30.5.2024 | Svátek má Ferdinand


EKOLOGIE: Ropa versus prales

27.8.2013

Proč se místo chráněné přírodní rezervace bude v plících světa těžit ropa

Projekt ekvádorské vlády na ochranu Národního parku Yasuni před těžbou ropy byl ve čtvrtek ukončen. V srdci amazonského pralesa a nejrozmanitější přírodní oblasti planety tak vyrostou těžební věže.

Národní park Yasuni, nalézající se v srdci amazonského pralesa, je unikátní oblastí. Park o rozloze téměř 10 000 km2 je domovem jedné třetiny všech savců amazonského regionu, několika ohrožených druhů a celkově jedné desetiny všech živočichů planety. Tato biosférická světová rezervace UNESCO s největší hustotou výskytu hmyzu je jedna z nejméně narušených a probádaných oblastí na Zemi a také domovem posledních domorodých kmenů žijících v úplné izolaci. Na tomto území se však také nachází asi 20 % ekvádorských zásob ropy, v odhadované hodnotě 18 miliard dolarů.

Iniciativu za ochranu oblasti začala v roce 2007 ekvádorská vláda a po dohodě s OSN byla Ekvádoru přislíbena mezinárodní kompenzace v hodnotě 3,6 miliard dolarů během 13 let za nezužitkování obrovských přírodních rezerv. Podle ekvádorského prezidenta Correy je ale celý svět nechal na holičkách a za tři roky v rámci programu Yasuni obdržela jihoamerická země jen 13,3 milionu dolarů, 0,37 % slíbené částky. S žádostí o podporu toho projekt neuspěla ekvádorská vláda ani u Íránu.

Zrušení ochrany této speciálně chráněné oblasti vyvolalo v Ekvádoru vlnu protestů a sklidilo světovou kritiku ze strany ekologů. Ekvádorská ústava je přitom ta "nejzelenější" na světě, jak popsalo španělské vydání BBC a 93 % obyvatel je proti těžbě. Jak si proto vláda prezidenta Correy může dovolit narušit tento unikátní ekosystém a takzvané plíce světa?

Důvodů je ve skutečnosti až moc. Světová ekonomika se velmi pomalu probouzí z největší ekonomické krize za posledních 80 let a jakýkoli růstový impuls je klíčový a 18 miliard dolarů přesně takový impuls představuje. Dalším argumentem prezidenta Correy je potenciální zlepšení životní situace v Ekvádoru, rozvoj hospodářství a investice do sociálních programů. Pro slabou ekvádorskou ekonomiku založenou na vývozu ropy, sušených květin a ovoce bude těžba odhadovaných 846 milionů barelů ropy zásadním zlepšením.

Ekvádorský prezident dodal, že ty největší znečistovatelé planety jsou také ty nejbohatší země světa, tak proč ne Ekvádor. Mimo jiné, plánovaná těžba se dotkne jen 1 % území parku. Důvodů je tady velmi mnoho a navíc mnozí zdůvodňují, že důvod k laxnímu vyplacení slíbených fondů za ochranu ropných rezerv byl nepřesvědčivý přístup k ochraně parku ze strany Ekvádoru.

Projekt Yasuni byl snahou ochránit unikátní oblast v srdci Amazonie, ale i krátká existence takového ochranářského projektu byla zázrakem. Nerostné bohatství v tomto regionu má neuvěřitelnou hodnotu a potenciál pro ekonomický rozvoj. Vzhledem k rostoucím cenám fosilních paliv by bylo nelogické platit za jeho netěžení...

Převzato z Bohacek.blog.ihned.cz se souhlasem autora