18.4.2021 | Svátek má Valérie


Zdeněk Jemelik 1

Zdeněk Jemelík

PRÁVO: Hon na Zemky

17.4.2019
Soudci naložili ošklivě s podnikatelským rodinným klanem Zemků. Jejich chomutovské fotovoltaické elektrárny přišly o licence vydané o silvestrovské... více

Soudci naložili ošklivě s podnikatelským rodinným klanem Zemků.

JUSTICE: Bavič prezident

16.4.2019
Jsouce sami trapně nedokonalí, žádáme od prezidenta božskou dokonalost. Není rozdíl mezi těmi, kteří ho volili, a stoupenci jeho konkurentů. Nenapadá... více

Jsouce sami trapně nedokonalí, žádáme od prezidenta božskou dokonalost.

PRÁVO: Zklamání svědky

15.4.2019
Hlavní líčení ve dnech 8.-10. dubna 2019 ve „velké daňové kauze“, vedené Krajským soudem v Brně senátem předsedy Aleše Novotného proti Shahramu... více

Hlavní líčení ve „velké daňové kauze“ částečně připomínalo svým průběhem předchozí blok jednání.

PRÁVO: U soudu nuda i vzrušení

8.4.2019
Po skončení hlavního líčení dne 11.prosince 2018 vypukly ve „velké daňové kauze“, vedené u Krajského soudu v Brně senátem předsedy Aleše Novotného... více

Několik událostí, jež obnažují problematičnost monstrprocesů.

PRÁVO: Rozsudek s otazníky

4.4.2019
V článku Rozsudek v Kabelíkově z 5.března 2019 jsem komentoval rozsudek Městského soudu v Brně nad obž. Shahramem Zadehem (dále jen SAZ) & spol.,... více

Krajský soud v Brně opět prodloužil týrání pana obžalovaného nesmyslnou vazbou.

PRÁVO: Jak rozpoutat požár v justici

1.4.2019
Podle České justice z 27. března 2019 se Česká advokátní komora připojí jako vedlejší účastník k ústavní stížnosti podané vazebně stíhaným Shahramem... více

Advokátní komora se připojí k ústavní stížnosti podané vazebně stíhaným Shahramem Zadehem.

PRÁVO: Čapí hnízdo a právní stát

29.3.2019
Trestní řízení, v němž je mezi obžalovanými oligarcha stojící v čele nejsilnější politické strany a vlády, je prubířským kamenem odolnosti právního... více

Zatím můžeme být spokojeni, že se policie nezastavila ani před majestátem Andreje Babiše.

JUSTICE: Co všchno není kárným proviněním

28.3.2019
Česká justice přinesla dne 22. března 2019 článek Petra Dimuna o urážlivém dopisu, jímž mě napadl místopředseda Krajského soudu v Brně Aleš Flídr, a... více

Obrana soudců a žalobců proti pokusům o jejich kárné stíhání je téměř neprůstřelná.

PRÁVO: Nekončící příběh Aleny Vitáskové

25.3.2019
První jarní den přinesl další zastavení na nekonečné křížové cestě pronásledování Aleny Vitáskové orgány trestního řízení. více

Trápení nepřestává, nyní díky zlovolnosti nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

PRÁVO: Jak vyrobit organizovanou zločineckou skupinu

18.3.2019
Za trestné činy spáchané v rámci působení organizované zločinecké skupiny ukládají soudy citelně zvýšené tresty. Že se zločinci samovolně sdružují a... více

Splnit takový záměr vyžaduje trochu přemýšlení a dá to fušku, ale podařilo se.

PRÁVO: Kauza Vitáskové a Zemků se vrací

11.3.2019
Před pár dny rozeslal Nejvyšší soud ČR účastníkům řízení písemné vyhotovení usnesení, kterým senát předsedy Vladimíra Jurky vyřídil v neveřejném... více

Z precizního rozboru úvah obou senátů Nejvyšším soudem ČR jde hrůza.

PRÁVO: Rozsudek v Kabelíkově

7.3.2019
Spravedlivý soud by měl smést absurdní obžalobu. V našich podmínkách ale absurdita obžaloby nevylučuje možnost, že po ní padne neméně absurdní... více

Absurdita obžaloby nevylučuje možnost, že po ní padne neméně absurdní rozsudek.

PRÁVO: Svoboda slova? Jak pro koho

27.2.2019
V Listině základních práv a svobod, která je nedílnou součástí naší Ústavy, stojí, že „každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem,... více

Čestný muž se ve věku 72 let ocitne na lavici obžalovaných kvůli převzetí jednoho článku.

KAUZA ZADEH: Čekání na rozsudek

26.2.2019
Česká justice přinesla dne 14. února 2019 zprávu o posledním jednacím dnu hlavního líčení, vedeného u Městského soudu v Brně proti obž.Shahramu... více

Z chování předsedy senátu usuzují, že se zdravým selským rozumem se nekamarádí.

PRÁVO: Poslední křik v Kabelíkově (2)

23.2.2019
Po věcné stránce se SAZ zaměřil na popření existence organizované zločinecké skupiny a své úlohy jako jejího zakladatele a organizátora. více

Zadeh se ve vazbě pilně vzdělával v trestním právu, a je proto soudci nepříjemným protivníkem.

PRÁVO: Poslední křik v Kabelíkově (1)

22.2.2019
Trestní řízení soudní, vedené u Městského soudu v Brně senátem předsedy Michala Kabelíka proti obž. Shahramu Zadehovi (dále jen SAZ) & spol. se... více

Zadeh se ve vazbě pilně vzdělával v trestním právu, a je proto soudci nepříjemným protivníkem.

PRÁVO: Závěrečné řeči v Kabelíkově - 4

20.2.2019
Trestní řízení soudní, vedené u Městského soudu v Brně senátem předsedy Michala Kabelíka proti obž. Shahramu Zadehovi (dále jen SAZ) & spol. se... více

Trestní řízení soudní se přiblížilo k rozsudku za cenu výrazného krácení práv obhajoby.

JUSTICE: Sedlání mrtvých koní

13.2.2019
Do druhé části Otázek Václava Moravce dne 10.února 2019 si moderátor pozval trojici rozumných lidí: ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, soudce... více

Nutkání veřejnoprávní televize napadat prezidenta republiky je zřejmě velmi silné.

PRÁVO: Kabelíkov v zapeklitých souvislostech

12.2.2019
Trestní řízení soudní, vedené u Městského soudu v Brně senátem předsedy Michala Kabelíka proti obž. Shahramu Zadehovi (dále jen SAZ) & spol., tlačí... více

Řízení proti Shahramu Zadehovi tlačí předseda senátu neúprosně k rozsudku.

PRÁVO: Závěrečné řeči v Kabelíkově - 3

8.2.2019
Během hlavního líčení v trestní věci proti obž. Shahramu Zadehovi (dále jen SAZ) & spol. u Městského soudu v Brně před senátem předsedy Michala... více

Obhhájkyně zdůraznila neúnosnost dalšího držení jejího klienta ve vazbě a navrhla zproštění obžaloby.

PRÁVO: Závěrečné řeči v Kabelíkově - 2

7.2.2019
Hlavní líčení proti obž. Shahramu Zadehovi (dále jen SAZ) & spol. u Městského soudu v Brně před senátem předsedy Michala Kabelíka pokračovalo dne 30.... více

Hlavní líčení proti Shahramu Zadehovi pokračovalo přednesem závěrečné řeči jeho obhájkyně Aleny Kojzarové.

PRÁVO: Závěrečné řeči v Kabelíkově - 1

6.2.2019
Připomínám laskavým čtenářům závěr článku Deus ex machina v Kabelíkově. Je zřejmé, že soudce Michal Kabelík odhrnul obsah vystoupení advokáta Petra... více

Vracím se k závěrečné řeči Veroniky Řehákové, obhájkyně obžalované Evy Halámkové.

PRÁVO: Deus ex machina v Kabelíkově

1.2.2019
Když se v starořeckém dramatu dějová zápletka vyvinula do naprosté nepřehlednosti a herci nevěděli jak dál, snesl se na jeviště bůh, který zápletku... více

Překvapující událostí byl příchod advokáta Pavla Kandalce do soudní síně.

PRÁVO: Skandál v Kabelíkově - 2

29.1.2019
Ve dvou předchozích článcích jsem se zabýval průběhem hlavního líčení u Městského soudu v Brně v trestní věci obž. Shahrama Zadeha (dále jen SAZ) a... více

Hlavní líčení v kauze Shahrama Zadeha vstoupilo do kritické fáze přibližování k rozsudku.

PRÁVO: Skandál v Kabelíkově - 1

28.1.2019
Než se začnu zabývat tím, co se dělo po přestávce, nařízené soudcem Michalem Kabelíkem v úterý dne 15.ledna 2019 v kauze obž. Shahrama Zadeha (dále... více

Považuji za vhodné upozornit na některé okolnosti, jež toto hlavní líčení ozvláštňují.

POLITIKA: Drze o kauze „Baxagate“

26.1.2019
Nedávno mi bez známé úřední příčiny (jen tak, sám od sebe, v nějakém náhlém pohnutí mysli) poslal Aleš Flídr, místopředseda Krajského soudu v Brně,... více

Je známo, že politizující soudci, státní zástupci a jiní právníci přicházeli na Hrad odedávna.

POLITIKA: O (ne)ovlivnitelnosti soudců

22.1.2019
Prezident republiky je opět jednou terčem nevybíravých útoků ze strany novinářů a politických pidižvíků. Dívám-li se na něj přes jejich podání, vidím... více

Prezident je opět terčem nevybíravých útoků ze strany novinářů a politických pidižvíků.

KAUZA ZADEH: Nová obžaloba (20)

21.1.2019
V úterý 15. ledna 2019 pokračovalo u Městského soudu v Brně před senátem předsedy Michala Kabelíka hlavní líčení proti šesti účastníkům domnělého... více

Hlavní líčení přineslo tentokrát různá překvapení, což na začátku skoro nikdo netušil.

PRÁVO: Poučení z vystoupení spolku Spravedlnost

15.1.2019
Ve čtvrtek 10. ledna 2018 v salonku Obecního domu v Praze představil spolek Spravedlnost knihu Spravedlnost pláče, věnovanou justičnímu martyriu,... více

Ve čtvrtek v Praze představil spolek Spravedlnost knihu „Spravedlnost pláče“.

KAUZA ZADEH: Nová obžaloba (19)

5.1.2019
Dne 3. ledna 2019 pokračovalo u Městského soudu v Brně hlavní líčení ve věci, v které Shahram Zadeh (dále jen SAZ) čelí obvinění, že v době pobytu ve... více

Shahram Zadeh čelí obvinění, že v době pobytu ve vazbě založil zločinecké uskupení.

PRÁVO: Skomírání „velké daňové kauzy“ (3)

28.12.2018
V prvém dílu článku, který jsem vydal 25.prosince 2018, jsem se pokusil o obecnou charakteristiku tří bloků hlavního líčení „velké daňové kauzy“ z... více

Shodou náhod nejpodivnější příběh je na konci svědeckých výpovědí stejné povahy.

PRÁVO: Skomírání „velké daňové kauzy“ (2)

27.12.2018
Ačkoli jsem se v první části článku vyjádřil, že převážnou část poznatků z výslechů svědků, uskutečněných ve dnech 26.-28. listopadu a 3.-5. prosince... více

Pokračování „velké daňové kauzy“ proti Shahramu Zadehovi a spoluobžalovaným.

PRÁVO: Skomírání „velké daňové kauzy“ (1)

25.12.2018
Pokračování „velké daňové kauzy“ u Krajského soudu v Brně proti Shahramu Zadehovi (dále jen SAZ) a spoluobžalovaným ve dnech 26.-28. listopadu 2018 a... více

Pokračování „velké daňové kauzy“ proti Shahramu Zadehovi a spoluobžalovaným.

JUSTICE: Soudci hrají pingpong II.

17.12.2018
Dne 13. října 2018 jsem vydal článek Soudci hrají pingpong. Vyprávěl jsem v něm o trestním řízení Obvodního soudu pro Prahu 1, které dne 12. října... více

Odůvodnění rozhodnutí bylo přímo drsné pro policii, ale ani žalobce nezůstal ušetřen.

JUSTICE: Strážní andělé opustili soudkyni OLO

10.12.2018
Od června r. 2018 jsem se opakovaně věnoval zvláštnostem výkonu soudcovské funkce Ivetou Šperlichovou, soudkyní zlínské pobočky Krajského soudu v... více

Obžalovaní se obrátili k Ústavnímu soudu, který soudkyni Šperlichovou uznal za podjatou.

POLITIKA: O Babišově střetu zájmů jinak

8.12.2018
Nebýt pohoršení nad frackovitým nakládáním Jakuba Železného s Jaroslavem Faltýnkem a Ivanem Bartošem v Událostech, komentářích ČT dne 3. prosince... více

Některé maličkosti přece jen zůstávají stranou zájmu diskutujících.