2.3.2024 | Svátek má Anežka


ENERGETIKA: Bilionový účet za soláry

2.3.2010

Příspěvek na obnovitelné zdroje se meziročně ztrojnásobil a dál bude růst

Stát selhal. Elektřina podraží. Zaplatíme to všichni a díky zákonu o podpoře obnovitelných zdrojů energie poputují stamiliardy na účty majitelů solárních elektráren. Za jejich elektřinu platíme 12 Kč za 1 kWh, tedy několikanásobně více, než kolik stojí elektřina na burze. Tento příspěvek pro zelenou elektřinu, fakticky dotace pro majitele slunečních elektráren, se rozpočítá všem spotřebitelům do ceny proudu, a logicky tedy musí vést k jeho zdražení.

Matematická závislost je jasná a neoddiskutovatelná: čím více proudu budou do sítě dodávat solární elektrárny, tím vyšší celkový příspěvek se bude do tarifu rozpočítávat a tím vyšší cenu za elektřinu budeme platit. V polovině ledna bylo do sítě připojeno 470 MW solárních elektráren, což při 1000 hodinách provozu za rok znamená roční příspěvek 5,64 miliardy korun. Za 20 let, po které dle zákona o podpoře OZE musíme od provozovatelů solárních elektráren vykoupit všechnu jimi vyrobenou a do sítě dodanou elektřinu, to pouze za již fungující fotovoltaické elektrárny (FVE) je 113 miliard. FVE zažívají v posledních měsících obrovský boom, a tak již dnes je jasné, že se stomiliardový účet za zelenou elektřinu zmnohonásobí.

K 31. prosinci 2009 bylo podáno ke schválení 19 900 projektů solárních elektráren o celkovém instalovaném výkonu 12 700 MW (tedy zhruba jako v šesti Temelínech). Z toho bylo k 15. únoru 2010 podle provozovatele české přenosové soustavy ČEPS schváleno k připojení přes 4000 MW. Investor, jenž získal toto schválení, musí být do sítě připojen, a tedy pravděpodobně elektrárnu postaví. Pokud ze schválených 4000 MW projektů FVE jich nakonec 25 procent vypadne a ze zbylých, které jsou v řešení (8700 MW), nebude schválen ani jeden, bude v České republice v příštích letech fungovat 3000 MW z FVE. Tomu odpovídá příspěvek dle zákona o podpoře OZE 36 miliard ročně a tedy 720 miliard za 20 let životnosti těchto slunečních projektů.

Oněch 720 miliard znamená 72 tisíc korun na každého obyvatele. Rozpočítávat se ale budou dle spotřeby proudu – domácnost, která elektřinou netopí, přispěje investorům do FVE relativně méně a průmyslový podnik s velkou spotřebou relativně hodně. Každopádně se bude muset zaplatit o 720 miliard korun více, než by bylo třeba, pokud bychom nedotovali FVE.

Domácnost s roční spotřebou 2500 kWh zaplatila v roce 2009 na podporu zelené elektřiny 130 korun. Letos to bude 415 korun a pro rok 2011 Energetický regulační úřad (ERÚ) předpokládá 1275 Kč. Domácnost, jež využívá elektřinu i k topení a k přípravě teplé vody (spotřeba 15 000 kWh), zaplatí v příštím roce příspěvek pro majitele slunečních elektráren a dalších OZE 7650 korun.

Dopočítáním dat ERÚ zjistíme, že do celkového zdražení proudu se tyto příspěvky promítnou takto: v roce 2012 dojde ke zvýšení ceny pro velké podniky o 28 procent, pro domácnosti stoupne cena elektřiny o 19 procent.

Podle ekologických aktivistů, kteří zákon o podpoře OZE prolobbovali, ale oněch 720 miliard korun nejsou významné peníze. Jejich argumentaci shrnuje kolega Čestmír Klos: „Příplatek na obnovitelné zdroje energie v žádném případě není a nikdy nebude významnou položkou v ceně elektřiny pro spotřebitele. Loni se podílel pěti haléři, letos sedmnácti haléři na výsledné ceně za kilowatthodinu. I kdyby se v extrémním případě už letos naplnily nejvyšší odhady ERÚ na 2500 až 3000 MW FVE, nepřekročil by příplatek na obnovitelné zdroje energie 50 či 60 haléřů za kilowatthodinu. Jak uvádí Bronislav Bechník z Czech RE Agency, je i tato extrémní šedesátihaléřová podpora stále nižší, než zvýšení cen v důsledku liberalizace a otevření trhu.“

Šedesátník na kilowatthodinu interpretují „zelení“ jako nevýznamnou položku a dodávají, že třeba cena povolenek na vypouštění skleníkových plynů ovlivní cenu elektřiny dramatičtěji. Po dopočítání na celkovou roční spotřebu elektřiny v České republice znamená šedesátník na kilowatthodinu 43 miliard ročně, a tedy 860 miliard korun za dvacet let podpory.

Týdeník EURO 8/2010