21.6.2024 | Svátek má Alois


POLITIKA: Chceme etnické konflikty a extremismus?

3.4.2009

K důsledkům možného neobsazení postu ministra pro lidská práva v nové vládě.

Vzhledem k tomu, že se objevují neověřené informace o tom, že přechodná vláda, o které se nyní vedou politická jednání, by mohla zrušit či neobsadit post ministra pro lidská práva, dovoluji si upozornit, že takové rozhodnutí by bylo chybné a mělo by vážné důsledky zejména v oblasti dlouhodobě se zhoršující situace v romských sociálně vyloučených enklávách, v soužití romské a většinové populace v jejich okolí a v neposlední řadě v nárůstu extremismu a zesílení vlivu extrémistických stran, které by se mohlo promítnout i do výsledků možných předčasných voleb.

Odstupujícímu kabinetu se nepodařilo dodržet vlastní usnesení a efektivně zahájit pilotní integrační programy ve vybraných šesti (resp. sedmi) českých a šesti moravských městech a obcích s vlastními vyloučenými lokalitami. V důsledku stagnace narůstá tendence k radikálním až násilným řešením, jako je tomu v Litvínově a Chomutově, stejně jako vliv a popularita extremistických řešení a extrémistických sil.

Zesilování etnického napětí a možné konflikty, rozrůstání organizovaného zločinu a kriminality uvnitř velkých romských ghett i obnovující se emigrace romských rodin, to vše posouvá vývoj, vinou malé výkonnosti vládní politiky, do pásma hrozících etnických konfliktů a násilí, které se již objevily například v Maďarsku či v Itálii.

Kabinet v demisi má na stole některé důležité informace o možném postupu v oblasti školství, rozvahu o vzniku specializované vládní agentury, která by se měla nastartování integračních programů věnovat. Ačkoli se vláda zavázala k legislativnímu aktu, kterým agentura vznikne a zahájí činnost k 1.1.2010, zůstává tento významný krok a závazek nesplněn, jakkoli je pro stabilitu, kohezi a bezpečnost české společnosti významný.

Odložení vzniku specializované agentury a zahájení robustních integračních programů na neurčito situaci nepochybně dále zhorší, protože stávající kabinet vyvolal vážná očekávání seriozních kroků jak na straně romské populace, tak na straně majoritní populace, která se potýká s expanzí problému ghett do svého každodenního života v okolí těchto lokalit. Nyní budou opět všichni zklamáni dalšími odklady.

Je přitom nesporné, že nejde o politicky sporný projekt. Jsem přesvědčený, že kvalifikované a účinné řešení by našlo širokou a nadstranickou podporu ve sněmovně i potřebné finanční prostředky na zahájení programů a činnosti. Jen na Úřadu vlády již v současnosti čeká nevyužitý grant ve výši 100 milionů korun pro pilotní programy a další značné částky jsou k dispozici v rámci ESF, vzdělávacích programů a na MMR ČR.

Absence ministra za těchto okolností bude výrazným zkomplikováním celého procesu jak na úrovni vlády, tak vzhledem k legislativnímu procesu. Domnívám se přitom, že současný ministr Michael Kocáb dostal po několika měsících zanedbanou a chaotizovanou agendu pod kontrolu, podrobně se s ní seznámil a disponuje kvalitními pracovníky i představou postupu. Jsou samozřejmě možná i jiná řešení. Nějaké řešení však v této oblasti nový kabinet personálně přinést musí. Riziko bezpečnostních, sociálních i politických dopadů je příliš vážné.

Doporučuji proto politikům, kteří vedou jednání o nové vládě, aby k této oblasti přistoupili odpovědně a realisticky, jakkoli asi nikomu svou nepopularitou a náročností nepřinese politický a volební prospěch. Celý problém byl zanedbáván příliš dlouho a nahromaděné problémy mají značný destruktivní potenciál.

Převzato z autorova blogu na www.aktualne.cz