22.5.2024 | Svátek má Emil


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
V. Ludvík 23.4.2024 14:09

Emise na hlavu jako nějaký průměr jsou opravdu pitomost - nahlíženo z regionálního pohledu. Pokuste se ale tyto "hlavy" chápat jako příčinu vzniku emisí, jako konečné spotřebitele zboží a služeb, kteří bezemisní být z principu nemohou. Nevím, jakou uhlíkovou stopu (danou existenční spotřebou) má například nějaký Evenk či Aborginec, dokáži ji možná možná definovat ve svém okolí; to, co ale vím bezpečně, že lidé musí jíst, oblékat se, mít přístup k pitné vodě, ke školství, zdravotnictví atd. Je rozdíl, kryji-li v roce 1800 potřebu jedné miliardy a v roce 2030 osmi miliard obyvatel. Absolutní růst spotřeby, spojený s růstem populace, není regionálně rovnoměrný (růstová ohniska populační leží zpravidla v zemích s nízkým životním standardem), ale klade přímé nároky na růst produkce ve vyspělejších částech planety. Tedy i na možný růst emisní zátěže.

V. Chrastina 13.3.2024 15:52

Škodlivost CO2 je ten základní nesmysl a podvod klimaalarmistů. Byli mnohokrát usvědčeni ze lži, přesto arogantně lžou dál, protože jim to vynáší, viz toho nejzlovolnějšího klimaalarmisty Al Gora, který si už na podvodných dotacích stačil "vybrat" miliardy. Mimochodem, bez CO2 by uhynuly všecky rostliny a nastal by světový hladomor. Rv!!8-o

P. Rada 13.3.2024 16:06

Děkuji Vám za připomenutá rizika světového hladomoru. "Škodlivé" totiž příznačně je, že lidé jako Vy nerespektují fakta jako optimálnost koncentrací všech základních biogenních prvků a parametrů prostředí pro růst rostlin.

Už s dnešním glob. oteplením +1.2C totiž celosvětově poklesla produkce potravin o 21%. Jen za posledních 15let v důsledku růstu dynamiky podnebí (nebývalá sucha, povodně...) např. vzrostla cena rýže 3x!

V konci tohoto století pak klimaticky hrozí ztráta obyvatelnosti území pro 3 až 6 MILIARD lidí:

https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-zivot-na-zemi-je-ohrozen-varuji-klimaticti-vedci-40448564

P. Diviš 13.3.2024 16:19

Snůška nesmyslů za účelem vydírání. Produkce potravin roste a ubývá hladovějících.

https://eagri.cz/public/portal/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/mezinarodni-organizace/informace-fao-celosvetova-produkce-bude

P. Rada 13.3.2024 17:52

Nejspíše si poněkud pletete sdělování nepříjemných pravd s vydíráním. Když se ale zběžně podívám na vývoj cen potravin v našich obchodech, tak mi to někdy taky jako "vydírání" přijde a to přesto, že za potraviny zdaleka nevydávám většinu příjmů takže si fakticky doposud mohu dost vybírat.

Tvrzení které jsem udělal o poklesu produkce 21% má svůj zdroj zde:

https://theconversation.com/a-year-of-hunger-how-the-russia-ukraine-war-is-worsening-climate-linked-food-shortages-181160

Pokud jde o záplavy... a ceny rýže:

https://www.kurzy.cz/zpravy/736530-ceny-ryze-mohou-dale-rust-kvuli-zaplavam-v-cine/

Rozdíl v uvedených pohledech na masovost produkce může tkvět i v tom, že růst produkce se doposud realizuje i skrze růst ploch zejména po vypalování pralesů, drancování moří a pod.

Na stávajících s zejména starších pozemcích se pravidelně projevuje prakticky nevratný pokles bonity půd. V trop. oblastech tuplovaně rychleji a to vše graduje s růstem eroze pro rostoucí dynamiku klimatu. Tato okolnost se sice zatím pravidelně kompenuzuje agrochemicky ale takto prakticky neudržitelně.

Konkrétně v ČR toto vede k vleklému znečištění donedávna pitných spodních vod rezidui pesticidů které jsou už nadlimitní na více jak polovině našeho území. O tom jak to zhruba vypadá s degradací půd v ČR i ve světě:

https://eagri.cz/public/portal/mze/puda/ochrana-pudy-a-krajiny/degradace-pud/vodni-eroze-pudy

https://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/print.php?page=3976&typ=html

L. Novák 13.3.2024 18:00

JSI PROLHANÝ KOMUNISTICKÝ IDIOT!!!Rv

Lži, o kterých píše autor, jsou TVOJE LŽI...Rv

S. Kneifl 13.3.2024 18:18

Měl byste dohledávat původní zdroje, novináři ničemu nerozumí. Pak se může z modelovaného (sic!) poklesu "celkového faktoru *produktivity*" (ať už je to cokoli) snadno stát pokles zemědělské *produkce*:

https://www.nature.com/articles/s41558-021-01000-1

Zatímco produkce samotná trvale roste téměř ve všech metrikách:

https://www.fao.org/3/cc3751en/cc3751en.pdf

Ostatně na ceny potravin má daleko větší vliv pěstování energetických plodin kvůli válce s klimatem než mírný nárůst teplot (a z toho plynoucí prodloužení vegetačního období v mnoha oblastech) a vyšší koncentrace CO2, která růst rostlin také významně podporuje.

P. Rada 13.3.2024 20:12

Souhlasím, že na potravinovou produkci má doposud dominantní vliv cena energií. Žijeme takto na fosilní dluh a proklamujeme si to pokrytecky jako přednost dneška.

Do budoucna to tak ale v řadě oblastí být nemusí a už dnes tomu tak leckde není.

Konkrétně rybolov už "přelovil" mnohá naleziště s volného oceánu a tak produkce roste jen s pobřežních sádek které jsou ale vykrmované tím co se rozemele s vydrancovaného jinde.

O rýži a dalších plodinách postižených stále častěje rostoucí dynamikou podnebí jsem psal a dodávám že to platí za stavu kdy 95% skleníkově narostlého tepla doposud akumulují hlubiny oceánů.

Lesnictví je na tom podle rostoucí defoliace boreálních lesů a kácení tropických celosvětově ještě hůř a to paradoxně právě v rozporu s Vaším postojem:

..."vyšší koncentrace CO2, která růst rostlin také významně podporuje"...

S. Kneifl 13.3.2024 20:59

Vy jste neuvěřitelný. Vyvrátím vám A a vám to nestojí ani za zmínku a hned sypete další nesmysly.

Energetické plodiny a ceny energií jsou dost odlišné věci. Navíc - co myslíte, že má dominantní vliv na ceny energií? A co má nadměrný rybolov společného s klimatem?

Odkaz, který jsem vám dal, dokládá, že globální produkce rýže nejen roste, ale také roste rychleji než produkce většiny ostatních plodin. Zase nesmysl. Globální zalesnění pokleslo za 40 let asi o 4 procenta, z čehož za polovinu může Brazílie a asi se shodneme, že tam klima na vině není. Navíc plocha porostlá vegetací globálně roste.

Nic z toho, co píšete, hlavní tezi článku nevyvrací.

S. Kneifl 13.3.2024 21:02

Pokud jde o záplavy a ceny rýže, stačilo by v tom vašem odkazu kliknout nahoře na odkaz Rýže a zjistil byste, že se to strašení nenaplnilo.

Z. Lapil 13.3.2024 18:23

Zdravím.

Tak jsem si ten článek přečetl, a dověděl se mj. toto: "Pokud jde o oceány, jsou teploty už měsíce „zcela mimo normu“, aniž by to vědci dokázali plně vysvětlit, zdůrazňuje Johan Rockström, ředitel Postupimského institutu pro výzkum vlivu klimatu (PIK)."

Pokud je to pravda, a proč by nebyla, tak je třeba dále zkoumat a nevyhazovat peníze za omezování CO2. Už proto, aby bylo z čeho platit opatření, která budou užitečná.

J. Lukavsky 14.3.2024 7:22

"optimálnost koncentrací všech základních biogenních prvků" co se C týče, tak optimální koncentrace CO2 je myslím 1-2%, jak bylo a je ověřováno pokusy ve sklenících. Co s tím? Jsme pořád ještě hodně daleko, 400 ppm = 0,04% = 0,0004 dílu. J.L. end

L. Novák 14.3.2024 10:40

Optimum v jednom parametru nejspíš určit nelze. Záleží na intenzitě zářivého toku (světla), teplotě, dostatku vody a živin. Viz "limitující faktor" fotosyntézy...

J. Lukavsky 14.3.2024 12:54

"Optimum v jednom parametru nejspíš určit nelze" proč by nešlo? Postupně určuji a vylaďuji optima pro vodu, P, N, vodu a CO2.... řada z nich může být dodávána v nadbytku a jeden faktor je limitující. J.L. end

L. Písařík 21.3.2024 11:07

Slyšel jste něco o nadbytku obilí, vepřového masa, to vše je dotováno, aby lidé, tím se živící, mohli přižít - tady v Evropě, hovězí v Argentině a jinde. JO, hlad je tam, kde si lidé odvykli pracovat a zjistili, že stačí pořvávat, aby je někdo živil - co třeba Gaza, bez dovozu by vymřeli - patrno nyní -v novinách strašlivé články - skutečnost - jídlo nemají a přesto žijí - není to zázrak?8-o

L. Novák 13.3.2024 15:47

Europoslanci schválili plán, který do roku 2030 počítá s nulovými emisemi nových budov

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/europoslanci-schvalili-plan-ktery-do-roku-2030-pocita-s-nulovymi-emisemi-novych-budov-347041

"Nulové emise budov" je ideologická kravina, která je v rozporu s přírodními zákony. :-P

L. Novák 13.3.2024 15:42

Nerudová: Zrušení Green Dealu je úplný nesmysl. Na zelenou transformaci se ale musíme dívat pragmaticky

https://euractiv.cz/section/eurovolby-2019/interview/nerudova-zruseni-green-dealu-je-uplny-nesmysl-na-zelenou-transformaci-se-ale-musime-divat-pragmaticky/

Tak se na to musí! EU/EP platí dobře!!! Tetuše Danuše ví, jak se zajistit na stáří... :-P

V. Kuhaj 13.3.2024 15:11

Přepočty emisí jsou na hlavu. Jakož i celý grýndýl.

J. Kindl 13.3.2024 14:05

CO2 je nespravedlivě démonizován, protože ve své atmosférické podobě je vlastně potravou pro rostliny a je důsledkem výroby energie založené na uhlíku, což nepochybně zlepšuje život na celém světě. Já se ve škole učil, že CO2 je důležité pro život a rostliny a bez něj život na zemi zanikne. V minulých érách bylo v atmosféře mnohonásobně více CO2 než dnes jak říkají někteří klimatologové a život šel dál.. Četl jsem , že komerční pěstitelé skleníků po celém světě cíleně zvyšují hladinu CO2, protože to prospívá rostlinám Za svoji éru jsem zažil strach ze ztrácení ozonové vrstvy, pak přišel strach z hrozící doby ledové a dnes je tu změna klimatu. Nic z toho nikdy nenastalo. Neumíme předpovědět počasí ze dne na den, ale víme jaké počasí bude za 100 let.

V. Petr 13.3.2024 14:08

R^R^R^

P. Brich 13.3.2024 14:40

Souhlas.

P. Rada 13.3.2024 14:51

Proč předně formulujete ono "démonizování"? Zkusím tedy problém ozřejmit za Vás.

Pro CO2 sice analogicky jako všechny látky platí, že rozdíl mezi jejich toxicitou / prospěšností tkví v koncentraci. Problém pak může tkvět v míře náročnosti jak posunout onu koncentraci nahoru či dolů.

"Démonické" na CO2 takto vzato něco dnes je a to v tom smyslu, že nikdo přes veškerý technologický pokrok prakticky nedokáže tohoto jednou vypuštěného klimaticko-uhlíkového džina zas dostat pod kontrolu.

Musk za takovouto technologii vypsal stomilionovou prémii a vlády mnoha zemí dokonce mnohem vyšší a vše doposud bez reálné odezvy.

Přírodní odezva na nárůst koncentrací vazbou do uhličitanů a jejich ukládání na oceánské dno, s úrovně koncentrací dnešních přitom v třetihorách trvala desetimiliony let!

Klimaticky související dnešní problém navíc tkví v tom, že reálná situace planety s celoročními polárními čepičkami je pro jejich zpětnovazební vlivnost nestabilní. Uhlíkovému džinu proto stačí podat prst aby si vzal celou ruku... a nakonec i civilizaci.

L. Novák 13.3.2024 15:37

DEMENTNÍ KRETÉN a ZELENÝ MAGOR Rada zase ;-O mele ideologické kraviny.Rv!!

P. Rada 13.3.2024 15:54

Když už L.N. nadhazuje "ideologickou kravinu" tak jejím příkladem může být náhled hned úvodní věta pana Kindla:

..."CO2 je nespravedlivě démonizován, protože ve své atmosférické podobě je vlastně potravou pro rostliny a je důsledkem výroby energie založené na uhlíku, což nepochybně zlepšuje život na celém světě. "...

"Dementním" lidem jako L.N. či panu Kindlovi zřejmě nepřijde záhodné, zamyslet se nad skutečností, že dnešní o cca 40% vyšší koncentrace CO2 v atmosféře nevedou k ozelenování Sahary a dalších pouští světa. "NEPOCHYBNĚ" naopak k jejich rozšiřování!

L. Novák 13.3.2024 16:30

Jsi obyčejný ;-O PROLHANÝ IDIOT!!!Rv

Z. Lapil 13.3.2024 18:44

Sahara byla ještě před 5000 až 7000 lety "poměrně úrodná" (viz Wipipedie). Že by za její desertifikaci mohl CO2?

J. Lukavsky 14.3.2024 7:30

"ozelenování Sahary" Sahara byla kdysi savanou, s jezery, rybami, hrochy.... jak dokládají kresby v jeskyních. Pak se ale otočily větry a přestaly přinášet deště z moře. Takže limitující na Sahaře je voda (H2O). A celkově se Země spíš ozeleňuje, jak dokládají snímky z družic. V Česku plocha lesů se podstatně zvětšila, kupř. ve srovníní s leteckými snímky z doby První republiky či mapami z doby Marie Terezie.

M. Šejna 13.3.2024 15:18

Ozonová díra se přestala zvětšovat poté, co byly zakázány freony.

Buďte rád, že k tomu došlo.

L. Novák 13.3.2024 15:35

No... Největší ozonová díra byla před pár lety (2020) díky zvláštním podmínkám v horních vrstvách atmosféry a sama se zase uzavřela... :-P

Ozonová díra nad Antarktidou vloni patřila k největším za 40 let, v prosinci se zacelila

Ozonová díra nad Antarktidou se zacelila v posledních prosincových dnech, vloni však patřila k největším za posledních 40 let. Uvedla to tento týden Světová meteorologická organizace (WMO). Ozonová díra se vloni rozrostla kvůli velice nízkým teplotám ve stratosféře, ze stejného důvodu se vyskytla i nad Arktidou. (Ženeva 8. ledna 2021)

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/priroda/ozonova-dira-antarktida-klima-ovzdusi_2101081732_ada

P. Diviš 13.3.2024 16:20

Zákaz freonů nejspíš pomohl.