22.10.2020 | Svátek má Sabina


POLITIKA: Istanbulská pirueta Andreje Babiše

27.7.2020

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí známá jako „Istanbulská úmluva“ dnes čelí dvěma odlišným tlakům.

Tsunami odmítání

Slovenský parlament Úmluvu zcela odmítl letos v únoru. Maďarský parlament učinil totéž letos v květnu. A v sobotu 24. 7. oznámil polský ministr spravedlnosti, generální prokurátor Zbigniew Ziobro, že vláda zahájí proces odstoupení od Istanbulské úmluvy. Argumentoval tím, že Úmluva porušuje práva rodičů, obsahuje prvky ideologické povahy a požaduje, aby se o pohlaví ve školách učilo jako o volitelném sociálním konstruktu, nikoliv jako o biologické danosti. V červenci navrhl odstoupení od Istanbulské úmluvy i místopředseda turecké vládní strany bývalý ministr Numan Kurtulmus, podle kterého je Úmluva v řadě ohledů škodlivá, a to jak v oblasti orientace na pohlaví coby sociální konstrukt nikoli biologickou danost, tak kvůli otázkám sexuální orientace. Tyto dvě oblasti podle něj jdou na ruku LGBT komunitě a menšinám.

COVID, nástroj GREVIA a Bruselu

Podle Istanbulské smlouvy by partnerské, manželské a rodičovské vztahy v ČR měl posuzovat mocný nadnárodní orgán (GREVIO), ve kterém ČR nemá smluvně garantované zastoupení a ve kterém mohou mít většinu státy se zcela jiným hodnotovým rámcem. A právě GREVIO dnes agresivně prosazuje uplatňování Istanbulské úmluvy pod záminkou ochrany žen ohrožených domácím násilím během koronavirové krize. V podobném duchu argumentuje také Evropský parlament, který vyzval své členy, aby „zvýšit podporu obětem domácího násilí“.

Babišovy piruety

V České republice využila koronavirové krize Rada vlády pro rovnost žen a mužů, která na svém jednání 24. června vyzvala Vládu České republiky, aby „bez zbytečného odkladu i vzhledem k dopadům pandemie covid-19 projednala návrh na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí.“ K tomu se v uplynulém týdnu připojila také zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková. Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová pak upozornila na nutnost přijetí Istanbulské úmluvy předminulý týden v rámci konference Social Watch. (Mimochodem: České antidiskriminační síti Social Watch předsedá někdejší pirátský senátní kandidát Tomáš Tožička, zeť Anny Šabatové, který označil Izrael za fašistický stát a v souvislosti s tím šířil koláž propojující Davidovu hvězdu s hákovým křížem.)

Postoj předsedy vlády Andreje Babiše se několikrát změnil. V březnu 2018 psal:

„Dneska se stavila na kafe Česká ženská lobby. Slíbil jsem jim, že ratifikujeme Istanbulskou úmluvu, zlepší ochranu obětí násilí na ženách.“

O devět měsíců později už hovořil jinak:

„... mám ale za to, že naše zákony dostatečně chrání ženy proti násilí. Proto i v tomto případě jsem přesvědčen, že nepotřebujeme další novou úmluvu, navíc zase nezávaznou.“

Třetí obrat provedl předminulý pátek, kdy z titulu své funkce předsedal Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Pod jeho vedením Rada vyzvala Vládu ČR, aby úmluvu projednala. Šlo to neobvykle rychle. Podle Programu jednání vlády bude už dnes, v pondělí 27. 7., projednáván bod „824/20 Návrh na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbul, 11. 5. 2011)“. Cílem je poslat návrh mezinárodní smlouvy do Poslanecké sněmovny.

Čau, lidi, přijímáme Istanbulskou úmluvu!

Jednotliví autoři Institutu svobody a demokracie se od roku 2018 opakovaně zabývali důvody, proč není v zájmu České republiky Istanbulskou dohodu přijmout. Zde přinášíme krátké shrnutí.

Samotný text Istanbulské úmluvy je zcela zbytečný a působí neškodně. Podstatný je až anglický výklad, který:

- Mezi „osoby jež jsou více zranitelné“ řadí nejen děti, těhotné ženy a staré lidi, ale také homosexuály, bisexuály a transgenderové osoby.
- Na rozdíl od samotné Istanbulské úmluvy jednoznačně uvádí, že gender nemusí být v souladu s pohlavím člověka, což podle samotných autorů umožňuje vytvořit kategorii transgenderu, transvestitů, crossdresserů a dalších skupin lidí, kteří nezapadají do společenské představy „muže“ či „ženy“.
- Apeluje na vymýcení tradic založených na „stereotypním pojímání rolí žen a mužů“.
- Genderovou diskriminací chápe jako vše, co souvisí se sexuální orientací, věkem, zdravotním stavem, rodinným stavem či migrací a uprchlictvím.
- Vnáší do právního řádu „nutnost“ převýchovy, neboť státy prý musejí usilovat o změnu mentality a postojů občanů.
- Zvláštní ochranu chce zaručit nejen pro těhotné ženy, ale také pro drogově závislí, prostitutky či migranti, včetně nelegálních.

Přijetí Istanbulské úmluvy pak v důsledku znamená:

- trestní represe,
- zvýšení výdajů a administrativy,
- posílení pravomocí neziskových organizací,
- její nadřazení českému právu,
- tlak na změnu základního hodnotového rámce současné české společnosti,
- nabourání minimálního hodnotového a institucionální konsensus, ze kterého vychází české zákonodárství se všemi důsledky,
- likvidaci principu rovnosti občanů před zákonem,
- diskriminaci na základě pohlaví,
- další destrukci partnerských, manželských a rodinných vztahů,
- další zestátnění soukromí, rodiny a výchovy děti.
- dosažení stavu, kdy partnerské, manželské a rodičovské vztahy v ČR bude posuzovat mocný nadnárodní orgán

Nerozumíme tomu, proč premiér Andrej Babiš usiluje o projednání „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí“ právě teď, v době, kdy se od ní ostatní státy začínají distancovat. Proč má být projednána Vládou ČR narychlo, jako dodatečný přílepek k programu jednání, jen tři dny poté, co k tomu byla vyzvána Radou pro rovnost žen a mužů? A proč předseda vlády Babiš změnil na Istanbulskou úmluvu nejméně třikrát názor?

Nevíme, v čí prospěch a s jakým motivem propagátoři Istanbulské smlouvy jednají. Je však zřejmé, že zájem České republiky a práva občanů mezi jejich pohnutkami příliš velkou roli nehrají.

Institut svobody a demokracieKnížkový adventní kalendář: vyměňte letos čokoládu za kouzelné vánoční příběhy
Knížkový adventní kalendář: vyměňte letos čokoládu za kouzelné vánoční příběhy

Chvíle strávené nad knížkou jsou pro děti velmi důležité. Pořiďte dětem adventní kalendář plný kouzelných vánočních příběhů. Zkraťte si čekání na...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.