26.5.2024 | Svátek má Filip


POLITIKA: Byrokracie vs. Přátelský stát

19.4.2006

Tak už to mám konečně za sebou! Bylo to opravdu nutné? Takové věty přijdou na mysl asi každému, kdo zrovna vystál dlouhou frontu s daňovým přiznáním, proběhal několik hodin po úřadech kvůli živnostenskému oprávnění či jen vyplňoval složité úřední žádosti a formuláře s několika přílohami a přílohami příloh.

Jen v roce 2004 se vláda ČSSD podílela na přijetí neuvěřitelných 700 předpisů uveřejněných ve Sbírce zákonů na 12.372 stranách textu. Od roku 2002 to již bylo více než 2.400 zákonů, prováděcích vyhlášek a jiných právních předpisů na více než 44.000 stranách textu, které nám, občanům, ukládají nové povinnosti a stále více regulují naše životy. Za posledních deset let vzniklo sedm nových centrálních úřadů, počet zaměstnanců státní správy vzrostl téměř o 40 tisíc, jen na ministerstvech jich přibylo 5 tisíc. I přesto je jakékoli vyřizování na úřadech nesmírně složité a stojí spoustu času i nervů. Ve všech sférách bují korupce. Vlivem státní byrokracie a stále nových povinností klesá počet živnostníků. Neexistuje oblast našeho života, která by nebyla regulována. Téměř na každou naši činnost existuje razítko, které ji může povolit či zakázat.

Tomu již brzy může být konec. Byrokratický stát, jež lidem vládne, je nutné přeměnit ve stát přátelský, který lidem naopak slouží a slušné lidi chrání. Jedním z nejdůležitějších opatření k zamezení nadměrné byrokracie je tzv. Antibyrokratický zákon. Tento zákon přináší občanům právo na ochranu před nadměrnou byrokratickou zátěží a vládě a parlamentu, jakož i dalším centrálním orgánům oprávněným vydávat právní předpisy, zakazuje ukládat nadbytečné povinnosti a regulace. Rovněž ukládá povinnost revize stávajících právních předpisů a nadbytečné povinnosti bez náhrady zrušit. Zákon obsahuje mechanismy, jež umožňují kontrolovat plnění těchto povinností a občanům poskytuje nástroje ochrany před byrokratickou zátěží.

Na korupci veřejných činitelů nasadíme Protikorupční balíček, který vychází ze tří základních pilířů - prevence, průhlednost a postih. Prevence spočívá v omezení prostoru pro korupci a snížení vlivu a moci státní správy. Dalším pilířem je průhledné rozhodování o veřejných prostředcích a účinná kontrola občanů. Konečně nastolíme nekompromisní, nepolitické a profesionální vyšetřování korupce. Za každé porušení zákona musí přijít trest, padni komu padni.

Moderní, fungující a lidem přívětivé úřady přináší Desatero moderní veřejné správy. To kromě omezení byrokracie nabízí i moderní, efektivní a úspornou strukturu a organizaci veřejné správy, zavádí odpovědnost za učiněná rozhodnutí, motivuje (a to i finančně) své zaměstnance ke kvalitní a profesionální práci a poskytuje územním samosprávám dostatečné prostředky pro výkon jejich kompetencí.

Součástí moderní veřejné správy je i Moderní úřad a projekt CZECH POINT. Cílem těchto opatření je vytvořit univerzální podatelny, kde z jednoho místa (třeba i z Vašeho domova) získáte veškerá dostupná data z centrálních veřejných i neveřejných registrů, k jejichž přístupu máte oprávnění, kde budete moc úředně ověřit veškeré dokumenty a podpisy na listinách, kde získáte informace o probíhajících správních řízeních ve Vaší věci a kontrolu nad nimi a kde budete moci podat jakékoli úřední podání. Znamená to konec obíhání několika úřadů, konec úředních hodin, konec čekání ve frontách. Úřadům postačí, pokud informace o své osobě podáte jen jednou a úřady sami si již tyto informace budou vyměňovat a Vy nebudete nuceni předkládat ty samé informace pořád dokola. Tyto informace budou samozřejmě důsledně chráněny před jakýmkoli zneužitím. Rovněž zrovnoprávníme elektronické dokumenty s těmi papírovými.

Receptem na nadměrnou byrokracii je přeměna byrokratického, lidem vládnoucího a lidi omezujícího státu na stát přátelský, stát, který lidem bude sloužit. Stát, který nebude nadměrně omezovat jejich životy, který jim nebude ukládat nadbytečné povinnosti a který si bude vážit jejich svobodného jednání a rozhodování.

www.langer.cz

místopředseda PS PČR a místopředseda ODS