27.5.2024 | Svátek má Valdemar


KLIMA: Skeptický ekolog Lomborg přijde o granty

4.10.2011

climate gate

Dánsko má novou vládu. Dotace nyní budou jen pro vědce se správným politickým názorem. Hádejte, který to je.

lomg-gore

Lomborg se jednou setkal s Gorem. A Al mu podal ruku. Vteřinu před tím, než se dozvěděl, kdo je Lomborg zač

Nová dánská ministryně životního prostředí Ida Auken řekla novinám The Independent, že Bjorn Lomborg nadále už nemůže očekávat dotace od státu pro svůj think-tank Copenhagen Consensus Centre. "Důvod, proč dosud dostával dotace, byl ideologický," řekla Aukenová, toho času mluvčí socialistické strany pro ekologii. "Jsme přesvědčeni, že není správné dávat financování specificky ideologickým badatelům." (We believe that it is wrong to give funding to specific ideological researchers)

To je revoluční nová politika. Znamená to, že nová vláda ukončí též jakékoli dotace pro ekologická sdružení, IPCC, UNEP, Přátele Země, Greenpeace apod?

Co se děje? Dánské volby 2011 vyhrála středo-levá koalice. Poprvé v dějinách země se premiérkou stala žena - Helle Thorning-Schmidt. A ministryní životního prostředí má být také žena. Ida Auken je jakási dánská Kateřina Jacques. Je ze Socialistisk Folkeparti, což je strana marxistická a zelená.

CCC má i jiné finanční zdroje, včetně nadace pivovaru Carlsberg Group nebo evropských dotací. Avšak lví podíl rozpočtu pocházel z dotací od dánské vlády. CCC se na ekonomickou krizi připravovalo už od chvíle, kdy bylo jasné, že dosavadní pravicová vláda nepřežije.

Meze růstu?

V roce 2001 Bjorn Lomborg, tehdy vyučující na Danish Environmental Assessment Institutu, vydal knihu "Skeptický ekolog. Je to dodnes asi nejkomplexnější vyvrácení tezí Římského klubu o tzv. mezích růstu. Není tedy divu, že se Lomborg stal centrem celosvětové pozornosti.

Vzhledem k vlně zájmu, který sklidil, příštího roku přišel s projektem Kodaňský konsensus. V květnu 2004 CCC uspořádal v Kodani první vlastní konferenci, kam sezval vědce z celého světa, včetně řady držitelů Nobelových cen. V roce 2006 CCC vytvořilo dokonce vlastní stálou instituci při Copenhagen Business School.

http://www.copenhagenconsensus.com

Lomborgova kritika alarmismu vyvolala - jaké překvapení - velké iracionální emoce. Ekoaktivista Mark Lynas se proslavil se tím, že Lomborgovi hodil na jedné autogramiádě do xichtu šlehačkový dort. A založil také web Antilomborg. Je vtipné, že právě z Lynase se nedávno stal nový skeptický ekolog a vydal se v Lomborgových stopách. I on se stal kacířem. Otevřely se mu oči a za své tehdejší chování se omluvil.

Viz článek "Rozumnější ekologové jádro podporují"

Výbor pro vědeckou nepoctivost

Alarmisté se už jednou pokusili Lomborga skřípnout. Na základě udání, Lomborga vyšetřoval dánský "Výbor pro vědeckou nepoctivost", který prohlásil, že Lomborgova kniha je prý zaujatá (biased) a odchyluje se od pravidel slušné vědy (good scientific practice). Alarmisté jásali a psali články že "Lomborg byl zdiskreditován" Např. Guardian v článku "Debunker of global warming found guilty of scientific dishonesty"(2003).

Když se ale Lomborg ptal Výboru pro veřejné blaho na zdůvodnění rozsudku, bylo ticho. ČÍM konkrétně je moje kniha nepoctivá? Ticho. Jaké je zdůvodnění rozsudku? Žádná odpověď. Slušní vědci byli pobouřeni tím, že Výbor pro vědeckou nepoctivost - jaká ironie -se sám provinil takovou vědeckou nepoctivostí a protestovali peticí. Žádali, aby Výbor byl rozpuštěn.

Lomborg se odvolal na Ministerstvo vědy, pod které Výbor patří. Ministerstvo nakonec rozsudek Výboru zrušilo. Proč? "DCSD nezdokumentovala, kde dr. Lomborg údajně byl zaujatý ve výběru dat a své argumentaci." A reakce Výboru? Místo aby svůj rozsudek dopracoval, podložil důkazy a zveřejnil znovu, Výbor dělal mrtvého brouka a věc odložil.

Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění

Lomborg léta vyvracel nekonečný zástup alarmistických mýtů o zhoršování stavu světa a o docházejících surovinách. S jednou výjimkou. V jedné věci prý alarmisté mají pravdu. Oteplování zavinili lidé.

Jen namítal: "Změna klimatu nezpůsobí masivní rozvrat ani obrovské počty mrtvých. Ve skutečnosti, ve světě obecně, v roce 2050 přímým důsledkem klimatické změny bude méně mrtvých a to ne o málo… Důkladně jsme zkoumali, co se dá dělat s globálním oteplováním. Ukazuje se, že toho můžeme dělat dost málo a za neúměrně vysoké náklady… Mnoho problémů tohoto světa je naléhavějších než globální oteplování. Musíme vidět věci v perspektivě a řadit je podle priority."

Po Climategate, kdy Al Gorova hvězda zapadla, Lomborg přispěchal oteplovačům na pomoc jako nepravděpodobný zachránce. Pachauri chválil jeho knihu "Smart Solutions to Climate Change" (viz), ve které Lomborg prosazuje uhlíkovou daň. V dokumentárním filmu "Cool It" vybízí k boji s oteplováním - jen varuje, že dnes prosazovaná řešení klimatu jsou drahá a neúčinná. Lidskou vinu uznává, dokonce používá i ono klišé "global warming is happening and it is manmade".

Ale vše marné. Alarmisté pokládají za nepřítele každého, kdo zpochybňuje smysluplnost Kjótského protokolu a redukce emisí CO2. Je úplně jedno z jakých důvodů. Jasně to vysvětlil Howard Friel v knize "Lomborg Deception" (září 2010). Je jen jediná cesta ke spáse a kdo se od jediného správného názoru jakkoli nepatrně odchýlí, je zavržen.

Appeasement nefunguje a za své podlézání v otázce oteplování bude Lomborg odměněn odstřižením od grantů.

Reference:

Mark Lewis. World's leading climate sceptic sees his funding melt away fast. The Independent 28.září 2011

V.Kremlík. Lomborg obrátil kabát? 6.září 2010

Bjorn Lomborg is Al Gore Lite. GreenHell 15 Nov 2010  (včetně video interview s Lomborgem o jeho filmu Cool It)

******************************************************

(Diskutovat můžete i na: www.klimaskeptik.cz/diskuse)
www.klimaskeptik.cz
Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.