27.5.2024 | Svátek má Valdemar


EKOLOGIE: Sháním hackera

3.11.2021

Potřebuju, aby software auta natartoval i bez AdBlue

Proč by se doprava měla zastavit kvůli nedostatku AdBlue? Auta jej k ničemu nepotřebují. To jen škodlivý malware motor zablokuje, protože to nařizuje nějaký předpis z Brusele.

Na trhu kvůli epidemii a souvisejícím výpadkům ve výrobě není dostatek AdBlue. To je taková ta věc, co se vstřikuje do výfukových plynů, aby to vypadalo, že auto má nižší zplodiny dusíku. Bez AdBlue auto nepojede. Překvapilo mne ale proč.

Toto jsem se dočetl na serveru Auto.cz. „Když kapalina dojde, nelze motor natočit. A to u žádného auta. Důvod však není technický, ale legislativní. I bez AdBlue motor běžet klidně může. Zákaz chodu motoru bez AdBlue nařizuje automobilkám předpis EHK 83.“ (zdroj)

Asi se divíte, ale já to fakt nevěděl. Taková blbost by mě ve snu nenapadla.

Řešení nedostatku AdBlue na trhu je nasnadě. Potřebujete prostě někoho, kdo palubní software přeprogramuje. Aby malware neblokoval funkci vozidla v případě absence této zbytečné srágory. Je to báječná příležitost, která otevírá servisům a programátorům letos mnoho pracovních příležitostí. Další z oněch „green jobs“, které vznikají díky klimatické transformaci.

Nepoškodí se tím nějak klima? Ne. Lockdowny za epidemie ukázaly, že dieselová auta jsou pro koncentraci NOx v ovzduší daleko méně významná, než se myslelo. „Ukázala to data o znečištění ovzduší ve Stuttgartu i Mnichově. I když provoz klesl kvůli koronaviru na zlomek dřívějších hodnot, emise škodlivého oxidu dusičitého zůstaly stejné.“ (zdroj)

A není to nějaký hoax? Jak by to bylo vůbec možné? Inu, možné to určitě je. Protože třeba v ČR jsou osobní vozidla zodpovědná jen za 6 % ročních emisí NOx. Zbývajících 94 % je průmysl a nákladní doprava. Stačí tedy, aby zafoukal jinak vítr a roznesl emise z blízké průmyslové výroby do dáli. A efekt absence lokální dopravy se vymaže.

Nehledě na to, že k hlavnímu snížení emisí NOx v ČR došlo před vstupem do EU. Tedy v 90. letech, kdy klesly o cca 350 tisíc tun ročně. V ČR byly roční emise NOx v roce 1991 skoro na 500 tisících tunách, po roce 2000 se deset let pohybovaly okolo 150 tisíců tun. Další snižování v posledních letech je v porovnání s tím už jen drobné.

K čemu tedy slouží emisní norma Euro 6 a s tím spojené sabotování vozidel, mi není jasné.

NOx 1

GRAF 1: Podíl jednotlivých sektorů na emisích oxidů dusíku (zdroj: Grafická ročenka ČHMÚ 2013)

NOx 2

GRAF 2: Pokles emisí od roku 1990, zeleně jsou oxidy dusíku. (zdroj)

******************************************************
www.klimaskeptik.cz
Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.