21.6.2024 | Svátek má Alois


KLIMA: Copak se to děje s globálním oteplováním?

26.9.2013

"Popírači" tvrdí, že globální oteplování se zpomalilo až zastavilo, vědci a statistici jsou prý opačného názoru. Předseda IPCC vyhlásil, že žádní zpomalení nebo dokonce zastavení globálního oteplování nevidí. Kdo má pravdu, pár amatérských "popíračů" nebo vědci z IPCC"?

Se zaujetím jsem si přečetl příspěvek Vědci si nevědí rady s výkladem klimatických změn, publikovaný on-line v Lidovkách, což mě přimělo k následujícímu rozboru. Článek doporučuji nejprve přečíst, není dlouhý.

Už jenom první obrázek je docela vypovídající o úrovni celého článku. Nevím, zda jde o fotomontáž, ale v každém případě má zřejmě navodit atmosféru trápení ubohých tučňáků, zoufale úpících na ledové kře a nevědících si rady s (člověkem zaviněným) nezvratným odtáváním mořského ledu. Méně příjemnou skutečností pro zelené alarmisty je, že výrazný úbytek mořského ledu oproti průměru nastal pouze v Arktidě, zatímco v Antarktidě mořského ledu přibývá. Je pravda, že český ani zahraniční průměrný žurnalista nemůže být postižen přírodovědným vzděláním přesahujícím rozsah základní školy, nicméně už trochu poučený laik, který navštívil cimrmanovské představení o dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem, ví, že tučňák se vyskytuje pouze na polokouli jižní. Takže pokud mají tučňáci nějakou "změnou klimatu" trpět, pak je to nadprůměrný rozsah mořského ledu, který jim i může ztěžovat cestu za potravou.

Nicméně to jsem trochu odbočil, nyní si k článku:

Už perex (první tučný odstavec) je "nádherný", cituji: "STOCKHOLM - Vědci pracující na klíčové zprávě OSN o klimatických změnách si nevědí rady s údaji, které poskytují munici popíračům globálního oteplování. Napsala to agentura AP, která měla možnost nahlédnout do pracovní verze dokumentu. Problém prý jejím autorům dělají data, podle nichž se v posledních 15 letech tempo oteplování zemského povrchu snížilo, přestože množství skleníkových plynů vzrůstá."

No, přiznám se, že nevím, kdo je popírač globálního oteplování. Je to ten, který tvrdí, že se posledních cca 10-15 let neotepluje podle předpovědí IPCC? V tom případě se k nim (tedy k takto definovaným popíračům) hrdě hlásím.

První věty článku: "Skeptici už delší dobu upozorňují, že od roku 1998 se oteplování zpomaluje. Vědci a statistici ale označovali podobné údaje za pouhé zdání."

Předtím, než začneme uvedené tvrzení ověřovat, si musíme zopakovat, co tvrdila předcházející zpráva IPCC (Shrnutí 4. zprávy pro politické představitele, viz odkaz pod článkem):

"Pro řadu emisních scénářů SRES udávají projekce pro příštích dvacet let o 0,2 °C za desetiletí. I kdyby se koncentrace všech skleníkových plynů a aerosolů udržovaly konstantní na úrovních roku 2000, dalo by se v každém desetiletí očekávat další oteplení o cca 0,1 °C. Projekce teplot v následném období stále více závisí na konkrétních scénářích emisí skleníkových plynů. (str. 7 zmíněné zprávy)".

Zde si může každý čtenář udělat malou zkoušku. Podíváme se tedy na následující graf z databáze HADCRUT4. Pro srovnání uveďme, že nejvyšší trend 0,2 °C za desetiletí byl dosažen v období cca 1983-2003, za posledních 15 let činí podle databáze HADCRUT4 i GISTEMP 0,1 °C, za posledních 10 let není žádný. V rámci objektivity je nutné podotknout, že se zkracováním datové řady vzrůstá nejistota stanovení trendu, ale snad nám pohled na graf přece také trochu pomůže. Sloupce označují průměrné odchylky teploty od průměru let 1961-1990, černá čára je výsledek zhlazení binomickým filtrem (matematickým postupem, který má za úkol "vyhladit" meziroční fluktuace).

HadCRUT4

Nyní se tedy na graf podívejme, přičemž to, co vidíme, třeba pomůže mj. mladším čtenářům v rozhodování o budoucím povolání:

Pokud vidíte za posledních cca 10 let nápadné zmenšení trendu, stali jste se (podle uvedeného článku) skeptiky či dokonce popírači oteplování a zřejmě pracujete v žoldu nějakých ošklivých korporací poskytujících takové civilizační pohromy, jako jsou teplá voda, nafta, benzín, elektřina, umělé hmoty a podobné "zhůvěřilosti" ničící planetu. Pokud jste mladý či mladá, budete muset absolvovat nějakou technickou školu, při jejímž absolvování vás čeká spousta matematiky a v práci i zodpovědnosti, aby vámi vyprojektované nebo spravované věci fungovaly. Třeba si toho jednou začnou lidé vážit, i když to zatím na to nevypadá.

Pokud vidíte, že trend oteplování stále pokračuje neztenčenou měrou podle předpovědi nejlepších vědců celého světa, pak jste podle uvedeného článku tím "pravým" pokrokovým vědcem a statistikem. Jste na nejlepší cestě udělat skvělou kariéru v příslušných úřadech Evropské unie, popř. OSN. Budete moci "omezeným" technokratům nařizovat, jak mají vypadat elektrárny, kolik smějí vypouštět onoho strašného jedu zvaného oxid uhličitý apod. Pokud se teprve rozhodujete o svém vzdělávání, doporučuji zejména Katedru sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií UK v Praze, kde z vás budou mít radost a kde vás pod vedením pana Ivana Ryndy na výše uvedenou kariéru skvěle připraví. Možná by ale bylo dobré se pouze připravit na to, že až to praskne, budete muset umět rychle utíkat, nejlépe do Číny. Zatím ale z IPCC oficiálně tvrdí, že žádné zpomalení nebo nedejbože zastavení oteplování nenastalo, což oficiálně vyhlásil nejvyšší klimatolog, předseda Mezivládní komise pro klimatické změny (IPCC), nositelky Nobelovy ceny míru, Rajenda Pajauri. Viz předposlední odkaz.

Nejsem si jist, zda by člověk měl studovat klimatologii, protože ta předpokládá jisté matematické znalosti a zde hrozí nebezpečí, že se člověk nechá omámit a konvertuje ke skupině skeptiků a popíračů, která začne zpochybňovat onen "neochvějný" konsensus. Pak ale vězte, že na příliš mnoho grantů nedosáhnete a že máte výrazně horší pozici s publikováním článků, od kterých se odvozuje váš další kariérní postup a finanční ohodnocení.

Nyní ale opusťme sarkastickou notu a pokračujme. Původní článek dále tvrdí:

"Zpráva Mezivládního panelu o klimatických změnách (IPCC) bude konstatovat, že globální oteplování pokračuje, píše AP. Potvrdí také souvislost mezi oteplováním a lidskou činností. Autoři dokumentu jsou ale na rozpacích, jak se postavit k procesu zpomalování."

Nyní to na rozdíl od první části článku není tolik o bídě (on-line) žurnalistiky, ale o bídě světové klimatologie, tedy hlavně té části klimatologů, kteří se k hlásání takovýchto závěrů propůjčují, viz zmíněné vyhlášení předsedy IPCC. Pokud je klimatolog vědec, zamyslí se, zda s jeho hypotézou je vše v pořádku. Pro vědecké kritické myšlení zní ale přímo hrozivě předposlední odstavec:

"Německo navrhuje, aby byla zmínka o zpomalení tempa oteplování ze zprávy vypuštěna (sic!), Belgie je proti tomu, aby byl rok 1998 brán jako základ jakékoli statistiky. Maďarsku vadí, že pomalejší tempo klimatických změn rozšíří argumenty skeptiků."

Pokud IPCC poslechne takto politicky motivované návrhy, ztrácí poslední zbytky věrohodnosti, tedy pokud ještě nějaké zbyly. Tohle je návrat lysenkismu, kdy stalinská politika určovala směr i výsledky vědeckého bádání. Navíc by mělo platit, že každý vědec je skeptikem, zatímco nyní je spíše motivován stát se lovcem grantů, kdy pravdivost výsledků není hlavním kritériem, což platí zejména u oborů, kde je falzifikace obtížná, tedy bohužel z nemalé části i u klimatologie. Nicméně ani zde není falzifikace zcela nemožná; podle různých článků stačí 15-17 let "neoteplování" na to, aby bylo prokázáno, že celá hypotéza dominantního vlivu člověka na teplotu klimatického systému je popřena. Už jsme této časové hranici docela blízko.

Jistou nadějí je, že ne všichni lidé v akademické sféře se nechají "noblesně" zkorumpovat. Např. Judith Curry, nikoliv nevýznamná klimatoložka na Georgia Institute of Technology, již delší dobu hlasitě kritizuje přehnaně sebevědomé závěry o zvyšujícím se nebezpeční antropogenního oteplování, které podle ní nejsou podložené, a zdůrazňuje, že zdaleka o vývoji klimatu nevíme vše. Je i více odborníků, kteří kritizují přehnaně alarmistické závěry, nicméně musejí počítat s velmi nepříjemnými ataky nejen ze strany svých odborných oponentů, ale i od zelených nátlakových skupin a spřízněných žurnalistů.

Mohl bych ještě připomenout, že jsem se před třemi lety vsadil s vědeckým pracovníkem prestižního centra CzechGlobe dr. Janem Hollanem, že tempo globálního oteplování nebude dlouhodobě přesahovat 0,15 °C za 10 let. Sázka nebyla o úplně malé peníze, jednalo se o 10 000 Kč ročně, přičemž musím uvést, že dr. Hollan mi ročně uvedený obnos poctivě vyplácí (trend je nyní záporný, ale statisticky nevýznamně). Samozřejmě nemohu úplně vyloučit, že se trend obrátí k výraznějšímu oteplování, ale to je riziko podnikání, přičemž bych tím zaplatil svůj omyl, který nemohu zcela vyloučit (tj. že jsem přesvědčen, že citlivost klimatu na 2xCO2 je do 1,5 °C). Myslím si, že je škoda, že uvedený případ je výjimkou, tedy že za výmysly typu zavádění neefektivních drahých zdrojů energie, eufemisticky zvaných obnovitelné, musejí platit všichni bez rozdílu, nejen zelení propagandisté a "ochránci klimatu". Vypadá to, že politici, kteří tento obří tunel připravili (myslím si ale, že spíše z hlouposti), nezaplatí ani politickou cenu. Naopak se chystají na drtivé volební vítězství, neboť, jak to tak vypadá, je lidská paměť slabá. Zodpovědnost za oslabování hospodářství bruselskými drahými ekonesmysly se netýká jenom české levice (kde to lze předpokládat), ale i TOP 09, stačí zmínit klíčová hlasování, kde jen ODS se zmohla na nějaký větší odpor, byť ne zcela důsledný, zatímco čelní představitelé současné TOPky (tehdy KDU-ČSL a US-DEU) hlasovali pro. Viz poslední odkaz.

Autor je meteorolog, t. č. pracující v soukromé společnosti ve Vídni.

Odkaz na data a grafy z databáze HADCRUT4 (ze dne 23. 9.)

4. zpráva IPCC, shrnutí pro politiky

Rajendra Pajauri tvrdí, že žádné zpomalení nebo zastavení oteplování nenastalo

O zákonu o obnovitelných zdrojích energie

Autor je meteorolog

Převzato z blogu Salek.bigbloger.lidovky.cz se svolením autora