29.5.2024 | Svátek má Maxmilián, Maxim


MÉDIA: Vader bez Sidiouse

8.2.2017

Zhlédl jsem, až do konečného 10. dílu, celý propagandistický norský seriál Okupace (ČT2). Něco tak protiunijního a dehonestujícího evropské hodnoty, kterými se EU ohání, jsem na veřejnoprávní televizi ještě neviděl.

Ani bych se nedivil, kdyby byl seriál předmětem stížnosti velvyslance Evropské unie v Norsku.

Krátce představím zápletku a děj seriálu Okupace:
Nositel Nobelovy ceny míru za rok 2012, Evropská komise, zadala ve filmu zakázku ruským ozbrojeným složkám k hybridní okupaci Norska vedeného ekologistickou vládou. Důvodem Unie je obnovení dodávek ropy poté, co se norská ekologistická vláda rozhodla zcela zastavit těžbu. Rusům místo žoldu za provedení špinavé práce slíbila EU posun námořní hranice Norska (bezpochyby ve prospěch Ruska - jinak si nelze zdůvodnit proč by Rusové šli proti vlastním ekonomickým zájmům ohledně vývozu vlastní ropy). EU donutila premiéra podepsat s Ruskem nevýhodné dohody a postavit zcela na hlavu to, co ve svém volebním programu prosazoval. To má za následek stále se zintenzivňující vření v norské společnosti prolínající se s agresivitou dodavatele špinavých služeb, Ruska. Objednatel špinavých služeb a gestor dodržování dohod (pro norskou stranu vynucených), tedy Evropská unie, na každé další vystupňování konfliktu jen krčí rameny.

Považte:
- EU svým jednáním způsobila během deseti dílů seriálu dvojí únos legitimního norského premiéra, jedno jeho vzetí jako rukojmího, jeho exil na americké ambasádě ve vlastní zemi a jeho přiotrávení; dále únos ruské velvyslankyně a dokonaný atentát na vysokého ruského vojenského představitele.
- EU si v této fikci pro své zájmy objednala hybridní okupaci do té doby suverénního a jí spřáteleného Norska.
- Evropská unie tak, jak je zobrazena v tomto uměleckém díle, způsobila, že se mezi sebou navzájem nenávidí a dokonce střílejí norští občané, jedni na straně novodobého Vidkuna Quislinga, a ti ostatní na druhé straně barikády.
- Evropská unie ve filmu svým přístupem způsobila, že vzniklo podzemní teroristické hnutí popravující politické rukojmí podobně jako to dělá Islámský stát.
- Evropská unie zapříčinila bombové atentáty s nevinnými lidskými oběťmi.
- Evropská unie způsobila, že se dva národy nenávidí a budou nenávidět až do morku kostí po mnoho následujících desetiletí.
- Evropská unie se k situaci, kterou způsobila, nechce hlásit a dává přes předchozí záruky od Norska ruce pryč.
- Evropská unie ve filmu nepodporuje lidskou důstojnost Norů, jejich svobodu a lidská práva, ani jejich demokracii a právní stat. Nepodporuje ani rovnost, Norové jsou pro ní jen nezbytní obětní beránci.

Jak se toto vše slučuje s evropskými hodnotami, definovanými ve Smlouvě o Evropské unii (ve znění Lisabonské smlouvy)? Viz její Članek 2 - Unie je založena na hodnotach úcty k lidske důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv přislušniků menšin ...
Jediné, co snad selektivně Evropská unie z těchto hodnot v seriálu podporuje, jsou práva přislušniků menšin, konkrétně Rusů v Norsku.

Unie v této fikci norské produkce nepodporuje ani mír, ani své hodnoty, což by podle Članku 3 Lisabonské smlouvy měla (znění odst. 1 článku: Cílem Unie je podporovat mír, své hodnoty a blahobyt svých obyvatel). Snad jedině se snaží podporovat blahobyt svých obyvatel, ale spíše si její představitelé na úkor Norska chrání vlastní kůži před nevrlostí obyvatelstva svých zemí.

---
To tedy šlápli tvůrci seriálu dost vedle. Unie přece taková vůbec není.

Přeci každý ví, že EU by nedávala ultimáta (co a jak má dělat) legitimně zvolenému představiteli žádné země, která ji neohrožuje (třeba Sýrie).
Přeci každý ví, že EU by trvala na dodržování dohod uzavřených v její gesci (třeba jako té o přechodu moci uzavřené na Ukrajině v únoru 2014).
Přeci každý ví, že nositel Nobelovy ceny míru, Evropská komise, by zásadně nesouhlasila s rozvratem jakéhokoliv ropného státu (třeba Libye) kvůli ropě.

Jak je možné, že takovou naprosto zvrácenou nepravdu o Evropské unii vůbec Česká televize vyšle do éteru, i když jen jako umělecké dílo? Něco tak rebelského! Česká televize si uvedením seriálu nebezpečně zahrává s možností, že se dostane do hledáčku think-tanku Evropské hodnoty a že ten jí zařadí na nějaký index o šíření propagandy.
Ještěže u nás neexistuje paragraf pro stíhání za neunijní činnost.

---
A teď vážně:

Vskutku se naskýtá otázka, jak mohla ČT2 něco takového o Unii vyslat do éteru. Odpověď dle mne leží ve spoléhání se na krátkou paměť většiny diváků.

Jako si nikdo nepamatuje, proč vlastně vznikl prvotní konflikt ve Star Wars (kvůli zdanění transgalaktických obchodních cest), tak se divák v desátém díle Okupace už stěží upamatuje, co bylo hybným momentem událostí na začátku serialu Okupace. Že to bylo zadání od EU.
Na konci seriálu již je Unie zmíněna jen letmo, když se říká ”EU nám nepomůže”. Evropská unie sice vypadá jako zbabělec, ale nikoliv jako prvotní hybatel tragických událostí.
Zato slovní základ „rus“ je v negativních souvislostech používán na konci seriálu snad už v každé druhé větě.

Je to, jako kdybyste ve Star Wars zobrazili Dartha Vadera jako největšího zlouna, a už neukázali a neřekli, že nad ním je ještě jeden, mnohem větší - Darth Sidious, který vše vymyslel, řídí, Vadera svedl na špatnou cestu a profituje z toho.

Pro diváka by byl ten jediný hajzl Darth Vader.
A Darth Sidious? „Ten v tom taky hraje? Aha, už si trochu vzpomínám - taková bezvýznamná postavička na začátku.“

Převzato z blogu Strunz.blog.idnes.cz se souhlasem autora