12.4.2024 | Svátek má Julius


JUSTICE: Musíme šetřit! Všichni!

13.6.2023

Vyznat se v tom, co nakonec či nebude ve vládním konsolidačním balíčku je čím dál tím složitější.

Nicméně jedním z avizovaných prvků šetření v rámci zmíněného batůžku má být i podstatné zpomalení růstu platů ústavních činitelů. Kromě poslanců, senátorů a ministrů tam spadají i soudci a státní zástupci. Což budí mezi některými politiky, komentátory a právníky jisté rozpaky.

Nalijme si čistého vína, zpomalení růstu, při aktuální inflaci znamená de facto snížení, mnozí tedy bubnují na poplach, že pokles platu soudců a státních zástupců bude patrně shledán jako protiústavní Ústavním soudem, kam se soudci, poučeni z dřívějších platových (ne)zdarů, patrně obrátí.

Zahraji si na belzebubova advokáta, a nepřímé snížení zde argumentačně podpořím, i když je mi jasné, že ve své odborné-profesní právnické bublině za to potlesk patrně nesklidím.

Dobrý den, tady úspory
Pokud je na tom česká společnost ekonomicky špatně, tak se musí prostě uskromnit všichni, kdo jsou placeni z veřejných peněz – včetně poslanců, senátorů, ministrů, ale i vážení soudci a státní zástupci.

Navíc jen soudců je v Česku přes tři tisíce, na rozdíl od zákonodárců kterých je 281. Takže kdyby úspory dopadly jen na poslance a senátory, tak by to nedávalo většího smyslu.

Soudci a státní zástupci mají na rozdíl od poslanců a senátorů systémovou výhodu, že nemusí každé čtyři nebo šest let své mandáty obhajovat. Naopak soudci a státní zástupci mají objektivní nevýhodu, že si na rozdíl od členů horní a dolní parlamentní komory nemohou přivydělávat (mimo marginální činnosti pedagogické, umělecké a publikační).

Pakliže je průměrný soudcovský plat nyní okolo 135 000 hrubého měsíčně – samozřejmě závisí mj. na typu soudu a délce praxe, plus příplatky na různé vedoucí pozice – tak i kdyby došlo k reálnému poklesu platu o pět procent díky vládním opatřením, tak jde stále o velice důstojný plat. Pro ilustraci, dvě třetiny českých zaměstnanců berou méně než 35 000 hrubého měsíčně.

Nelze se ztotožnit s absolutní hypotézou, že jedna složka moci, zde moc výkonná zastoupená vládou, nesmí ani nepřímo snížit plat představitelům pilíře jiné moci, zde soudcům a soudkyním. Pakliže je na tom stát opravdu hospodářsky špatně, tak musí šetřit všichni. Jestliže se sahá na peníze invalidním a starobním důchodcům, je eticky správné, aby se úspory vyhnuly soudcům nebo státním zástupcům?

Protikorupční pancíř?
Ještě nutno se vyjádřit k jinému opomíjenému aspektu. Častou argumentační přihrávkou na green bývá tvrzení, že naši soudci a státní zástupci si vysoké platy zaslouží jako protikorupční pojistku. Sancta simplicitas!

Mají se snad všem profesním skupinám zvedat (resp. nesnižovat) platy, aby nebyly v pokušení brát korupční bakšiše? Proč nenavyšovat platy i učitelům, aby nebrali úplatky od bohatých rodičů, proč nezvednout platy úředníkům finančních nebo katastrálních úřadů? Proč neposílit odměny starostů a radních? A takhle bychom mohli pokračovat profesi od profese, funkci od funkce.

Ostatně úplatky se nesmí brát nikde, jelikož to zakazuje nejen morálka ale i zákon! Dokonce ani když berete dvacet dva tisíc hrubého (a nedostáváte od zaměstnavatele ani stravenky), tak nemáte zákonnou výjimku, že smíte brát úplatky.

Anebo se snad českým a moravským soudcům speciálně nevěří? Ergo kladívko, není to nakonec vůči nim nepřímo urážlivé, že zrovna jim nutno platit více, jakoby by byly méně mravně vyspělí? Opravdu by byl někdo náchylnější ke korupci, pakliže by měsíčně bral 130 místo 135 tisíc českých korun?

Dostatečnou pojistkou „nezávislosti“ soudců je přece jejich neodvolatelnost a skoro doživotní jmenování (do 70 let věku).

Sečteno - jak bylo naznačeno výše, z jakého racionálního důvodu by soudci nebo státní zástupci měli být více náchylnější ke korupci než například úředníci, poslanci či učitelky, když procházejí mj. náročnými psychotesty před obléknutím taláru?

Vyšlo (parciálně modifikovaně) v LN , 12.6.2023

Autor je právník a publicista