22.4.2024 | Svátek má Evženie


VĚDA: Geologie je kacířství

30.6.2015

Lidstvo má kliku, že si může přečíst červnovou encykliku papeže Františka. Učinil jsem tak a dočetl jsem se několika zajímavých podnětů. Zároveň jsem však musel číst o tom, jaký malér si chystáme tím, že vypouštíme skleníkové plyny a tím způsobujeme globální oteplování. Tak se blížíme katastrofě. Bůh je v popisu tohoto procesu také zmiňován a prostřednictvím encykliky nás vyzývá, abychom proti této klimatické změně bojovali. Kdo se nepodřídí těmto názorům, je heretikem, česky kacířem. O hranici a upalování se nemluví.

Moderní společnost a její technologie umějí zabránit šíření kacířských myšlenek účinněji, než bylo za časů Jana Husa. Prvním krokem je míchání pojmů. Plete se vědecky definovaný termín KLIMA s počasím a jeho vibracemi a turbulencemi (METEO...). V holocénu, za posledních cca 14 000 let, jsme zpracovali údaje o teplotách stanovených vždy na stejném místě v postupně hlubších a hlubších hloubkách ledovce, tedy s postupně větším a větším stářím odebraných vzorků. Geologové a glaciologové to bezchybně umějí a těmto jejich datům důvěřuji. Když jsme vynesli na svislou osu teploty a na vodorovnou osu čas (uplynulý před současností), vypadalo to celé jako záznam hrůzného zemětřesení, taková roztřesená a rozkmitaná čára to byla. Snažili jsme se toho roztřesení zbavit zprůměrováním ročních teplot za desítky po sobě jdoucích let a tyto hodnoty, v grafu body, jsme spojili. Čím delší bylo zprůměrované období, tím byla čára méně rozkmitaná. Našli jsme časový interval 1000 let pro soubor dat bývalých ročních teplot z ledovce a v grafu to byla hladká, jen mírně rozhoupaná čára. Když jsme s kolegou Nielsenem brali časový interval 50 let, tak tam pořád někde zůstávaly rozkmity, jako kdyby čáru malovala má stařecká ruka. Časový interval 30 let přinesl silně rozkmitanou čáru podobnou jako při časovém intervalu 20 let. Oficiálně podle mezinárodních dohod a taky podle původního doporučení W. Köppena je klima zprůměrovaný údaj za NEJMÉNĚ 30 let, ale jak je vidět na jednom příkladu, těch 30 let je pro náš holocén minimum. Tvrzení, že současné jaro bylo nej (nejteplejší, nejsušší, nejdeštivější…) za posledních 8 let, nemá tedy se změnou klimatu nic společného. Místo slova „jaro“ můžeme v předchozích větách dosadit jméno měsíce nebo rok. Pořád jsme MIMO KLIMA. I měsíce nebo roční období musíme statisticky vyhodnotit za desítky let, chceme-li mluvit o změně klimatu a možných důsledcích za časový úsek měsíce nebo několika měsíců. Když tady mluvím o zprůměrování, tak to je ten nejjednodušší postup a dnes se využívají mnohem složitější statistické metody. Ale už průměrná hodnota nám přináší důležitou informaci a každý jí rozumí. Důležitá je právě ta časová délka desítek až stovek let, a to právě pro současné období holocénu.

Když si v této souvislosti čteme v nedávno publikované encyklice, najdeme plno údajů o zvýšených teplotách nebo o globálním nedostatku vody na pevninách, ale ani jeden údaj zpracovaný statisticky, tedy nejprve jako průměr naměřených teplot nebo srážek za desítky let. Tyto statistické údaje by bylo možné porovnávat pro rozličná minulá období. Klima se vždycky měnilo a nejvíc informací o tom nám přináší geologie. Změny klimatu před desítkami a stovkami milionů let připouštějí všichni, včetně vědců bojujících proti oteplování způsobenému prý lidstvem. Jinak je prý tomu ale v poslední době, kdy lidstvem produkovaný CO2 rozhodným způsobem mění klima a otepluje se. V Encyklice se píše:

„Mnohé vědecké studie upozorňují, že větší část globálního oteplování v posledních desítkách let je důsledkem velké koncentrace plynů se skleníkovým efektem (oxid uhličitý, metan a další), které se vypouštějí hlavně v důsledku lidské činnosti… Lidstvo si musí uvědomit, že je nezbytné pozměnit životní styl, výrobu a spotřebu. A to s cílem bojovat proti oteplování, tedy alespoň proti lidským příčinám, které ho vyvolávají či zvyšují.“

Kdokoliv se vysloví proti těmto tezím, je označen podle encykliky za heretika, tedy kacíře, a heretická je každá nauka, která není v souladu s uvedeným tvrzením. Naší povinností podle encykliky je boj proti heretickým naukám a proti heretikům. O dávné změny klimatu před desítkami a stovkami tisíciletí se nikdo nepře, jde o současnost.

Geologické nauky nás však učí také o změnách klimatu za posledních 14 000 let, tedy v holocénu. Z hlediska geologického pojetí času jde vlastně o současnost, kdy vznikaly a zanikaly různé kultury a civilizační centra. Na nich se někdy víc, někdy míň podílela změna klimatu. Koncentrace CO2 kolísala v mezích 250 až 285 ppm, tedy nepatrně. Rozsah teplých a chladných fází vždy dosahoval stovek let a o jejich existenci se zasloužily jiné faktory než skleníkový efekt způsobený malinkatou změnou koncentrace CO2. A tady jsme u jádra problému. Proč najednou v období od roku 1950 až 2000 všechny významné faktory přestaly působit a rozhodující roli ve změně klimatu převzaly skleníkové plyny, tedy hlavně CO2? Přitom se jejich koncentrace může zvýšit nejvíc tak o 30 %. Že by toto zvýšení přivodilo katastrofu? Navíc současné oteplování souvisí s přechodem z poslední chladné fáze, zvané malá doba ledová. K této změně docházelo zhruba od roku 1850 (někde o 10 až 40 let později) a nikdo nezpochybňoval po čtyři desítky let vliv ostatních faktorů, podobných jako v předcházejících šesti teplých fázích, třeba v té nejteplejší před 8 000 až 7 500 lety. To bylo místy až o 3 oC tepleji než dnes. A náhle, bez racionálního vysvětlení v půli 20. století ustupují ostatní faktory do pozadí a vedoucí roli přebírá zvyšovaná koncentrace CO2 a hrozí nám katastrofa se vzrůstem globálních teplot o zhruba 2 0C.

Pokud se geologové nechtějí namočit do bezvýchodných hádek, tak radši mlčí. Když nakonec promluví, nezbývá než otevřeně říct, že takto položená otázka o změně významu faktorů (působících na klima) je blbost a stejně musí vyznít taky zhodnocení odpovědi. Při konfrontaci s jednou z hlavních tezí encykliky se dostáváme k závěru, že geologické vědy jsou heretické, když pojednávají o holocénu. Valná většina geologů, geomorfologů, paleopedologů jsou heretici, tedy česky řečeno kacíři, protože mluví o skutečných klimatických změnách, které nastaly nedávno, a to bez významnějšího vlivu skleníkových plynů.

Má otázka tedy zní: Co s tou geologií udělat, Svatý otče? Zrušit ji jako kacířskou vědu? Nebo prohlásit za kacíře jen kvartérní geology? Nezapomínejte, že třetí nejteplejší fáze v holocénu se nazývá římské klimatické optimum a to bylo obdobím silného rozvoje katolicismu. Tehdejší průměrné teploty byly o 1 až 2 0C vyšší, než je naše současná. Nějaká souvislost tady musí být. Přitom tu nebylo ani stopy po prvotním zvýšení koncentrace CO2. Že by kacířství bylo taky u zrodu křesťanství? Je to všechno moc zamotané a nejjednodušší tedy bude vyhlásit geologii za kacířství.