24.6.2024 | Svátek má Jan


EVROPA: Trh s globálně oteplovacími odpustky zkolaboval?

25.1.2011

Ve středověku skoro celá Evropa věřila tomu, že papež a církev mohou zajistit lidem odpuštění jejich hříchů. Stačilo si pořídit za patřičný peníz tzv. odpustek a odpuštění bylo zajištěno. Spokojen byl ten, kdo si "odpuštění" pořizoval a ještě více ten, kdo tyto odpustky prodával. Našli se sice různí "brblalové", kteří tvrdili, že to je celé nemorální a nesmyslné, ale ti zpravidla brzo skončili na hranici. Nyní skoro celá Evropa věří tomu, že pokud si koupíte "emisní odpustky", tak zabráníte globálnímu oteplování a dostanete se do "zeleného ráje". Je to úplně stejný nesmysl, jako ten obchod s odpustky, ale "funguje to". Dokonce bylo před pár dny několik firem, které s těmito "globálně oteplovacími odpustky" obchodují, okradeno.

Stejně jako ve středověkém systému máme i nyní centrální autoritu, která vydává "odpustky". Nyní se jmenují "emisní povolenky". Změna spočívá v tom, že se již nevydávají v Římě, ale nově v Bruselu a stará se o ně Evropská komise. Celé je to založeno na přesvědčení, že se musí zabránit "globálnímu oteplování", které způsobuje člověk emisemi "skleníkových plynů". Tyto plyny se dle evropského "odpustkového" systému zpoplatňují a v podobě certifikátů se s nimi obchoduje na burzách.

Tento týden se do systému obchodování s emisními povolenkami nabourali hackeři a několik set tisíc povolenek ukradli. Stalo se to v Praze a v důsledku toho došlo k úplnému zastavení obchodování s těmito "odpustky" v celé Evropě. Jinde na světě se s tímto typem zboží zatím téměř vůbec neobchoduje. Mnozí Evropané a zvláště ti "bruselští" si myslí, že mimoevropané brzy zahoří stejnou láskou k těmto "odpustkům" a rádi se připojí k našemu systému obchodování. Zda je to dobrý odhad, se teprve ukáže.

V Evropě si musí "emisní odpustek" kupovat každý, kdo emituje "skleníkové plyny". Jinak je nemůže vypouštět. Do této kategorie patří třeba uhelné elektrárny nebo uhelné teplárny. Tyto firmy bez "emisního odpustku" nemohou do ovzduší nic emitovat. Když si ale koupí odpustek, tak mohou. Cena odpustku se ale projeví v ceně elektřiny nebo v ceně tepla, které dodávají lidem. Lidé si ale určitě rádi připlatí za "boj s globálním oteplováním". Nebo ne?

Jak už jsem v několika svých textech napsal EU produkuje pouze 15% světového objemu emisí. Pokud tedy EU sníží své emise, tak to ještě neznamená, že se sníží globální objem emisí. Tím pádem vůbec není zaručeno, že evropské snižování emisí bude mít nějaký efekt vůči "globálnímu oteplování". Negativní efekt na ceny v EU je ale zaručen na 100%. Ceny v EU se v důsledku této politiky s jistotou 100% zvýší. Globální oteplování se ale v důsledku této politiky s jistotou 100% nepodaří nijak ovlivnit. Má to tedy nějaký smysl? Podle mne stejný, jako středověké odpustky. Pro vydavatele těchto "odpustků - povolenek" je to báječný byznys. Pro nás ostatní je to jen otázka víry. Zaplatit to ale každopádně musíme.

Autor je historik a politik, poslanec Evropského parlamentu za ODS

Převzato z Fajmon.blog.idnes.cz se souhlasem autora