19.5.2024 | Svátek má Ivo


MIGRAČNÍ PAKT: Devět otázek

22.4.2024

Poznámka redakce: Autor pokládá MInisterstvu vnitra otázky týkající se migračního paktu.

Nenapadám, ptám se. Prosím o konkrétní odpovědi s odkazy na ustanovení předpisů tvořících migrační pakt.

1) Můžete vyjmenovat opatření obsažená v migračním paktu, která budou zabraňovat migrantům ve faktickém překračování vnější hranice? Zdůrazňuji: jde mi o FAKTICKÉ překračování, tj. nemám na mysli fikci nevstupu apod.

2) Nařizuje migrační pakt jakékoli zpřísnění faktické ostrahy vnější hranice? Např. rovnoměrné rozmístění pohraničních hlídek, vybudování fyzických bariér apod.

3) Způsobí migrační pakt to, že migranti budou fakticky moci překračovat vnější hranici jen v určitých, předem známých místech?

4) Pokud bude žádost o mezinárodní ochranu zamítnuta v řízení na hranicích a bude vydáno rozhodnutí o deportaci, avšak deportace se nezdaří, např. pro nesoučinnost třetí země, bude takovému žadateli umožněn vstup na území EU, a to i např s tím, že v řízení se bude pokračovat mimo zajišťovací středisko na hranicích?

5) Jak migrační pakt konkrétně zvyšuje pravděpodobnost, že se deportace budou dařit, když třetí země nespolupracují?

6) Co všechno v migračním paktu zvyšuje schopnost zemí EU migranty vracet do zemí původu? A to zvláště u osob bez státní příslušnosti, tj. osob, kterým se nepodaří prokázat původ?

7) Když bude migrantovi v zajišťovacím středisku na hranicích zamítnuta žádost o mezinárodní ochranu, do kdy trvá fikce jeho nevstupu na území EU, tj. jak je tato fikce časově ohraničena?

8) Jaká bude, vaším odhadem, přiměřená kapacita České republiky, tj. kapacita střediska pro řízení na hranicích? Bude Česká republika povinna jej zřizovat, když nemá vnější hranici?

Děkuji předem. Myslím, že nejen mě zajímají KONKRÉTNÍ odpovědi na tyto otázky!

Autor kandiduje za Svobodné do Evropského parlamentu.

Zdroj Twitter, vnitro přislíbilo odpovědět během pondělí 22.4.