21.6.2024 | Svátek má Alois


GLOSA: Budoucnost s pravděpodobností 86 %

25.12.2018

86 %! Takové úspěšnosti dosáhlo minulých 147 předpovědí Ray Kurzweila (v minulých cca 35 letech). Šlo ale většinou o předpovědi technologického charakteru (například v roce 1990 Ray předvídal, že v roce 1998 počítač porazí světového mistra v šachu, k čemuž ale došlo již v roce 1997). Nyní Ray Kurzweil předpovídá sociálně-ekonomickou změnu. Nevím úplně přesně, o jaká tvrdá data opírá tuto svou novou prognózu, ale ujišťuji vás, že Ray (jeden z technických ředitelů firmy Google) určitě není lehkomyslný šarlatán ani politik, kterého zajímá budoucnost jen v rámci jeho volebního období.

Ray Kurzweil

Ray Kurzweil předpovídá, že ve 30. letech současného 21. století bude zaveden Univerzální základní příjem (Universal Basic Income, zkratka UBI) v nejrozvinutějších zemích světa a do konce 30. let pak všude na zeměkouli. S takovým příjmem by lidé již měli docela dobře vyžít. Ke své prognóze Ray dodává: Ale tou dobou bude stále mezi lidmi ještě existovat konkurence. (Ray tedy sděluje, že tou dobou se ještě nenaplní biblická vize, kdy „beránek ulehne vedle vlka“.)

Usuzuji, že Ray Kurzweil pravděpodobně vychází ze svých optimistických technologických předpovědí i při předpovědi budoucího UBI. Do té doby totiž rychle rozvíjející se technologie (zejména IT) zproduktivní všechny ekonomiky (Ray očekává deflaci asi 50 %) natolik, že v porovnání s dneškem si tu sociálně-ekonomickou změnu budou moci všechny státy světa již dovolit. Ray ale nesděluje, do jaké míry si zavedení budoucího UBI budou muset lidé vynutit. Do té doby „beránek vedle vlka ještě neulehne“. Nebo vyjádříme-li nosnou myšlenku praktičtější metaforou, „kapři si ještě nebudou chtít svůj rybník vypustit sami“, tzn. bohatí se nebudou chtít o mimořádné zisky s někým dělit.

Jakýsi příjem pro každého občana existuje již dnes, ale není to ještě systematická podpora. Jsou to například potravinové podpory, ubytovny pro bezdomovce, ale také zdravotní pojištění (Ray samozřejmě hovoří o USA, nikoliv o České republice). To všechno by se mělo zlepšit ve 30. letech.

Pokud chcete s určitostí vědět, jak to s předpovědí Ray Kurzweila ohledně UBI skutečně dopadne, budete muset žít až do těch 30. let 21. století. Vydržte, prosím. Stojí to za to.

Podklady pro tento článek jsem získal z TED rozhovoru, který (jako dlouholetý odběratel Kuzweilových zpráv) jsem obdržel 12. prosince 2018. O dalších vizích naší budoucnosti (opřené o technologický rozvoj) napíši někdy příště.

CSd (celkem spokojený důchodce)