvrzení o obavě ze ztráty přízně venkovských voličů kvůli spolupráci s TOP 09 je poněkud překvapivé v perspektivě vstřícných kroků STAN vůči Pirátům, kteří také nepůsobí jako strana zaměřená na konzervativní venkovské voliče a s nimiž STAN v současných volbách jde v koalici v Olomouckém kraji, což je ze strany STAN i veřejně prezentováno jako důležitý test pro následující parlamentní volby.

Tyto výhrady spolu s odkazem na význam parlamentních voleb 2021 a na reálný poměr sil STAN a TOP 09 ve světle současných průzkumů i předchozích výsledků z roku 2017 jsem zmínil ve své další komunikaci s vedením středočeského STAN. Bohužel, vyhýbavé reakce, které jsem obdržel, se nesly ve smyslu „mluvím pouze o Středočeském kraji, jde mi pouze o krajské volby“ a mezi řádky tedy nevyřčeně konstatovaly „jiné kraje mě nezajímají a dopad na parlamentní volby pro mě není důležitý“. Tato úzce vymezená perspektiva přirozeně může být do určité míry pochopitelná u ambiciózních lokálních politiků, ale u subjektu, který deklaruje připravenost působit na celostátní úrovni, působí kontraproduktivně a krátkozrace, zvláště pak v kontrastu s vymezováním se vůči současnému premiérovi, jehož dominance může být zlomena pouze ve volbách do Poslanecké sněmovny.

Ve srovnání s výše uvedenými „důvody“ STAN působí věrohodněji informace, že bodem zlomu bylo rozhodnutí středočeského STAN ustoupit od dříve plánované varianty „Spojenci“ (viz výše) a požadovat, aby zástupci TOP 09 byli zařazeni v rámci kandidátní listiny STAN. Tedy fakticky varianta „STAN s podporou TOP 09“ neboli zrcadlové obrácení dřívějšího hesla „TOP 09 s podporou Starostů“, které si STAN dodnes pěstuje jako identitární trauma a historickou křivdu a které prezentuje jako univerzální doplňující „důvod“, proč se držet dál od bližší spolupráce s TOP 09. Toto heslo je reliktem doby, kdy byl tandem Schwarzenberg-Kalousek na vrcholu popularity. Od té doby se poměr sil změnil a vzájemná pozice TOP 09 a STAN na celostátní úrovni je podstatně vyrovnanější, což potvrzují i celostátní preference a výsledky minulých parlamentních voleb. Proto dává smysl varianta „Spojenci“ uplatněná v komunálních volbách v Praze, ve volbách do Evropského parlamentu a plánovaná i pro krajské volby (a ze strany TOP 09 v nich i skutečně uplatněná - viz výše zmínění „Spojenci pro Středočeský kraj“), zatímco podmínka STAN působí přinejmenším arogantně a vyvolává vzpomínku na biblické pravidlo: „Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim.“