12.6.2024 | Svátek má Antonie


VĚDA: Popírači klimatického holokaustu

7.3.2011

climate gate

Klimaskeptici nejsou žádní skeptici. Jsou to popírači. Jako popírači holokaustu… Má to jen háček. Oni klima nepopírají. Je to jen pomluva. Drby z vrby.

Pugna
Již Karel Čapek ve své stati Dvanáctero figur zápasu perem popsal praktiky alarmistů. Například taktika zvaná "Pugna". Cituji: "Záleží v tom, že se odpůrci nebo věci, kterou zastává, dá falešný název, načež se polemisuje s těmito libovolnými obecnými slovy. To se dělá hlavně v tak zvaném boji zásad. Odpůrce se nařkne z nějakého nepatřičného ismu, a pak se tento ismus vítězoslavně potírá."
V našem případě se protivník obviní z denialismu (popíračství). Takže místo aby se debatovalo o klimatu, tak je napadený nucen se obhajovat, že popírač není.

Popírání kulatosti Země
Řeči o popíračích používají s oblibou Al Gore či Pachauri. Přirovnávají své oponenty k lidem, co popírají kulatost Země nebo popírají přistání na Měsíci.
Pachauri: Skeptics are flatearthers. WUWT 3. srpna 2008:
Otázka: "Co si myslíte o malé, ale hlasité skupině pochybovačů?"
Pachauri odpověděl: "Ti jsou jako Flat Earth Society. Ti také dodnes existují a každý rok se scházejí a vzájemně se ujišťují, že Země je deska. Jenže věda o klimatické změně hovoří jasně. V tomto žádný prostor pro pochyby neexistuje."
Podobně se vyjádřil též Al Gore.
"Tito lidé, to je jen nepatrná hrstka lidí. Jsou skoro jako ti, co věří, že přistání na Měsíci bylo natočené v Arizoně, nebo jako lidé, co věří, že Země je placka. To je možná shazuji… ale nemají k tomu daleko," řekl Gore (zde).

Popírání holokaustu
Obvinění z popíračství má sloužit také k tomu, aby odpůrci byli zaškatulkováni jako náckové.
Clive Hamilton je profesor etiky a vicekancléř pro veřejnou etiku na Charles Stuart University. Napsal poutavý článek Denying the coming climate holocaust 16.listopad 2009.
"Popírači klimatu na rozdíl od popíračů holokaustu nezneucťují památku šesti milionů mrtvých v minulosti. Popírači klimatu riskují životy stovek milionů v budoucnosti. Popírači holokaustu nejsou zodpovědní za holokaust. Ale popírači klimatu, kdyby uspěli, by sdíleli odpovědnost ze nezměrné utrpení způsobené globálním oteplením."
Jinak řečeno, když nevěříte hokejkovému grafu a tážete se, jak k němu Mann dospěl… jste horší než Hitler.

Ekocida
U lidí, kteří používají slovo "popírači", je oblíbená představa, že by lidi se nevhodnými názory (thoughtcrime) mohli zavírat do kriminálu
Britská právnička Polly Higginsová navrhovala, aby Mezinárodní soudní tribunál (International Criminal Court, ICC) zařadil ekocidu na seznam zločinů proti míru. Tak jako se stíhá genocida, měla by se stíhat i "ekocida".
Guradian píše: "Ti, kdo prosazují nový zákon o ekocidě, věří, že by se mohl používat ke stínání "popíračů klimatu", kteří zkreslují vědecká fakta, aby voliče a politiky odradili od kroků směřujících k řešení globálního oteplování."
A já dodávám, že Polly Higgins není jen tak nějaká právnička a aktivistka. Sedí ve správní radě projektu Desertec, který staví na sahaře gigantické solární elektrárny. Jejichž dotovanou elektřinu si jednou Evropané budou muset kupovat za přemrštěné ceny. A kdo je autorem projektu Desertec? Římský klub, think-tank, který v roce 1972 vydal Meze růstu.
To je ale náramná souhra náhod.
British campaigner urges UN to accept 'ecocide' as international crime. 9. dubna 2010
http://www.thisisecocide.com/

Věk popíračů
Ani po Climategate se tento postoj nezměnil.
Vlna afér Climategate a dalších ukázala na špatnou práci IPCC. Časopis NewScientist na to zareagoval nikoli sebekritikou, ale šířením pomluv o kriticích IPCC. Vydal speciální číslo Age of Denial věnované pomluvám. Kritici klimatologů jsou prý v žoldu tabákového průmyslu, který popírá škodlivé účinky kouření.
Kritiky IPCC pomlouvá jakožto "popírače" i Campbellův úvodník v Nature ze 3. prosince 2009 (Climatologists under pressure).
Asi jsem naivní, ale myslím si, že vědecké časopisy by se neměly zapojovat do ideového nálepkování. To se hodí na blog, fajn. Ale kdybych psal do vědeckého časopisu, sám bych si takový sloh použít nedovolil.
Ve škole jsme brali stylistiku. Tam jsme se učili, že každý literární sloh vypadá jinak a má jiné zásady. Co se hodí na blog, to se nehodí do vědeckého slohu. Třeba když píšu obchodní dopis, nepoužiji jako oslovení "čumáčku". A do vědeckého slohu se zase nehodí výrazy typu kretén, popírač, mamlas či denialista.
Podobně věta "komoušský bastardi" se hodí na blog, ale velmi podivně by se vyjímala v peer-review historické studii o zakládání kolchozů.
A z vědeckého hlediska je klima stále otevřená otázka. Stojí proti sobě dvě hypotézy a redakce se nemůže přiklonit na jednu či druhou stranu. Protože dosud nemáme dost dat.

Jak je to doopravdy?
Opakuji to všude, kam přijdu. Už je to únavné. Opakoval jsem to, když jsem byl pozván do rozhlasu. Opakoval jsem to na Slovensku na veřejné diskusi, kterou organizovala nadace Pansofia. Opakoval jsem to v PEN Klubu. A musím to zopakovat znovu, dokud to někteří lidé nepochopí. 
* Nejsme popírači klimatu: Klima existuje. I atmosféra existuje. Fakt. Nikdo to nepopírá. 
* Nejsme popírači skleníkového efektu: Skleníkový efekt vodní páry či CO2 se dá snadno změřit (viz). Nikdo to nepopírá. Otázka zní, jak velké jsou pozitivní a negativní zpětné vazby v klimatu, které vliv CO2 zesilují č zeslabují. To dodnes nikdo neví. 
* Nejsme popírači klimatických změn: Klima se mění neustále už 4,5 mld let od chvíle, co tato planeta vznikla. Neustále se otepluje a ochlazuje a otepluje a ochlazuje. Nikdo to nepopírá. 
* Nejsme popírači globálního oteplování: Před cca 200 lety skončila poslední malá doba ledová a od té doby se oteplovalo. O tom není sporu. Nikdo to nepopírá.
Nepodsouvejte nám nesmysly.

straw_man

"Klimaskeptik se svými hloupými názory nenašel na naše argumenty odpověď. Rozpačitě mlčel… a jen z něj tiše opadávala sláma."

Toto je ovšem od alarmistů podlá, byť osvědčená taktika. Říká se tomu "straw man", čili strašák do zelí. Oni neumí vyvrátit naše argumenty. Tak si sestrojí jakéhosi hastroše, parodii na klimaskeptické názory. A s touto trapnou slátaninou potom vítězně polemizují. Je to snazší.

Pan Hořejší
Na tuto úroveň pomlouvání svých oponentů se snížil i profesor Hořejší ve svém článku Sisyfos propaguje protivědecké aktivisty. Zde píše: "Aktivity těch ´klimaskeptiků/klimadenialistů´ se velmi podobají aktivitám nejrůznějších ´alternativců´, kteří obviňují ´akademickou zkostnatělou vědu´ ze spiknutí s cílem potlačit menšinové nekonvenční názory a přístupy."
Je smutné, když vědecký pracovník napíše takový drb, aniž by si ho ověřil. Doufám, že takto nepostupuje ve svých odborných statích.
Klimaskeptici přece nepřicházejí s žádným novým ALTERNATIVNÍM názorem. Je tomu právě naopak. My se držíme toho, co bylo v klimatologii pravdou a konsensem před vznikem IPCC (rozuměj: před politizací klimatologie). To, že ve středověku bylo tepleji a že existovala malá doba ledová, to není žádná ALTERNATIVNÍ voodoo medicína. To tvrdila ještě první zpráva IPCC v roce 1990.
Alternativcem je tu naopak Michael Mann, IPCC a jejich hokejkový graf, když přišli s novou ALTERNATIVNÍ hypotézou, že před průmyslovou revolucí se klima prakticky neměnilo. Hokejku v době vydání nikdo nekontroloval! Když IPCC přijme takový graf BEZ DŮKAZU, tak to není žádná ZKOSTNATĚLÁ VĚDA, vážený pane Hořejší. Je to spíše ztřeštěná zbrklost, opak zkostnatělosti.

Pan Metelka
Pan L. Metelka z ČHMÚ (toho času česká spojka IPCC) o Klimaskeptik.cz napsal v článku Skepticismus vs klimaskepticismus, že "ty stránky totiž ve skutečnosti nereprezentují žádný racionální skepticismus, ale obyčejný dogmatický klimadenialismus."
Denialismus znamená popíračství. Jak jsem však uvedl, skeptici nejsou popírači. LM opakuje něco, co někde slyšel ze druhé či třetí ruky. Jakožto vědecký pracovník si to měl nejprve ověřit, než to napsal. Jsou to totiž jen drby.
Na článek LM se tedy výstižně vztahují jeho vlastní slova: "Prakticky nic odborného, většinou jen ´informace´ (krásně česky se tomu říká drby) na úrovni různých ´společenských´ časopisů a novin typu Blesku nebo Šípu. I ty totiž žijí hlavně z drbů."

Nedorozumění
Možná to celé je nedorozumění. Autoři výše uvedených výroků na adresů skeptiků jsou prostě poněkud zmatení a dezorientovaní.
Někdy člověk ve spěchu řekne "oteplování je blbost" nebo "víra v klimatické změny je náboženství". Celou větou to znamená, že "hypotéza o primárně lidmi zaviněné bezprecedentní klimatické katastrofě způsobené spalováním fosilních paliv, jež způsobuje silný skleníkový efekt CO2 díky silným pozitivním vazbám, není podložena dostatečnými důkazy a je poznamenána zakrýváním důkazů o opaku a střety zájmů". Zkuste to říci pětkrát za sebou bez nádechu. Není divu, že tak dlouhý jazykolam se v běžné řeči zkracuje do sloganů jako "global warming is a hoax" apod. To může být matoucí.
Kdo však čte klimaskeptické texty, ví, co to znamená. Kdo klimaskeptické texty nezná, ať se k nim raději nevyjadřuje.
Nyní, když výše uvedení pánové tedy vědí, že se spletli, možná by měli uveřejnit opravu a skeptikům se omluvit, že je omylem obvinili z něčeho, co není pravda. Alespoň skuteční vědci to tak dělají - zjistí-li u sebe chybu, uveřejní corrigendum/errata/opravy.
Šli by tak příkladem. Ukázali by svou velikost a vědecký nadhled. Přispěli by tím k tomu, aby se diskuse o změnách klimatu vedla korektně.

www.klimaskeptik.cz

Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.