18.6.2024 | Svátek má Milan


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
M. Pivoda 11.6.2024 20:13

Metaforický nadpis článku mohl znít: "Co na srdci, to na jazyku".

M. Pivoda 11.6.2024 20:16

A pokud jde o obsah článku? Možná stručně: Demokraticky vítězí hlavně lidé minulosti, nikoliv lidé budoucnosti.

H. Rybnická 11.6.2024 17:44

Dovolím si upozornít, že se alespoň v SRN nejedná o libovolné pojmy. Jedná se o strukturu pojmů, vytvořenou orgányna ochranu ústavy (Verfassungschutz) které kategorizují dle přesně určených pravidel různá seskupení tak, aby bylo možno extremisty sledovat a po případě včas zakročit. Tak na příklad jsou zemské svazy AfD v Duryňsku, Sasku a Sasku-Anhalt řazeny co "prokazatelně pravicově extremistické" (gesichert rechtsextremistisch) a z toho vyplývají určitá práva státu sledovat jejich činnost.

J. Ticháček 11.6.2024 19:57

A Vás něco podobného neděsí?

H. Rybnická 11.6.2024 20:40

A proč by mělo? Mají na svědomí celou řadu kriminalit, rozeštvaní civilní společnosti, vyhrožování, podporu nacistických tendencí - no není "jiný názor" nýbrž nebezpečí nejhoršího rázu.

D. Laurencikova 11.6.2024 14:55

Potírání opozičních hlasů má být věci pravice? Já kolem sebe vidím pravý opak a sice to, jak levicoví a "liberální" demokrati zacházejí s pravicovou opozici. Ta je potírána všemi prostředky. "Pravice" je v EU dnes sproste slovo a pravičák lovná zvěř. Já říkám nenašlapovat, ale hlásit se k pravici. Je-li to, co ještě včera platilo za běžné a normální dnes "krajně" a "extrémně" pravicové, neznamená to, že už to není normální, ale pouze to, že se nám koordináty posunuly hodně doleva.

J. Krásenský 11.6.2024 18:47

To je přeci oblíbená strategie tyranů a manipulátorů své činy a motivy vyčítat druhým.

J. Dlouhy 12.6.2024 22:46

Naprosto spravne, presne tak. Ja se povazuji za pravicaka (podle dnesni nomenklatury extremniho) a davam to vsude najevo. To je to nejmensi, co mohu delat.

D. Laurencikova 13.6.2024 8:19

👍👍

M. Krátký 11.6.2024 11:02

Excelentní bajka o současném stavu naší civilizace - blahopřeji autorovi !!!!!! přeji krásné dny a pevné zdraví VVV

F. Navrátil 11.6.2024 8:33

Vondra, podobně jako Zdechovský, opatrně kritizuje některá nesmyslná rozhodnutí Bruselu. Ale ve skutečnosti je stále ukotven v bruselismu jako celá Pětikolka. Od Niedermayera se liší pouze nižší intenzitou lásky k EU a pragmatickou předvolební rétorikou.

P. Kotyza 11.6.2024 6:50

Krádeže autorských práv byla nosná myšlenka, na jejímž základě primáti vznikli.

R. Langer 11.6.2024 7:20

Ano, a v tom jsem je podporoval, protože větší hovadina NEEXISTUJE! ;-€

J. Jurax 11.6.2024 13:04

Jo.

Ale řekl bych, že autorská práva k čemukoliv, z nichž by Vám kapaly penízky, nemáte.

Z. Lapil 11.6.2024 16:09

No počkejte - tím chcete říct, že knížka má cenu potištěného papíru a film cenu videokazety nebo z čeho to dnes promítají?

O technologických vymyšlenostech nemluvě.

J. Majzlík 11.6.2024 23:25

Mezi cenou duševního vlastnictví předmětu technické povahy a cenou imaginativního či fabulovaného výtvoru se v našich podmínkách bohužel ustavila praxe ztěžování patentových a nižších autorských řízení, zatímco se v oblasti umělecké tvorby se žádná kvalitativní kritéria téměř vůbec neuplatňují. Pokud nezlobí.

Z. Lapil 12.6.2024 11:35

Dobrá. Autorská práva jsou tedy uplatňována nějak špatně. To ale rozhodně není argument pro tvrzení, že by neměla být uplatňována vůbec, respektive že neexistují (tak jsem aspoň pochopil páně Langerovo tvrzení "větší hovadina neexistuje).

Ad umělecká tvorba: opravdu si nedovedu představit jiné oficiální kvalitativní kritérium než nějakou úřední komisi. A jen cvičně: ročně vychází nějakých 15 000 "titulů" čili knih. Počítejme, že komisař zvládně 3 knihy denně (3 hodiny na knihu včetně zprávy a zdůvodnění? Hahaha...) a že pracuje nějakých 200 dní; to máme nějakých 25 lidí jen přes knihy.

Ale přijde mi to docela zbytečné, protože z finančního hlediska se dobré dílo pozná tak, že si lidé kupují knížky, chodí na výstavy a na koncerty a autorovi tak jdou peníze z - podržte se - volného trhu. Což mi nepřijde vůbec špatné. Jasně - asi by se dal najít lepší způsob než to cedit centrálně přes OSA a poplatky za rádio, na kterém řekněme neposlouchám písničky, ale zprávy, ale co nadělám. Žijeme ve světě, kde osobní svoboda podléhá státu o dost víc, než by se mi líbilo. Líbilo? Než považuji za správné.

J. Krásenský 11.6.2024 5:40

"Krajnosti přirozeně existují, ve všem, v politických názorech také. Pokud ale se pohybujete v levém pásmu, můžete si vykračovat jako na špacír a žádné nebezpečí vám nehrozí."

Jistě víte, jako věhlasný autor sci-fi, že ve vesmíru záleží na poloze pozorovatele. Jestliže se pozorovatel nachází v inerciální vztažné soustavě, která se pohybuje rovnoměrným (takřka přímočarým) pohybem, pak pozorovatel a jeho okolí žádný pohyb nepociťují. Ovšem pokud pozoruji jinou inerciální vztažnou soustavu, na té vlastní nezávislou, pak její pohyb pozoruje zjevně, ačkoli pozorovatel v té nezávislé IVS svůj pohyb nepozoruje, zato pohyb té první vidí zcela zřejmě. To bývalo učivo druhého stupně základní školy.

Když podobný jev aplikujeme na naší současnou společnost, pak je i z vašeho článku jasné, že se ocitla v levicové inerciální vztažné soustavě, kde rovnoměrný pohyb vlevo už nepociťuje, či ho bere jako přirozený. A s odporem sleduje středovou IVS, od které se sám vzdaluje vlevo, zatímco pozoruje střed, jak mu mizí za pravý horizont. A přeci v te levicové IVS, rozlišují pozorovatelé na vlastní levou, pravou i střed a pravidelně se o to mezi sebou hádají.

Teď, když už bychom v tomto mohli mít jasno, podívejme se, jak si stojí v tomto vesmíru liberálové.

J. Krásenský 11.6.2024 5:57

Předpokládám, že žádný liberál nebude protestovat, že pohyb západní společnosti určují nejpozději od poloviny šedesátých let minulého století myšlenky liberální. Ano, západ zažil určitě pokusy o zvrat pohybu (Thatcherová, Reagan), který však pohyb společnost vnímala a to včetně liberálů, a návrat k původnímu pohybu nesla jako přirozený jev a opět včetně liberálů, kteří opět ten soustavný pohyb vlevo mají za svůj

a tak přirozený, že jakýkoli výkyv považuji za extrém. Jistě, že se mezi nimi objevují tzv. "libertariani", kteří sami sebe označují za ty původní, pravověrné liberály a zároveň pravici, ovšem zase jen v té levicové IVS.

J. Krásenský 11.6.2024 6:10

A v těchto sférách žijeme. Extrémní levici bereme jako samozřejmost a normu, a ty, kteří zůstali v IVS středové kriminalizujeme za ideové zločiny nenávisti (k menšinám) a proti pokroku.

IVS pravice už dávno není v dohledu. A liberální pozorovatele z levicové IVS už ani nerozumějí tomu, co se tam děje, všechny jevy na které si vzpomínají, vykládají podle vlastních zkušeností a protože si změnili jazyk a pojmy (které si definovali jako univerzální) vůbec nechápou a ani chápat nechtějí jiné světy (IVS). Takže to často vypadá, jako při PŠM z filmu Sexmise, kdy předvádějí nástroje, kterými muži mučili ženy. Ukázkovým příkladem liberála ve zdejším virtuálním světě levicové IVS je pan Diviš nebo méně radikální pan Langer.

M. Krátký 11.6.2024 11:04

moc dlouhé a obšírné, ale asi máte pravdu - takže děkuji

J. Krásenský 11.6.2024 12:49

Za délku se omlouvám. Využil jsem příležitosti, abych alespoň lidem s povědomím o fyzice a přírodních vědách vysvětlil, jak se to s tou levicovostí a liberalizmem má.

J. Majzlík 11.6.2024 12:32

K takto popsanému modelu politického a společenského prostoru, který sestává z řady navzájem nezávislých inerciálních vztažných soustav je možno s jistou dávkou odvahy vznést dotaz, kdo nebo co jsou hybné síly procesu, kterým se takto uspořádaný systém postupně vytvářel a kterými je i po maskovacích přeměnách udržován.

Je vcelku snadné vystopovat, že rodištěm salónního, kavárenského či liberálního levicového posuvu, kterým je narušován přirozený, klidový stav struktury lidského společenství je soupeření ideologicky disponovaných vzdělanců vyspělého Západu s jejich technokraticky a navíc realisticky uvažujícími soupeři.

Tito inženýři lidských duší jsou sice obvykle ve svém úsilí o nápravu věcí tohoto světa hnáni těmi nejlepšími úmysly, ale na jejich okrajích se vždy postupem času vydělí partie radikálů, jejichž přičiněním a pod jejichž krytím pak dochází ke tragickému zneužití jejich myšlenek.

J. Krásenský 11.6.2024 12:54

Ano, často to jsou nelepší úmysly. Cesta do pekel jimi bývá dlážděná. A nejlepší úmysly v kombinaci s vlastní "hrdostí" (čti pýchou) tomu nasazuje korunu. Oceňuji ty, kteří prohlédnou své poblouznění nebo bludy druhých a aktivně proti nim bojují, jako například Patrik Moore, zakladatel Greenpeace, který se po léta staví proti klimatické lži o významném vlivu emisi co2

J. Majzlík 11.6.2024 14:34

Dík. Neoprávněný pocit neomylnosti levicové fronty intelektuálů je založen na pocitu jejich morální nadřazenosti nad plebs. Pokud se věci vyvinou poněkud jinak, než ve svých horečnatých vizích nastínili, mají vždy mnoho únikových cest, kterými mohou ze své odpovědnosti za nezdar díla zmizet a zamést po sobě stopu vlastním ohonem. Takovou výhodu lidé, kteří pracují v industriích a v zemědělství nemají, neboť v konečné fázi jejich výkonu vytváří produkty zhmotněné povahy, o jejichž kvalitě rozhoduje trh, rozvláčných debat nepřipouštějící.

Poslední otázka - čím si vydobyla levice neohraničenosti svého manévrovacího prostoru a čím nebo kým je pracovní prostor pravice tak neúprosně zužován? Tento úkaz je možno stručně napojit na svobodomyslnost lidské povahy: Většinově se obáváme života v nedostatku, v neúspěchu, v systému, jehož chod je řízen neměnnými pravidly, povinnostmi, psaným i nepsaným řádem. Naproti tomu ideje sociálního systému jsou plné volnosti způsobu života, líbivých hesel a symbolů, překračování dosud platných pravidel, pomoci státu v případě osobního neúspěchu, síly sjednoceného kolektivu. V takto rozdělené společnosti pak přirozeným vývojem dospějeme do stavu, kdy se hlavní mediální proud plně oddá službám světa sociálních a k nim přidružených idejí a kdy posílá svoje rafany na byť i jen tušenou stopu jejich oponentů.

K. Novak 11.6.2024 12:58

Reaganomika byla zalozena na exportu kapitalu a dluhopisu. Americka ekonomika tehdy profitovala z investic mimo Ameriku.

To nejde zopakovat, protoze o americke dluhopisy kupci nemaji zajem a treti svet se postupne emancipuje, zahranicni investori jsou vytlacovani.

K. Novak 11.6.2024 12:58

Reaganomika byla zalozena na exportu kapitalu a dluhopisu. Americka ekonomika tehdy profitovala z investic mimo Ameriku.

To nejde zopakovat, protoze o americke dluhopisy kupci nemaji zajem a treti svet se postupne emancipuje, zahranicni investori jsou vytlacovani.

J. Krásenský 11.6.2024 18:50

Redukovat společenské děje pouze na ekonomizmus je obrovskou chybou, ale liberálové se jí rádi dopouštějí, neboť neznají jinou větší hodnotu než soukromý majetek. Dále nedohlédnou.