29.5.2024 | Svátek má Maxmilián, Maxim


ENERGETIKA: Jak ušetřit státu 250 miliard…

28.2.2022

… a dokonce bez bezpečnostního rizika

Ve středu 23.2.2022 jednala vláda o současném bezpečnostním riziku vypsání tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Nevím, jak se rozhodla, ale přijmutí níže uvedeného návrhu by rozhodně žádným bezpečnostním rizikem nebylo. Nová Fialova vláda v rozpočtu, oproti té staré, ušetřila mnohými malými škrty téměř 100 miliard. A tím mne inspirovala k zamyšlení ohledně možnosti dalších úspor pro další období.

Konzultoval jsem to i s dalšími několika seniory a výsledek je ten, že naše skupina seniorů se chce pokusit ušetřit ze státního rozpočtu přibližně 250 miliard Kč. Je to částka odhadovaných nákladů na výstavbu dalšího bloku jaderné elektrárny (JE) Dukovany, která může dle praxe ovšem narůst časem až o 30 %. (Viz současné problémy s výstavbou JE ve Finsku i v USA.) 

Úsporu chceme dosáhnout tím, že Dukovany se dostavovat prostě nebudou. Proto hledáme náhrady za neinstalovaný výkon dalšího bloku JE Dukovany (1000 MWh). Chceme zdůraznit, že nejde vůbec jen o problematiku bezpečnosti a o obavy obyvatel z jaderné energetiky, ani o problémy úložišť, ale jde především o ekonomickou rozvahu.
Jak tedy nahradit požadovaných 1000 MWh výkonu, který by měl být nutně státu k dispozici asi tak za 17 let? Řešení je několik:

1. Zajistit skladování elektrické energie, vyrobené navíc v době minimální spotřeby (přečerpávací vodní elektrárny, přečerpávací důlní elektrárny, elektrolýza – výroba vodíku, akumulátory….)
2. Budovat paroplynové elektrárny, jejichž výstavba trvá mnohem kratší dobu a jsou výkonově pohotovější,
3. Pro výrobu elektrické energie používat více obnovitelné zdroje (větrné a solární elektrárny, využívat více geotermální energii, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky například na štěpku, bioplyn …..),
4. Hledat úspory při přenosu elektrické energie decentralizací zdrojů blíže těžišť spotřeby namísto dlouhých vedení se ztrátami, která navíc nelze efektivně ochránit ani před extrémy počasí, ani před případnými teroristickými útoky,
5. Zabývat se vážně podporou úspor elektrické energie, i když je to částečně v rozporu se zásadami tržního hospodářství – co nejvíce vyrábět a co nejvíce prodávat.
6. Omezit vývoz el. energie do zahraničí (v současnosti přibližně 15 % výroby)
7. Splnit závazek polistopadových vlád, které přislíbily, že aby mohl být Temelín vůbec dostavěn, tak se u nás již žádné další jaderné bloky stavět nebudou.
8. Takto ušetřené prostředky věnovat na výzkum a vývoj jiných alternativ výroby, ukládání a spotřeby elektrické energie, vedoucí k nižším nákladům, většímu bezpečí dodávek elektřiny a k větší pružnosti celé energetické soustavy.

Porovnání vhodnosti jednotlivých zdrojů elektrické energie je možno dělat podle ceny za 1kWh nebo podle doby návratnosti příslušné investice. Vláda má k dispozici desítky tisíc zaměstnanců, na jejichž platy vydává ročně 23 miliard. Takže jednotlivé zdroje jistě dokáže rychle a kvalitně vyhodnotit.

V akci by se měl angažovat státní ČEZ, a dále pak stát poskytnutím záruk na půjčky stavitelům a provozovatelům náhradních elektráren.

Dotaci na obnovitelné zdroje vláda v letech 2020 a 2021 již poskytla, vždy ve výši 27 mld.

Autor je nestraník, praktický sociolog atd