21.6.2024 | Svátek má Alois


SVĚT: Aktivista Greenpeace...

22.12.2014

... jako vedoucí autor zprávy IPCC

Protože aktivisté Greenpeace mají zřetelně nezanedbatelný vliv na podobu zpráv IPCC, je nejvyšší čas roli této údajně nezávislé odborné komise přehodnotit

Někteří čtenáři možná zaznamenali propagační akce Greenpeace v Peru. Asi známější je akce na planině Nazca, kde činovníci, věrni svým zásadám, překročili zákaz vstupu, odložili ohledy ke kulturní památce světového významu a vedle jednoho ze známých obrazců nakreslili svoje politické heslo, kterým chtěli ovlivnit setkání vládních představitelů významných států v Limě, a to propagací stoprocentního přechodu k obnovitelným zdrojům do roku 2050.

Tentokrát ale činovníci Greenpeace poněkud přestřelili, což nakonec sami uznali a peruánské vládě,která zahájila vyšetřování, se osobně omluvil sám nejvyšší ředitel Greenpeace. Ke cti nejvyššího vedení Greenpeace je nutno přiznat, že se zavázali s vyšetřovateli spolupracovat.

Trochu odbočím: Nápis vyvedený na planině Nazca zní „Time for Change! The Future is Renewable. Greenpeace“, což se v kontextu přeloží jako „Čas pro změnu! Budoucnost je v obnovitelných zdrojích. Greenpeace.“ Nicméně, druhé heslo by se bez znalosti souvislostí také mohlo přeložit jako „Budoucnost je obnovitelná“. Taky bych si chtěl obnovit budoucnost ...

Ale zpět k peruánským akcím Greenpeace. Méně známá je akce na Machu Picchu, kde vytvořili nápis „Act for the Climate, Go Solar“ (Konejte pro klima, bežte k solárům). Tato záležitost takové kontroverze nevyvolala. Ve svém článku aktivisté vysvětlují, že těmito akcemi požadují přechod světové ekonomiky na obnovitelné zdroje do roku 2050, a to zcela, bez výjimky, stoprocentně.

Proč je ale v nadpisu zmínka o Mezivládním panelu o klimatických změnách (IPCC)? Jistou souvislost s peruánskými akcemi Greenpeace to má. Na tiskové konferenci Greenpeace (sledujte hlavně čas kolem 2.15) vystupoval na obhajobu akce na Machu Picchu pan Sven Teske, ředitel Greenpeace pro obnovitelné zdroje.

Tedy ne že by je Greenpeace vyrábělo, oni pro ně pouze horují, i když by bylo poctivější, kdyby založili firmu a tu levnou „energii zadarmo“ prodávali na trhu s energiemi, samozřejmě bez garantovaných výkupů či dotací. Nicméně, propagaci samu o sobě není nutné považovat za problém, každý má právo věřit v cokoliv a hlásat jakékoli názory, pokud někoho přímo neuráží.

Co je ale nejzajímavější: Pan Sven Teske, prominentní aktivista Greenpeace, působil v Mezivládním panelu pro klimatické změny jako vedoucí autor 3. pracovní skupiny IPCC, kapitoly, která se měla zabývat obnovitelnými zdroji jako nástroji pro utlumení globálního oteplování. Byl tam jmenován německou vládou jako expert pro obnovitelné zdroje (!).

Celá zpráva je zde, kapitola, kde na které jako vedoucí autor pracoval pan Teske, je zde. Z této zprávy pak bylo hojně citováno tvrzení, že svět může bez problémů přejít z 80% na obnovitelné zdroje, kteréžto číslo bylo přebráno z propagační brožurky Greenpeace, kterou napsal sám Sven Teske. Mezi čtenáři je snad dosti technicky vzdělaných odborníků, kteří si dovedou představit, co by znamenal příkaz přejít „jenom“ z těch 80% na obnovitelné zdroje třeba v naší republice, asi netřeba to dále rozvíjet. Nicméně, zpráva IPCC byla citována ne jako názor Greenpeace, ale jako poctivá analýza údajně nezávislé nestranné odborné komise.

Proto si dovoluji vyslovit názor, že by přinejmenším třetí pracovní skupina komise IPCC měla být přeměněna na pobočku Greenpeace, kterou by měli sponzorovat výhradně dobrovolníci. Příspěvky vlády, ať přímé nebo přes OSN, by měly být zastaveny, neboť tato část IPCC zřetelně roli nestranného orgánu neplní.

A pokud klimatologové zdůrazňují svoji odbornou nestrannost, měli by být mezi prvními, kteří proti těmto praktikám zásadně vystoupí. Z jejich strany není slyšet nic než (ne)nápadné ticho.

Autor je meteorolog

Převzato z blogu Salek.bigbloger.lidovky.cz se svolením autora