19.4.2024 | Svátek má Rostislav


BIG Expert – zahraniční trhy

23.9.2022

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 19. 9. 2022.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

graf23

Názory experta:
Jan Berka, Roklen Holding

Porostou sazby, dokud se něco nepokazí?
Americká centrální banka je zavázána dosáhnout cenové stability. Nebude to bezbolestné, jiná cesta ale není. Tak by se dalo popsat poselství guvernéra Fedu Powella, které zaznělo na tiskové konferenci po zářijovém zasedání měnového výboru. Zásadní otázka zní:
Porostou sazby, dokud se něco nepokazí?

Měnový výbor Fedu již potřetí v řadě zvýšil úroky o tři čtvrtě procentního bodu. Další růst bude následovat, dokud se sazby nepřehoupnou přes hranici 4 %. Někteří centrální bankéři dokonce čekají hodnoty na úrovni 5 %. Dle mediánu výhledu by vrcholu sazeb v aktuálním úrokovém cyklu mělo být dosaženo na 4,6 %.

Razantní zvyšování sazeb se projeví v citelném zpomalení růstu. Se zpožděním bude cítit i na americkém trhu práce, kde Fed očekává nárůst míry nezaměstnanosti z 3,8 % v letošním roce na 4,4 % v tom příštím. To by odpovídalo ztrátě více než jednoho milionu pracovních míst.

Z historického hlediska jsme nikdy nebyli svědky takto významného nárůstu míry nezaměstnanosti, aniž by se americká ekonomika nepropadla do recese. Pracujeme primárně s pohledem, kdy dojde na rušení pracovních míst, nesázíme na masivní návrat lidí na trh práce vedoucí k růstu míry participace směrem k úrovním před pandemií. Někteří ekonomové dokonce odhadují, že ke zkrocení inflace bude muset míra nezaměstnanosti vzrůst ještě víc, minimálně nad 5 %. Podle nich je tak představená prognóza stále poměrně pozitivní.

Pokud Powellovu rétoriku srovnáme s předchozími zasedáními, scénář recese byl v září nepřímo přiznán, byť mu představená čísla v prognóze nutně neodpovídala. Ekonomické zpomalení, případně recese, se bude odvíjet od toho, do jak vysokých restriktivních úrovní bude potřeba sazby dostat a jak dlouho tam zůstanou. Fed tím dal jasně najevo, že cenová stabilita má přednost. Pokud se tak ekonomika dostane do propadu, nečekejme, že měnový výbor okamžitě poleví a začne snižovat sazby. I přesto, že například otázka míry nezaměstnanosti má politický přesah.

Pokud se zaměříme na specifičtější oblasti, kde by se mohlo v souvislosti s růstem sazeb „něco“ pokazit, jako první se nabízí dluhopisový trh, ať už jde o státní nebo soukromé instrumenty. V obou případech jsme v posledních měsících svědky zhoršující se likvidity, která se následně projevuje ve vyšší volatilitě.

Primární dealeři nemají dostatečnou kapacitu umístit větší objemy státních bondů. Firmy jsou při dluhopisovém financování nuceny nabídnout vyšší výnosy, což se projevuje v rostoucích kreditních spreadech. Výsledkem je nákladnější financování ubírající podnikům prostředky, které by jinak mohly použít jinde. Některé z nich pak z tohoto důvodu financování ani hledat nebudou.

U státních dluhopisů existují řešení. Nabízí se uvolnění regulací, které by bankám dovolilo navýšit objem dluhopisů v bilancích. Padl i návrh na vytvoření clearingového centra spravujícího všechny bondové obchody. Některé soukromé instituce dokonce propagují strategii obchodování všech se všemi. Nic z toho ale není na pořadu dne. Fed očividně nemá se současnou situací zásadnější problém.

Co z toho vyplývá? Musíme se smířit s tím, že Fed při prvních náznacích problémů, jako je zpomalení růstu nebo pokles trhů, nepřispěchá s okamžitým řešením. To bude platit, dokud se mu nepodaří obnovit cenovou stabilitu. Vyšší sazby po delší dobu jsou tak samozřejmostí, stejně i pokračující tlaky na silnější dolar. Prostor pro pád akcií rovněž zůstává otevřen. To vše totiž přispívá k celkovému utažení podmínek financování v americké ekonomice, které je pro zkrocení tempa růstu cen naprosto klíčové.

Jan Němeček - BH Securities

Tomáš Pfeiler – CYRRUS

Marco Marinucci - Generali Investments CEE, investiční společnost

Libor Stoklásek – Imperial Finance

Jiří Zendulka - Kurzy.cz

Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů jednotlivých uvedených v seznamu. Sloupec „Aktuální hodnota“ jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti. „Medián“ je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a „Interval odhadů“ uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce „Růst/Pokles“ udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.