30.5.2024 | Svátek má Ferdinand


POLITIKA: Jak nevyhlašovat chráněné území

12.1.2012

Místní obyvatelé se ke svému překvapení dozvěděli, o čem se za jejich zády rozhodlo v Bruselu.

V létě 2011 se náchodští občané dozvěděli, že v lesích u jejich města má být vyhlášena v rámci ochrany přírody "evropsky významná oblast" (EVL), přírodní památka Březinka. A byli informováni, že v ní má platit spousta přísných zákazů. Například že už lidé nebudou smět do příměstských lesů na houby či na borůvky. Natož aby si v lomu opékali špekáčky. Turistické a sportovní akce jen se svolením ekologa. Větší kácení stromů jen se svolením ekologa. Myslivci budou smět dávat zvířátkům do krmelců jen se svolením ekologa. Každoroční rekonstrukce bojů druhé světové války na pevnosti Březinka (vjezd těžké techniky) nyní bude potřebovat svolení ekologa atd.

Přehled zákazů: http://ppbrezinka.webnode.cz/navrh-na-vyhlaseni/

Beloves

Takto lidová tvořivost vyzdobila oznámení o vyhlášení EVL Březinka. Občané měli z návrhu nefalšovanou upřímnou radost. Když šéf odboru ochrany přírody královéhradeckého kraje pan Čejka přijel roztrpčeným domorodcům z Osadního výboru Běloves 9. srpna 2011 vysvětlit, co nový režim pro ně znamená, pěkně to schytal.

Lidé protestovali, že věc se zjevně přepravovala už léta, a přesto občanům nikdo nic neřekl. Až najednou jsou stavěni před hotovou věc. Odpověď: "Ale vy jste přece informováni byli. Jen jste si toho nevšimli."

V červnu 2004 byla schůze, kde měli být občané Bělovse informováni o záměru vyhlásit EVL Březinka. Na schůzi ale byli jenom ochranáři. Jednal p. Piňos (tehdy šéf CHKO Broumovsko, nyní řádí na Šumavě) s p. Rohulánem (bývalý zaměstnanec CHKO Broumovsko, tehdy místostarosta města Náchoda, volební jednička Strany zelených v komunálních volbách 2006). Svým způsobem tedy CHKO jednala sama se sebou! Z občanů Bělovse se nedostavil nikdo, protože o tom nikdo nevěděl. Prý to snad bylo vyhlášeno obecním rozhlasem, jenže ten do Bělovse jaksi nedosahuje. Jediní občané, kteří se dostavili na schůzi, byli dva eko-aktivisté a i ti o tom věděli jen proto, že bydlí ve stejném domě jako místostarosta p. Rohulán.

Dnes se CHKO Broumovsko vymlouvá, že v roce 2004 jsme vstoupili do Unie a měli jsme jen pár týdnů času na splnění unijních požadavků. Informovat občany prý nebyl čas. (viz Společné tiskové prohlášení Správy CHKO Broumovsko a města Náchod ze dne 6. září 2011).

Když se záměr změnil v realitu a Brusel EVL Březinka vskutku schválil, občané měli být ze zákona informováni. To bylo v roce 2008. Vlastníkům pozemků měla být nabídnuta možnost řešit ochranu území dvoustrannou smlouvou. Podle Krajského úřadu o tuto možnost občané neprojevili tehdy zájem. Ovšem, jak by také mohli. Když o tom nevěděli. Občané byli informováni tak, že na vývěsku městského úřadu byl umístěn jakýsi papír. Ale vlastníci pozemků nedostali žádný dopis a netušili, že na vývěsce něco je.

Celá situace připomíná kultovní sci-fi komedii Douglase Adamse "Stopařův průvodce po Galaxii". Ta začíná nezapomenutelnou scénou, kdy se občan ráno probudí, podívá se z okna a zjistí, že venku jsou bagry. Přišli zbořit jeho dům.

Orgán: "Měl jste právo vznést námitky nebo předložit protinávrhy v patřičné lhůtě… Ty plány byly vyvěšené na místním plánovacím úřadě tři čtvrtě roku."

Občan: "V patřičné lhůtě? Dozvěděl jsem se o tom včera. A říkáte vyvěšené? Musel jsem je nakonec jít hledat do sklepa. S baterkou. Našel jsem je na dně zamčené registračky, a tu vecpali na zrušený záchod a na dveře dali ceduli: Pozor leopard."

Proč CHKO Broumovsko navrhlo na seznam EVL právě příměstské lesy u Březinky? Proč ne nějaké jiné vzdálenější území? Do celé akce jsou zapojeni známí východočeští aktivisté Piňos a Malík. Možná je znáte. Pan Piňos nedávno organizoval záchranu kůrovce na Šumavě. Pan Malík zase před časem pomáhal farmářce Havránkové blokovat výstavbu dálnice do Hradce Králové. Piňos ani Malík už ve vedení CHKO Broumovsko nesedí (viz), ale přesto zakázku - zpracovat "Plán péče o EVL Březinka" - dostal zase pan Malík (firma ŠINDLAR). Svět je malý.

Pozemek, který brání dostavbě D11, vlastnilo i několik státních úředníků. ČT24 18.3.2010

Neúspěšně kandidoval na ředitele šumavského parku, teď velí aktivistům. IDnes.cz 30.července 2011

Iniciátorem této anabáze ale není Krajský úřad, CHKO Broumovsko, ani naše vláda. Jde o aktivitu Bruselu.

* Evropská komise vytvořila program NATURA 2000 – síť dvou typů ochranných zón. Ptačí oblasti a evropsky významné lokality (EVL).

* Přípravou v ČR byla pověřena AOPK (státní Agentura ochrany přírody a krajiny), zde konkrétně její odnož CHKO Broumovsko. Ti navrhli Březinku jako jednu z EVL.

* Na vánoce 2004 nařízením vlády č. 132/2005 Sb., (pdf) byly navrženy první naše EVL. Březinka je v příloze 396 (viz).

* V únoru 2005 šel návrh do Bruselu (viz str, 12) Tam byl národní návrh posouzen na tzv. biogeografických seminářích a následně upraven. Posuzovali to tzv. experti.

* Lokality, které byly rozhodnutím Evropské komise z 13. listopadu 2007 schváleny, musí stát do 6 let vyhlásit jako evropsky významné lokality. Evropská komise má poslední slovo!

* Poslušné MŽP o rozhodnutí EK vydalo 22. února 2008 sdělení č. 81/2008 Sb.

Názor občanů, kteří v lokalitě žijí, v celém procesu nehraje prakticky žádnou úlohu. Vláda lidu, skrze lid a pro lid.

Evropská komise zjevně nikdy neslyšela o evropském "principu subsidiarity", který je zakotven v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. Subsidirita znamená, že Evropská komise by se neměla plést do věcí, které si národy či regiony dokáží řešit samy. Rozhodování se má odehrávat co nejblíže občanům. Místo toho se EK plete i do toho, jestli můžu v lese za svým domem sebrat houbu. To si Česká republika nemůže ochranu přírody organizovat sama po svém?

Na podzim 2011 obyvatelé čtvrti Náchod-Běloves a náchodská radnice sepsali odvolání proti návrhu na zřízení EVL Březinka. Krajský úřad svou odpověď zaslal ve skvěle zvoleném termínu, o vánocích, kdy lidé odjíždějí na hory. Asi aby jim na případné další odvolání nezbyl čas. Úřad díkybohu některým námitkám občanům vyhověl (zrušil například zákaz sběru lesních plodů), což jsme rádi. EVL Březinka ale zrušit nemůže, to by musel rozhodnout Brusel.

kaplička1
kaplička2
kaplička3

Tato oblast tak jako tak chráněna byla, protože je to ochranné pásmo lázní, kde jsou prameny minerálních vod. Lázně Běloves jsou už delší dobu mimo provoz. Nové vedení města alespoň opravilo prameník minerální vody Ida. Toto jsou fotky ze slavnostního otevření. Prameník je v někdejší kapličce, takže stavbu dokonce přijel vysvětit arcibiskup Duka. Jde o dílo koalice na radnici, ve které jsou i Svobodní. Ti do místních voleb šli spolu s nezávislými pod heslem "Patrioti města Náchoda". V Náchodě získali Svobodní nejlepší volební výsledek v republice.

Město Náchod opravilo prameník minerální vody Ida. 26.července 2011

Nevadí mi, že tato oblast bude více chráněna, byť dosavadní způsob ochrany byl podle mne dostatečný (je to ochranné pásmo místních lázní, ochrana minerálních pramenů). Ale způsob, jakým se mohou v demokratickém systému ignorovat občané, mě uvádí v úžas. Také mě trochu znepokojuje zjištění, že ekologisté si mohou vlastně jakékoli území, včetně vašich pozemků, prohlásit za svoje léno a podrobit ho své vůli a svým pravidlům. Aniž by se občanů ptali na souhlas.

Ale nestěžujme si příliš. Zas tolik se toho nestalo. Můžeme být vlastně rádi, že se u nás s obyvateli nově vyhlášeného ochranného pásma nezachází jako v Ugandě či Hondurasu, kde prostě lidi z daného území vyženou.

A ještě něco. Čtěte úřední vývěsky. Právě teď tam možná visí oznámení, podle kterého má být příští rok váš dům zbourán a vaše rodina poslána na Sibiř. Pokud proti němu v patřičné lhůtě nepodáte odvolání, znamená to, že s tím souhlasíte.

Dokumenty:

Návrh plánu péče (75 stran, Malík): ZDE (včetně podrobných map)

Návrh vyhlášení PP Březinka (1 str.): ZDE

Stránky odpůrců PP Březinka: ZDE

Dokumenty k jednání z června 2004: ZDE

Společné prohlášení města Náchoda a CHKO Broumovsko z 6.září 2011: ZDE

Zákon o ochraně přírody (verze z r. 2009): ZDE

V médiích:

Věra Sýkorová. Březinka vyvolává rozpaky, mají v ní platit přísná opatření. Náchodský deník 27.8.2011

I.Krcháková. Březinka se možná chráněným územím nestane. Rádio Impuls 22.srpna 2011

Lokalita Březinka se má stát chráněným územím. ČRo 10.srpen 2011

******************************************************

(Diskutovat můžete i na: www.klimaskeptik.cz/diskuse)
www.klimaskeptik.cz
Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.