19.5.2024 | Svátek má Ivo


BIG Expert – zahraniční trhy

19.4.2024

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 15. 4. 2024.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

UkazatelHodn. 12. 4.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX1558,9614551440-6,671380 - 158015
Dow Jones (US)37983,243733337850-1,7136000 - 3820024
NASDAQ C.(US)16175,091513314950-6,4414200 - 1630015
FTSE 100 (VB)7995,5875027530-6,186800 - 805015
DAX (Něm.)17930,321708317150-4,7216200 - 1810015
Nikkei 225 (Jap.)39523,553816738650-3,4335800 - 3980015

Odhad expertů pro období 6 měsíců

UkazatelHodn. 12. 4.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX1558,9614631445-6,131390 - 160015
Dow Jones (US)37983,243673336550-3,2935000 - 3850015
NASDAQ C.(US)16175,091476714550-8,7113500 - 1660015
FTSE 100 (VB)7995,5876507600-4,327300 - 820015
DAX (Něm.)17930,321645016100-8,2615200 - 1890015
Nikkei 225 (Jap.)39523,553801738250-3,8134000 - 4090015

Názory experta:

Jan Berka, Roklen Holding
Koho nejvíce bolí vyšší výnosová křivka?
Americké výnosy během letošního roku rostou podél celé výnosové křivky. Dvouletý výnos vzrostl o zhruba 63 bodů, desetiletý o bezmála 67. Rostou i reálné výnosy měřené protiinflačními dluhopisy. Výnos pětiletého instrumentu vzrostl o 40 bodů, u desetiletého jsme o 48 bodů výše.

Výnosová křivka se napřímila z titulu většího nárůstu delších sazeb (modrý graf je výnosová křivka v lednu, černý z dubna).

gr1

Co se týče dopadu rostoucích výnosů, mnohem větší jsme pozorovali u menších firem oproti těm větším. Jak ukazuje graf od Societe Generale, citlivost akcií na vývoj dluhopisů se v průběhu posledních let měnila. Pozitivní korelace výrazně oslabila u hlavních akciových indexů, jako je S&P500. U indexů sledujících menší společnosti, jako je index Russell 2000, jsme sice oproti vrcholu z druhé poloviny loňského roku níže, avšak stále na relativně vysokých úrovních.

To odpovídá i výhledům zisků na akcii, které u indexu S&P500 rostou, zatímco u menších firem vidíme náznak poklesu.

gr1

Vše se následně promítá v samotném výkonu obou indexů. Zatímco S&P500 si za letošek připsal růst o téměř 6 %, index Russell 2000 klesl o více než 3 %.

gr1

Z průzkumů, jako je NFIB index optimismu malých a středních podniků, v poslední době nepřichází příliš pozitivních zpráv. Index má za sebou tři měsíce poklesu. Březnové vydání ukázalo zhoršení o většiny komponentů. Očekávání ohledně zlepšení ekonomické situace nejsou pozitivní, výhled vyšších tržeb se zhoršil, stejně tak výhled přísnějších úvěrovacích podmínek. U výhledu cen jsme se pak posunuli směrem vzhůru.

gr1

S ohledem na výše zmíněné vidíme, že pod tlakem jsou především malé a střední podniky. Klíčovým aspektem je v jejich případě závislost na bankovním financováním. Banky zpřísnily úvěrovací podmínky a zvýšily sazby. Podle serveru Bankrate se průměrná sazba podnikového úvěru pohybuje od 7,7 % do necelých 9 %. Pokud jste ale malý podnik, který využije vládní agenturu U.S. Small Business Administration zprostředkovávající úvěry, dostáváme se až na dvouciferné hodnoty.

ggg

Bude-li s ohledem na vývoj inflace potvrzeno, že americké sazby zůstanou vyšší po delší dobu, tlaky na menší a střední podniky nezmizí. Aktuální tržní výhled úroků měřený vývojem futures sazby SOFR ukazuje snížení sazeb v letošním roce o zhruba 40 bodů. V příštím roce pak o necelých 65 bodů. Úroky by se tak na konci roku 2025 měly držet mezi 4,25-4,5 %, zatímco prognóza Fedu pracuje hodnotami kolem 4 %. Rizikem přitom zůstávají vyšší tržní sazby. Nelze totiž vyloučit, že za situace perzistentí inflace se může tržní výhled úroků ještě změnit, a to směrem k menšímu počtu snížení sazeb ze strany americké centrální banky.

Libor Stoklásek – AlgoImperial
Jan Němeček – BH Securities
Tomáš Pfeiler – CYRRUS
Marco Marinucci – Generali Investments CEE, investiční společnost
Jiří Zendulka – Kurzy.cz
Aleš Charvát – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů jednotlivých uvedených v seznamu. Sloupec „Aktuální hodnota“ jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti. „Medián“ je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a „Interval odhadů“ uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce „Růst/Pokles“ udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.