29.5.2024 | Svátek má Maxmilián, Maxim


EKONOMIKA: Volný obchod mezi EU a USA? Ano!

22.2.2013

Prezident Obama a šéfové EU oznámili, že zahajují jednání o zóně volného obchodu. Je to jedna z mála opravdu dobrých zpráv poslední doby. Od tohoto oznámení k dohodě a k následnému pozitivnímu dopadu do hospodářství států z obou břehů Atlantiku ale ještě povede dlouhá a trnitá cesta. Není ani jisté, že nakonec k dohodě dojde. Před vyjednavači je hodně překážek a překonat je nebude jednoduché. Přesto se jak EU, tak také USA musí snažit dohodu dojednat a to co nejrychleji. Protekcionisté z obou stran Atlantiku musí být poraženi. Již nyní je zřejmé, že dohoda může přinést nová pracovní místa, nové investice, nové technologie a nižší ceny pro spotřebitele.

Je neuvěřitelné, že mezi EU a USA dosud taková zóna volného obchodu neexistuje. Přitom sdílíme společný bezpečnostní prostor v rámci NATO a poskytujeme si vzájemně v obranné oblasti nejvyšší možnou spojeneckou garanci v podobě závazku společné obrany. V hospodářství se ale EU a USA nikdy nedokázaly dohodnout na efektivní spolupráci. Místo toho jsme byli svědky naschválů, obchodních válek a vytváření nových obchodních bariér.

O zóně volného obchodu mezi EU a USA se mluví a píše už nejméně 20 let. Výhody takového kroku jsou zřejmé: 1. zvýšení objemu obchodu, 2. zvýšení objemu investic, 3. pozitivní dopad do zaměstnanosti jak v EU, tak i v USA, 4. snižení cen služeb a zboží pro spotřebitele. Negativní dopady dohoda prakticky nemá. Přesto zatím stále není podepsána.

Důvody je třeba hledat v tlaku, který vytváří zájmové skupiny, které se bojí větší konkurence. Problémem je dlouhotrvající obchodní spor mezi Boeingem a Airbusem, rozdílná politika v oblasti zemědělství, v oblasti ochrany klimatu nebo oblasti GMO. To vše a ještě řada dalších záležitostí bude stát dohodě o volném obchodu v cestě. Odvalit tyto sporné balvany z cesty nebude jednoduché. Na druhé straně je zřejmé, že jak EU, tak také USA jsou nyní ve složité hospodářské situaci a snaha dostat se z krize na vlastní pěst zatím ani jednomu z účastníků příliš nevychází. Rovněž globální dohoda o snížení obchodních bariér v rámci jednání WTO v Dauhá nepřinesla žádný výsledek. Takže nyní se to může zkusit mezi EU a USA, které společně tvoří polovinu světového HDP.

Jednání o zóně volného obchodu bylo šéfům EU a USA doporučeno pracovní skupinou vyjednavačů, kterou si obě strany zřídily po summitu EU-USA v listopadu 2011. Doporučeno bylo jednat o velké dohodě, která bude zahrnovat úplné zrušení cel a to v krátkém časovém horizontu. V oblasti služeb je doporučeno učinit nejvyšší dosaženou úroveň liberalizace za závaznou a nevratnou. V oblasti investic má dojít k úplné liberalizaci a dohodě o nejvyšším standaru jejich ochrany. Podobně má dojít k liberalizaci přístupu k veřejným zakázkám.

Ďábel se vždy skrývá v detailech, takže nakonec bude dohoda záviset hodně na podrobnostech typu sanitárních a fytosanitárních pravidlech a podobných věcech. To by ale nemělo být důvodem ke krachu dohody. Čím dříve se vyjednavači dohodnou, tím lépe. Přesto mám obavu, že to bude trvat nejméně 2 roky a potom bude následovat schvalovací proces v parlamentech. Volný obchod mezi EU a USA by mohl nastat pokud vše půjde dobře od roku 2016. Tak uvidíme.

Autor je historik a politik, poslanec Evropského parlamentu za ODS

Převzato z Fajmon.blog.idnes.cz se souhlasem autora