25.5.2024 | Svátek má Viola


AFÉRA: Ostře sledovaný děkan Ševčík

4.4.2023

Akademický senát Národohospodářské fakulty prestižní Vysoké školy ekonomické se postavil za děkana Miroslava Ševčíka. Nesouhlasí ani s rektorem školy Petrem Dvořákem, který chce Ševčíkův konec ve funkci kvůli údajnému nevhodnému chování při nedávné demonstraci na pražském Václavském náměstí.

Zdaleka nejen akademickým světem již několik týdnů bublá causa děkana Ševčíka. Případ nadto překročil hranice matičky Prahy a zajímá lidi po celé republice.

Jeden kolega vysokoškolský pedagog věc trefně sarkasticky glosoval – konečně se o českých a moravských vysokých školách nehovoří jenom v souvislosti s nedůstojnými univerzitními platy.

K jádru věci: Pakliže M. Ševčík skutečně násilně útočil na policisty v horní části Václavského náměstí a konal tam jiné výtržnosti, tak nemá v čele jedné z fakult VŠE skutečně co dělat. Pokud však byl „jenom“ na demonstraci, byť protivládní - tak rozhodně není důvod ho za to trestat. Naopak v právním státě (Rule of Law) by to bylo krajně nebezpečné sankcionovat někoho za jiný politický názor. I když s ním nesouhlasíme.

Ostatně například řada německých, italských, španělských nebo francouzských akademických pracovníků také hojně a dlouhodobě navštěvuje různé protivládní demonstrace. A svých studentů za to sbírají spíše kladné body.

Jako právní pedagog musí zmínit, že jak to tam „na pražském Václaváku“ bylo či nebylo, musí rozhodnout nezávislý soud. Útok na policistu je trestným činem všude v demokratické Evropě. Pokud děkan Ševčík skutečně páchal trestný čin výtržnictví nebo jiný, tak musí být souzen primárně trestně-právně, popřípadě při nižší míře společenské závažnosti a nebezpečnosti to vyřeší příslušná přestupková komise.

Dodejme procesně, že podle vysokoškolského zákona – konkrétně ustanovení
§ 28 odstavec 2: Děkana jmenuje a odvolává (!) rektor VŠE na návrh (velkého - celouniverzitního) akademického senátu. Rektor sám tedy děkana žádné z fakult odvolat nemůže.

A druhá možnost – na základě ustanovení § 28 odstavec 3 téhož zákona možno pro náš případ propsat: rektor VŠE může odvolat děkana Národohospodářské fakulty M. Ševčíka z vlastního podnětu. Avšak pouze a jen po předchozím (nikoliv následném) vyjádření akademického senátu fakulty a se souhlasem „velkého“ akademického senátu VŠE. A dále pak toliko v případě, kdy děkan závažným (!) způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty. Jak jsme informovali výše, fakultní senát ovšem děkanovo odvolání nechce. Což je jeho demokratické právo.

Podtrhněme zde slovo „závažným“ způsobem, takže nikoliv jednotlivým excesem. Navíc fakt, co je a není zájem veřejné vysoké školy (resp. fakulty) je hodně diskutabilní. Tím se dlouhovlasého děkana nijak nezastávám, nicméně jeho případné odvolání bych viděl jako opravdu krajní mez, jak zde postupovat. Zde je nutno doporučit počkat jak dopadne případné vyšetřování incidentu profesionálními orgány činnými v trestním řízení.

Hlavně je však nutno důrazně varovat před zásahy politické moci do nezávislé vysokoškolské samosprávy. A vyjádření některých politiků k této kauze byly opravdu hraniční.

Na závěr si položme řečnickou právně-filozofickou otázku – je menším negativem pro demokracii, že děkanem jedné z fakult (nikoliv celé vysoké školy) bude „divočejší poděs“ anebo na druhé misce vah - že stát začne zasahovat do nezávislosti našich univerzit?

To již nechme na uvážení laskavých čtenářů.

Autor je vysokoškolský pedagog