23.6.2024 | Svátek má Zdeňka


POLITIKA: Blbá nálada

23.6.2012

aneb Zachráníme naši demokracii?

Už je to skoro patnáct let, co Václav Havel pojmenoval psychický stav velké části české společnosti jako blbá nálada. Této nálady jsme se ještě nezbavili. Mění se pomalu v naštvanost a posléze v rezignaci a cynismus odlehčovaný černým humorem. Když politici reagují bohorovným klidem na zveřejňované doklady o nesmyslnosti svých rozhodnutí vysvětlitelných zkorumpovaností, objevují se pokusy a nápady řešit to nějakou formou občanské neposlušnosti, stávkami a davovými akcemi na ulicích. Stačilo by však využít mediálně méně okázalé a televizně méně přitažlivé prostředky. David Rath nebyl první, který ukázal na jeden z nich, když naznačil, že milióny v krabici na víno chtěl přinést do Lidového domu na volební kampaň - nejspíš takovou, která by na billboardech oslavovala jeho hrdinské činy.

Již starořímští imperátoři věděli, jak získat lid na svou podporu. Dávali jim panem et circenses, chléb a hry. Naši politici se starají víc o předvolební cirkus než o chléb. Ten před volbami jen slibují.

Naše politické strany se poučily ze zkušeností z USA, kde prezidentské volby vyhrává kandidát, který do volební kampaně dokázal investovat víc peněz. U nás se o zavedení stropů výdajů na volební kampaň mluví a v té souvislosti se zdůrazňují především potíže s tím, jak by se to kontrolovalo. Připadá mi to podobné, jako kdyby se váhalo uzákonit, že krást je trestné, protože je těžké chytit zloděje. Třeba by dodržení stropu mohli hlídat stejní komisaři EU, kteří kontrolují právoplatnost voleb. Kdyby zjistili, že doklady o financování kampaně nejsou dost transparentní a deklarované výdaje jsou v rozporu s počtem billboardů nebo koncertů na volebních shromážděních, volby by byly neplatné. Podplácet voliče zábavou je podobně nemravné jako platit voliči za odevzdaný hlas.

Kruh živící korupci není bludný. Spíš než kruh je to spirála. Movitý sponzor očekává, že se mu investice vložená do zvolení určité strany nebo politika vrátí. Zvolený zástupce lidu mu půjde na ruku při svém rozhodování o zakázkách atd. Investor bude mít zase víc peněz na financování další volební kampaně. Nabude-li politik takového sebevědomí, že už není dost opatrný, a novináři mu přijdou na nepravost, která není žalovatelná, odejde z politiky k podnikatelům – mívá už dostatečný kapitál, aby se dal do sponzorování jiných politiků. Pravolevá orientace politických stran zde nehraje roli. Tak nabývá podnikatelská a politická sféra charakter spojitých nádob na moc a peníze.

Proč má u nás tato spirála horší následky než ve státech, kde demokratická tradice nebyla přerušena šesti lety fašistické okupace a čtyřiceti lety reálně socialistické totality? Po Listopadu bylo snadné nastoupit do vyšších pater politiky bez prověřování charakteru a schopností starat se o věci veřejné.

Šlo by to napravit úpravou volebního zákona. Každý zájemce o politickou činnost by musel mít aspoň jednadvacet let a musel by začít svou činnost na komunální úrovni v obecním zastupitelstvu. Do krajského zastupitelstva by mohl kandidovat po čtyřech letech. Teprve když se osvědčí v krajském zastupitelstvu, mohl by po dalších čtyřech letech aspirovat na kandidaturu do poslanecké sněmovny. Po čtyřech letech práce ve sněmovně by mohl kandidovat na senátora.

Nejde mi o diskriminaci mladých lidí v politice. Zkušenost a prověřování odborných schopností se přece vyžaduje při obsazování vyšších míst všude, ať je to v průmyslu, ve stavebnictví, administrativě nebo ve zdravotnictví. Chirurgem nebo psychiatrem se může lékař stát zpravidla teprve po pěti letech práce v příslušném oboru. Na primáře jsou vypisovány konkurzy, kde se přihlíží k délce praxe. Soudcem nebo advokátem se také nestane student práv hned po promoci.

Prověřování na nižších stupních zastupitelské demokracie se týká především poctivosti, slušnosti a morálních vlastností budoucího politika. Volební kampaň na komunální úrovni nemusí být drahá a nemusí být vázána na příslušnost k politické straně. I když se lidé dnes ani v nevelkých obcích moc neznají, mohou své názory uplatňovat na veřejných schůzích zastupitelstev, mohou zveřejňovat své názory na internetových portálech obce nebo městské části. Názory se mohou týkat jak záměrů vystavět na území obce akvapark s kasinem, úpravnu odpadních vod, ubytovny pro bezdomovce, tak názoru na naše členství v NATO nebo v Evropské unii.

Podmínky kandidatury v zastupitelských sborech, počínaje obcí, by odradily od volby politické kariéry lidi toužící po rychlém získání moci a peněz. Zkoušeli by to jinde než v politice. Věřím, že by se o práci v politice zajímali především lidé, kterým opravdu jde o blaho lidu.

Prosazení takového volebního systému nemusí být snadné. Bránit se budou především všichni, jejichž živobytí záleží na reklamě. Reklamní agentury prodávají kandidáta na prezidenta stejně jako desinfekční prostředek do klozetové mísy. Na reklamě závisí i financování pracovníků médií. Noviny ani televize by se neuživily bez reklamy a nebudou takový volební řád propagovat.

Lidé by si měli vytvořit protilátky proti vlivu nehorázné reklamy. Mám nedůvěru k produktům a službám, jejichž cena musí být vysoká už jen proto, že v ní jsou zahrnuty výdaje na reklamu. Je jedno, zda produktem je jogurt, zubní pasta, potravinový doplněk, prací prášek nebo zahraniční zájezd. Divím se, že lidé kupují cokoli, kvůli čemu bylo přerušeno promítání detektivky. Už jen proto se takovému zboží vyhýbám.

Nehledejme jiné než demokratické cesty k nápravě nedobrého stavu naší politické scény. Jerome Klapka Jerome nenapsal jen Tři muže ve člunu, ale také Tři muže na toulkách. Zatoulali se také do Čech. Překvapilo je nejen to, že česká abeceda má na rozdíl od většiny evropských abeced víc než čtyřicet písmen. Poučeni turistickými průvodci pokládali za zvláštní rys českého charakteru zvyk řešit politicky nepříjemné situace defenestracemi. Není snad nutné zachraňovat naši demokracii vyhazováním konšelů z oken do hnoje. I když si to možná někteří zaslouží.

(Historická poznámka: do hnoje spadli místodržitelé při druhé pražské defenestraci, a nejde tedy o pražské konšely, kteří přišli o život při první defenestraci)

Převzato z Vinar.bigbloger.lidovky.cz se souhlasem autora