15.4.2024 | Svátek má Anastázie


EVROPA: EU, cena másla a demokratický deficit

6.10.2017

Zdražilo máslo. Lidé šílí, premiér Sobotka ustavuje vyšetřovací komisi a na obchodníky už se chystají úředníci s otázkou, proč prodávají drahé máslo, když lid si vyžaduje máslo levné. Není příliš jasné, co se má vyšetřit. V příčinách zdražení másla se totiž zcela výjimečně shodli eurooptimista Luděk Niedermayer s euroskeptikem Petrem Machem.

Luděk Niedermayer, předseda české delegace v nejsilnějším europoslaneckém klubu Evropské lidové strany, napsal ve svém článku z 1. září 2017: „V září 2016 Komise schválila legislativní balíček podpory zemědělcům […] Jednu část podpory představovala evropská dotace i na omezení produkce mléka v celkové výši 150 mil. eur […] a druhou část potom tzv. podpora na přizpůsobení […], na české zemědělce takto připadlo dalších 10 mil eur. Některým ministrům se to asi zdálo málo […] a naše ministerstvo půlmiliardový program koncem roku 2016 rozjelo.“

Bývalý europoslanec za opoziční klub Evropa svobody a přímé demokracie Petr Mach napsal ve svém článku z 13. srpna 2017: „Vyčlenili 150 milionů eur s cílem snížit produkci v EU o miliardu litrů mléka ročně. Zemědělci dostávají 14 eur za každých nevyrobených a nedodaných 100 litrů mléka. EU tak platí za nevyrábění mléka. Kdo dodá na trh méně mléka než v předchozím roce, dostane dotaci za každý litr, který na trh nedodá.“

Oba politici jsou zároveň ekonomové, takže ve svých článcích dobře argumentují, že snížením nabídky mléka logicky vzroste jeho cena. Bohuslav Sobotka se svými kontrolory tedy nemá co dále zjišťovat.

Leckdo si možná uleví, že je na příčinách taková shoda napříč politickým spektrem. Prostě tedy toto nařízení odvoláme, necháme cenu mléka na tržních silách a je po problémech. (Pokud nám tedy zemědělci nezablokují D1 a nepřipraví tak problémy zcela nové.)

To však není možné. Tyto dotace pramení z nařízení Komise v přenesené pravomoci o poskytování podpory na snížení produkce mléka. Jak název napovídá, jedná se o akt v přenesené pravomoci – tedy o legislativu, kterou přijímá Komise sama bez hlasování v Evropském parlamentu a Radě ministrů, pokud některá z těchto institucí nevznese námitku. Bohuslav Sobotka měl tedy v loňském roce instruovat svého ministra zemědělství Jurečku, aby se chvíli nevěnoval svému potravinovému nacionalismu, ale místo toho se pokusil získat na svou stranu kvalifikovanou většinu ministrů, jež by přijetí tohoto nařízení zabránila. Stejně mohl postupovat vlivný poslanec Evropské lidové strany Niedermayer v Evropském parlamentu.

Jakmile je však akt v přenesené působnosti jednou přijatý, nemůže ho Evropský parlament ani Rada ministrů nijak odvolat. Ostatně stejně jako běžnou směrnici. Neexistuje nic, co může český volič udělat pro to, aby toto nařízení přestalo platit. Ať už zvolíme do Sněmovny jakékoliv strany, nic nemůže přimět Evropskou komisi, aby zrušila tyto dotace. Jediné těleso, které má v Evropské unii zákonodárnou iniciativu a může navrhovat zrušení již přijaté legislativy, je nikým nevolená Evropská komise s nikým nevolenou českou komisařkou Věrou Jourovou. Ta má však zakázáno jednat v zájmu České republiky nebo jiného členského státu a musí vždy jednat pouze ve prospěch Evropské unie.

A to je ten demokratický deficit, o kterém se dlouhá léta hovoří, ale nic se s ním nedělá.

Článek poprvé vyšel pod názvem „Drahé máslo na hlavě EU“ v Mladé frontě Dnes

Liberální institut