26.5.2024 | Svátek má Filip


POLITIKA: 300 miliard Kč!

5.4.2013

Cena za účast v hlavním proudu EU

Tak nám pan prezident Zeman vyvěsil na Hradě vlajku EU a slíbil, že přivede Českou republiku do "hlavního proudu" a "tvrdého jádra" EU. Pominu skutečnost, že vlajka a hymna EU nebyly nakonec do Lisabonské smlouvy vůbec vloženy, a jedná se tedy o fakticky právně nezávazné symboly, které se Česká republika nezavázala nijak prezentovat. To, že pan prezident tyto symboly takto servilně vyvěšuje na Hradě, který je symbolem českého státu, je špatnou zprávou. Podívejme se ale spíše na to, co se skrývá pod těmi vzletnými slovy o "tvrdém jádru" a "hlavním proudu" EU.

"Tvrdé jádro" a "hlavní proud" kdysi před více než 25 lety označovaly západoevropské státy, které byly hospodářsky velmi úspěšné, s nízkou nezaměstnaností, rychlým hospodářským růstem a velkou schopností exportovat. Toto ale dnes již vůbec neplatí. Dnes je "tvrdé jádro" a "hlavní proud" EU synonymem pro ty státy, které mají EURO a zároveň velké problémy tvořené vysokou nezaměstnaností, nulovým hospodářským růstem, krachujícími bankami a krachujícími veřejnými financemi. Tam nás chce pan prezident zavést?

Česká republika má jednu obrovskou výhodu oproti "tvrdému jádru EU" a tou je její samostatná a funkční měna - KORUNA. V tuto měnu má důvěru naprostá většina české veřejnosti. Pan prezident vyvěšením evropské vlajky na Hradě a oznámením, že hodlá směřovat do "tvrdého jádra", české veřejnosti sdělil, že hodlá českou korunu zlikvidovat a zavést u nás jako platidlo EURO. Zároveň pan prezident podepsal tzv. euroval neboli ESM, což je instrument, který umožňuje, aby ty státy, které dosud nezbankrotovaly, posílaly své peníze na záchranu těch států, které již zbankrotovaly.

Česká republika má dosud jako svou měnu českou KORUNU a jiné státy v EU "zachraňovat" svými penězi až na relativně malé výjimečné případy nemusí. Přijetím politiky směřování do "tvrdého jádra EU" se tato situace zásadně změní. Přijetí EURA, které si pan prezident očividně přeje, bude pro Českou republiku, která je mnohem méně zadlužená než eurozóna, znamenat převzetí závazků v současné výši 300 mld. Kč. Tyto peníze již byly vyplaceny z evropských záchranných mechanismů v rámci eurozóny a když budeme vstupovat do EURA (tvrdého jádra EU) tak je budeme muset zaplatit. A tato cena zdaleka nemusí být konečná, protože zbankrotovat ještě může několik dalších států a částka se může tím pádem ještě zvýšit.

Cena za vyvěšení evropské vlajky na Hradě a za zavlečení ČR do "tvrdého jádra" je tedy již nyní 300 mld. Kč. Já si přijetí takových závazků nepřeji, a proto podporuji konání referenda o přijetí EURA v České republice. V takovém referendu budu hlasovat PROTI přijetí EURA.

Autor je historik a politik, poslanec Evropského parlamentu za ODS

Převzato z Fajmon.blog.idnes.cz se souhlasem autora