15.4.2024 | Svátek má Anastázie


EKONOMIKA: Eurodotace očima libertariána

28.5.2018

Peníze z Evropské unie ničí podnikání. Co s tím?

Naším vstupem do EU k nám začaly proudit evropské peníze ve velkém. Rozdíl mezi penězi zaslanými do EU a z EU přijatými dokonce tvoří jeden z hlavních argumentů zarputilých obhajovatelů našeho členství v Unii.

Jenže… je skutečně o co stát?

Dotace směřující do tzv. veřejných statků, jako jsou např. silnice či železniční koridory, jsou snad ještě obhajitelné, jakkoliv snaha peníze utratit je mnohem silnější nežli něco skutečně vybudovat. Co je neobhajitelné a vysloveně škodlivé, jsou dotace směřující do podnikání. Vědí o tom lidé, kterých se to (zdánlivě) netýká. Vědí o tom dotovaní podnikatelé, kteří jsou zavaleni byrokracií. Vědí o tom podnikatelé, kteří na dotace nedosáhli, protože jsou těmi dotovanými vytlačováni z trhu dumpingovými cenami. Vědí o tom novináři, čas od času informující o nepravostech a nesmyslech, které dotace provázejí. Vědí o tom úředníci dotace rozdělující či kontrolující. Vědí o tom možná i politici, kteří ještě nejsou „příliš vysoko“, aby dohlédli na problémy plebejců, kteří se snaží prodávat své výrobky a služby, o které lidi stojí. Všichni to vědí a…. a nic. Nic.

Proč nic? Protože nikomu nestojí za to vzepřít se systému. Jako za bolševika. Peníze totiž korumpují, jako moc. Jestliže disidenti političtí měli před rokem 1989 zastání v západních vládách, v Radiu Svobodná Evropa či Hlasu Ameriky, ta hrstka „dotačních disidentů“ nemá zastání žádné. Pravda, občas se na politické oponenty vytáhne tu Čapí hnízdo, tu Schwarzenbergovy rybníky, tu rozhledna v údolí, tu aquapark v místě bez vody či cyklostezka odnikud nikam. Občas si někdo v médiích posteskne, že dotace jsou vlastně dost fuj. Ale že by někdo řekl, že jde o systémové selhání?

Odůvodnění dotací

Systém je klasický, Orwell je velkou inspirací... Evropská unie se ve své kvaziústavě zaklíná zásadou, podle níž stát nesmí zasahovat do hospodářské soutěže. Až na pár výjimek, samozřejmě. Vlastně těch výjimek není pár. Vlastně jich není ani málo. Vlastně je jich moře. Nějak nám nabobtnaly. Protože Dobra není nikdy dost a známá poučka zní: „Čím víc peněz přerozdělíš, tím větší jsi politik.“

Blokové výjimky

Jednou z „výjimek“ (opravdu jen jednou z mnoha) jsou tzv. „blokové výjimky“. Krátké shrnutí viz zde. Jen pro představu – malé a střední podniky, jejichž podpora je „výjimečně“ povolena, tvoří 99 % všech subjektů na trhu. Pro velké jsou tu další „odůvodněné“ výjimky. Životní prostředí. Rozvoj regionů. Infrastruktura. Výzkum a vývoj. Doprava…. a další a další….. Ale přes zásadu, že do trhu se nezasahuje, přes tu nejde vlak. Když se bude dost opakovat, lidi si budou fakt myslet, že žijí v tržním prostředí. A na koho budou nadávat, když něco nebude fungovat? Na trh! Že pro podnikatele není zdrojem zisku zákazník, ale to, kolik „vyčerpá na projekty“? Kdo by jim to jako měl říkat? Ti podnikatelé? Nebo ti samí politici, které do funkcí dostávají sliby nových a nových regulací, státních zásahů a přerozdělování? Nebo novinářské či akademické elity, pracující pro jedny či druhé? Čest výjimkám.

Co s tím?

Náš stát funguje mizerně, nejen když staví silnice a železniční trati, když doručuje poštu, vzdělává naše děti, pečuje o naše zdraví či organizuje vědu apod., v rozdělování dotací je stejně neschopný.

Věcné i formální chyby u jednoho z Operačních programů jsou shrnuty ve stížnosti k Evropské komisi, která jí byla zaslána jménem jednoho z podnikatelů, kteří zkrachovali kvůli dotování konkurentů (viz zde). Jiné operační programy jsou na tom obdobně. I na ně dojde. Evropská komise se samozřejmě může chytnout za nos. Žádat po ČR vrácení peněz, dbát na to, aby zadotované podniky musely dotace vrátit. Zachovat si tvář. Přijmout systémová opatření. Lépe kontrolovat. Jenže… tím by tak trochu přiznala, že něco zanedbala. Nebo že dokonce celý systém tzv. blokových výjimek je špatný. Takže jsou dvě cesty, kterými je možné dobrat se nápravy.

Ta první je soukromá žaloba k Soudnímu dvoru EU ze strany postiženého podnikatele na náhradu škody ze strany Komise. S tím se počítá, pokud se podaří sehnat peníze na právní zastoupení.

Druhá možnost je, aby Česká republika (vláda) zažalovala u Soudního dvora EU Evropskou komisi o neplatnost nařízení o tzv. blokových výjimkách pro jeho rozpor se Smlouvou o fungování EU. Zatím byli vyzváni čeští zákonodárci, aby jejich komory přijaly příslušné usnesení, vláda bude vyzvána v nejbližší době.

A co pro to můžete udělat vy, když vás dotace štvou? Napište svým poslancům (zde) a senátorovi (zde) krátký email. Napište do něj, že vás dotace štvou a poproste ho, aby s tím něco udělal. Připojte se k otevřenému dopisu (zde). Podívejte se (zde), co všechno se proti dotacím děje.

Lépe než jen u počítače nespokojeně kroutit hlavou, nemyslíte?

www.libertarianskyinstitut.cz