28.2.2024 | Svátek má Lumír


BIG Expert – zahraniční trhy

9.2.2024

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 5. 2. 2024.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

UkazatelHodn. 2. 2.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX1457,3114151400-2,901380 - 147015
Dow Jones (US)38654,423631737250-6,0534000 - 3790006
NASDAQ C.(US)15628,951446714700-7,4413200 - 1570015
FTSE 100 (VB)7615,5473777430-3,146800 - 770015
DAX (Něm.)16918,211576716150-6,8114200 - 1700015
Nikkei 225 (Jap.)36158,023318334650-8,2328600 - 3590006

Odhad expertů pro období 6 měsíců

UkazatelHodn. 2. 2.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX1457,3114301420-1,871350 - 150024
Dow Jones (US)38654,423611736000-6,5634000 - 3890015
NASDAQ C.(US)15628,951442514050-7,7013500 - 1595015
FTSE 100 (VB)7615,5474677525-1,956900 - 780024
DAX (Něm.)16918,211595015750-5,7215200 - 1720015
Nikkei 225 (Jap.)36158,023300033500-8,7330000 - 3650015

Názory experta:
Jan Berka, Roklen Holding

Mohla by ČNB snížit sazby i o víc než o půl procentního bodu?

Bankovní rada České národní banky se většinově shodla na snížení sazeb o půl procentního bodu. I přes převažující proinflační rizika věří v rychlý pokles inflace. Úroky by ale ve výsledku mohly klesnout méně, než ukazuje prognóza. Koruna i tak citelně oslabila nad 25,00 za euro.

Šest členů bankovní rady ve čtvrtek hlasovalo pro snížení úroků o 50 bazických bodů. Jeden hlasoval pro úpravu o 75 bodů. Guvernér Michl uvedl, že centrální banka věří v udržitelný pokles inflace směrem k cíli. Zmínil i oslabení obav z lednového efektu přecenění. ČNB dle vyjádření předpokládá, že lednová meziroční inflace ukáže hodnoty okolo 3 %, což odpovídá horní hranici tolerančního pásma. V průběhu roku by pak podle prognózy měla udržet v horní hranici tolerančního pásma, tj mezi 2 % a 3 %.

Rychlost snižování sazby banka vyhodnotí na základě pokračujícího dezinflačního procesu. V potaz vezme i vývoj fiskální politiky a trhu práce, stejně tak i transmisi měnové politiky. To souvisí i se zmíněnými proinflačními riziky, které zahrnují pomalejší odeznívání zvýšených inflačních očekávání, vyšší setrvačnost růstu cen služeb, přerušení dezinflace u obchodovatelných statků a zrychlení tvorby peněz v ekonomice.

Další kroky ČNB se tak budou odvíjet od příchozích dat, v čele s inflací. Předpokládáme, že by v březnu a v květnu mohla bankovní rada úroky snížit po padesáti bodech. Zcela vyloučit nechceme možnosti snížení o 75 bodů, ke kterému by však byla potřeba výrazného překvapení směrem dolů u inflace. Ve druhé polovině roku se tempo úprav může opět snížit. Očekáváme, že se na konci roku úroky dostanou na 4 %. Rizikem je pokles až pod tuto hranici, bude-li inflace klesat rychleji.

Koruna bude v nejbližších dnech zapracovávat aktualizovaný výhled. Rizikem dalšího oslabení je nad očekávání nižší inflace za leden a posun zahraničních tržních sazeb vzhůru. Zde poukazujeme například na možnost posunu zacenění snížení amerických sazeb z května na červen. K tomu může již v pátek přispět revize americké inflace za loňský rok.

Libor Stoklásek – AlgoImperial
Jan Němeček – BH Securities
Tomáš Pfeiler – CYRRUS
Marco Marinucci – Generali Investments CEE, investiční společnost
Jiří Zendulka – Kurzy.cz
Aleš Charvát – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů jednotlivých uvedených v seznamu. Sloupec „Aktuální hodnota“ jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti. „Medián“ je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a „Interval odhadů“ uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce „Růst/Pokles“ udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.