23.4.2024 | Svátek má Vojtěch


ŠAMANOVO DOUPĚ: Srdce Izraele

15.11.2023

SRDCE IZRAELE

(Modlitba)

Severní pobřeží, hranice s Libanonem (Hizballáhem)


Na severu přivítal nás déšť
Na jihu pak suché vedro
Na východě jsem si sáhl do snědé vody Jordánu
Na západě splýval po nekonečných vlnách moře.

Ó Izraeli, ó Izraeli, kde máš své srdce?
Srdce mé je v Jeruzalémě.Srdce mé je ve Zdi.Ó Izraeli, Izraeli, proč Tvé srdce pláče?
Srdce mé pláče, protože krvácí.
Krvácí, protože krvácejí srdce mého lidu.
Ó Izraeli, ó Izraeli, proč krvácejí srdce Tvého lidu?
V každé generaci se zrodí proradný Haman,Jenž chce vyhubit můj lid.
Proto pláču.
Izraeli, ó Izraeli, neplač!

Sluneční brýle na jihu v Ejlatu


V každé generaci se v oněch dnech, v oněch časech
Zrodí ochránci, kteří zahubí proradné nepřátele.
Zahubí, smetou, zničí proradné nepřátele.
Zachrání, vykoupí, sjednotí, podpoří Izrael.
Ó, nepřátelé Izraele, jak se opovažujete?
Ó, nepřátelé Izraele, pamatujte!
Pamatujte na faraona, pamatujte na Elijáše!
Pamatujte na Davida, pamatujte na Ester!
Ó, nepřátelé Izraele, pamatujte na Šest dnů!

Eliáš stíná 450. baalistu


Izrael je navěky zachráněn, Izrael je navěky vykoupen.
Srdce Izraele v Jeruzalémě,
Srdce Izraele ve Zdi,
Srdce Izraele nepláče.


To srdce leží vedle mého srdce,
Spočívá v blízkosti Hospodina.
Am Israel chai!
Izrael žije.

Amen.


Složeno 13. listopadu 2023 v den 10. výročí skonu mé milé ženy Ivanky,se kterou jsem Izrael navštívil dvakrát.
PS: Zároveň mi přišel nástřel obálky od nakladatele mé nové knížky o Izraeli. Vyprávím tam o putování severním Izraelem v roce 2016, k němuž jsme si společně s mou neregistrovanou partnerkou Janinkou půjčili v Haifě auto. Knížka měla vyjít v roce 2020, ale nějak se to protáhlo. Teď konečně už začínám věřit, že vyjde.