15.4.2024 | Svátek má Anastázie


ŠAMANOVO DOUPĚ: Kámen, hrušeň a hrob

3.6.2017

Na severním konci území leží pískovcový kámen, který označuje místo, kde stával dům č.p. 39 Josefa a Alžběty Doležalových, kteří zde žili společně s dětmi Josefem a Marií. Na východě se v hustém vrbovém podrostu skrývá klenba můstku, přes který jezdil na svoji louku sedlák Rákos. Můstek vedl přes potok, který dnes teče o patnáct metrů severněji. Jižní konec areálu je ohraničen novým hřbitovem, vedle kterého leží trosky hřbitova původního. Vandalové zde zničili hrobky a hroby, kosti rozházeli po okolí. Před tím z lebek pečlivě vytrhali zlaté zuby.

Lidic mustek

Ze tří obecních hrušní, které stály hned u pumpy, přežila jediná. Paní Anna Peková je kdysi zasadila společně s obecním strážníkem Vandrdlem. Její koruna byla sražena při demolici kostela sv. Martina, ale znovu obrostla, byl to v té době teprve mladý štěp. Z kostela, kde třiatřicet let kázal farář Josef Štemberka, zůstaly jen základy a dveře.

Na mírném jižním svahu, kousek nad zbytky sklepa Horákova statku, leží dodnes v zemi Štemberka i Doležal, Rákos i Vandrdle. Už šedesát pět let. Leží tam ostatky 173 lidických mužů, z nichž některým bylo teprve 15 let. Je mezi nimi i Neznámý muž, který přišel do obce do služby patrně teprve den předtím, než v ní zemřel. Starosta Hejma ho ještě nestačil zavést do stavu občanů.

Ta půda je posvátná. Rostla na ní nejdříve veliká hustá tráva, později toto místo koně obcházely obloukem.

24 lidických obyvatel, kteří v den vyvraždění obce nebyli doma, bylo zastřeleno necelý týden nato (úterý 16.6. 1942 v 18:45) na Kobyliské střelnici. K nim pečliví Němci nechali nazpět z Lodže přivést i další dva muže, Josefa Doležala a Josefa Nerada. Bylo jim 15 let a dva měsíce. Jejich popel je uložen před Strašnickým krematoriem jako součást popela celkem 2154 českých vlastenců, zavražděných od roku 1939 až do roku 1945. Tento popel zde tajně uschovali stateční zaměstnanci krematoria, kteří riskovali, že oni i jejich rodiny se rovněž změní v popel.

Popel 53 žen je rozevlát někde na pláních kolem Rawensbrücku. I popel synáčka paní Hroníkové. Esesáci ho zavraždili, sotva se tam narodil. Jeden chlapeček zemřel v německém dětském domově. 82 dalších lidických dětí zplynovali Němci v Chelmnu v nákladním autě. Nejmenšímu byl jeden rok a šest dní. Tyto děti mají v Lidicích i svůj vlastní pomník, obklopený květinami a přinesenými plyšáky. Pomník patří i památce milionů dětí, které byly zavražděny během druhé světové války.

V tajné porodnici v Dykově ulici č. 20 v Praze 10, kterou zřídilo gestapo pro uvězněné těhotné ženy, se po 10. červnu 1942 narodilo ještě šest lidických dětí. Gestapáci je vyrvali matkám z náručí. Po válce se vrátily jen dvě. Další čtyři zůstaly dodnes nezvěstné.

Jen pro pořádek připomínám něco, co např. vůbec nebylo uvedeno v inscenaci České televize o poválečném soudu nad K. H. Frankem. Krom jeho mnoha zločinů, včetně účasti na likvidaci českých studentů ze 17. listopadu 1939, mu nejvíce přitížilo právě jeho osobní angažmá v Lidicích..

Lidice měly před svým totálním zničením celkem 503 obyvatel. Po válce se vrátilo 143 žen a 17 dětí.

V sobotu 10.6. 2017 se v Lidicích opět koná pietní vzpomínka. Uplynulo už 75 let.

Teprve...

Budou tam i

BARTŮŇKOVÁ ROZÁLIE
BENDOVÁ ROZÁLIE
BRADOVÁ ANASTÁZIE
BREJCHA JOSEF
BREJCHA JOSEF
BREJCHA KAREL
BUBLÍK JOSEF
BULINA JOSEF
BULINA KAREL
BULINOVÁ ANNA
BULINOVÁ JAROSLAVA
ČERMÁK FRANTIŠEK
ČERMÁK JIŘÍ
ČERMÁK MILOSLAV
ČERMÁK VÁCLAV
ČERMÁKOVÁ BOŽENA
ČERMÁKOVÁ VALÉRIE
ČERNÝ FRANTIŠEK
ČERNÝ FRANTIŠEK ML.
DOLEŽAL JOSEF
DOLEŽAL JOSEF ML.
DVOŘÁK ARNOŠT
FARSKÝ FRANTIŠEK
FORTÍK JOSEF
FREJA VÁCLAV
FRÜHAUF FRANTIŠEK
FRÜHAUF JIŘÍ
FRÜHAUFOVÁ MARIE
ENERALOV VASIL
HANF FRANTIŠEK
HANF VÁCLAV
HANFOVÁ ANNA
HANFOVÁ MARIE
HANZLÍK JOSEF
HANZLÍK VÁCLAV
HANZLÍK VÁCLAV ML.
HANZLÍKOVÁ ANNA
HANZLÍKOVÁ KAROLÍNA
HANZLÍKOVÁ MARIE
HANŽL KAREL
HANŽL KAREL ML.
HEJMA FRANTIŠEK ST.
HEJMA FRANTIŠEK
HEJMA FRANTIŠEK ML.
HEJMA JAROSLAV
HEJMA KAREL
HEJMA KAREL ML.
HEJMOVÁ ANNA
HEJMOVÁ ROZÁLIE
HEŘMAN LADISLAV
HEŘMANOVÁ JAROSLAVA
HIML ANTONÍN
HIML KAREL
HIMLOVÁ ANNA
HLINKOVÁ TEREZIE
HOCEK JAROSLAV
HOCKOVÁ MARIE
HONZÍKOVÁ VĚRA
HORÁK BOHUMIL
HORÁK JOSEF
HORÁK STANISLAV
HORÁK ŠTĚPÁN
HORÁK ŠTĚPÁN ML.
HORÁK VÁCLAV
HORÁKOVÁ ANASTÁZIE
HORÁKOVÁ ANNA
HORÁKOVÁ ANNA ML.
HORÁKOVÁ MARIE
HORÁKOVÁ MARIE ML.
HOREŠOVSKÝ BOHUMIL
HRONÍK CYRIL
HRONÍK FRANTIŠEK
HRONÍK JAROSLAV
HRONÍK JOSEF
HRONÍK KAREL
HRONÍK VÁCLAV
HRONÍK VÁCLAV ML.
HRONÍK ZDENĚK
HRONÍKOVÁ BOŽENA
HRONÍKOVÁ BOŽENA ML.
HRONÍKOVÁ MARTA
HRONÍKOVÁ ZDENKA
HUŘÍK OLDŘICH
HUŘÍK VOJTĚCH
HUŠÁK FRANTIŠEK
JEDLIČKA VÁCLAV
JEDLIČKA VÁCLAV ML.
JELÍNEK VÁCLAV
JIRÁSKOVÁ MARIE
JIRKŮ JOSEF
KÁCL JOSEF
KÁCL JOSEF ML.
KÁCL KAREL
KÁCLOVÁ ANTONIE
KADLEC JOSEF ST.
KADLEC JOSEF
KADLEC JOSEF ML.
KADLEC VÁCLAV
KAFKA JOSEF
KAFKOVÁ EVA
KAIML VÁCLAV
KAIMLOVÁ ANNA
KÁRNÍK VÁCLAV
KÁRNÍK VÁCLAV ML.
KINDLOVÁ RŮŽENA
KLÍMA FRANTIŠEK
KLÍMA JOSEF
KLÍMOVÁ MARIE
KOBERA JAROSLAV
KOBERA VÁCLAV
KOBEROVÁ MILADA
KOBEROVÁ ZDEŇKA
KOHLÍČEK JAROSLAV
KOHLÍČEK VÁCLAV
KOHLÍČKOVÁ VĚNCESLAVA
KOPÁČEK VÁCLAV
KORECKÁ MARIE
KORECKÝ JAROSLAV
KOTMEL ŠTĚPÁN
KOTMELOVÁ MARIE
KOVAŘOVSKÁ HANA
KOVAŘOVSKÁ LUDMILA
KOVAŘOVSÁ MARIE
KOVAŘOVSKÁ ROZÁLIE
KOVAŘOVSKÝ EMANUEL
KOVAŘOVSKÝ JOSEF
KOVAŘOVSKÝ KAREL
KOVAŘOVSKÝ VÁCLAV ST.
KOVAŘOVSKÝ VÁCLAV
KOVAŘOVSKÝ VÁCLAV ML.
KOZEL ANTONÍN
KOZEL ANTONÍN ML.
KOZLOVÁ MARIE
KRÁSA VÁCLAV
KRÁSOVÁ VĚNCESLAVA
KREJZA ROBERT
KRUNT JOSEF
KUBELA RUDOLF
KUBELA RUDOLF ML.
KUBELA VÁCLAV
KUBELA VÁCLAV ML.
KUBELOVÁ JOSEFA
KUBÍK FRANTIŠEK
KULHAVÝ FRANTIŠEK
KULHAVÝ JAROSLAV
LEFLER ANTONÍN
LIŠKA LADISLAV
LIŠKA MILOSLAV
MAŠTALÍŘ FRANTIŠEK
MAŠTALÍŘ FRANTIŠEK ML.
MAŠTALÍŘ JAROSLAV
MIKO MIKULÁŠ
MIKOVÁ MILADA
MINAŘÍK OLDŘICH
MORAVCOVÁ JITKA
MORAVEC FRANTIŠEK
MORAVEC FRANTIŠEK ML.
MORAVEC JOSEF
MORAVEC VÁCLAV
MULÁK KAREL
MULÁK KAREL ML.
MULÁKOVÁ MARIE
MÜLLER ANTONÍN
MÜLLER JAROSLAV
MÜLLER JOSEF
MÜLLER MIROSLAV
MÜLLER VÁCLAV
MÜLLER VÁCLAV ML.
MÜLLER ZDENĚK
MÜLLEROVÁ MARIE
MÜLLEROVÁ MARIE ML.
NECHVÁTAL VÁCLAV
NECHVÁTALOVÁ MARIE
NEJEDLÝ VÁCLAV
NERAD ANTONÍN
NERAD FRANTIŠEK
NERAD JOSEF
NEZNÁMÝ MUŽ
NOVÁ ALENA
NOVÁKOVÁ ANNA
NOVÁKOVÁ MARIE
NOVOTNÁ KATEŘINA
NOVOTNÁ MILADA
NOVOTNÝ JOSEF
NOVÝ JAROSLAV
OCEL FRANTIŠEK
PEK ANTONÍN
PEK ANTONÍN ML.
PEK JOSEF
PEK JOSEF ML.
PELICHOVSKÁ EMILIE
PELICHOVSKÝ VÁCLAV
PELICHOVSKÝ VÁCLAV ML.
PEŠEK JOSEF
PEŠEK VÁCLAV
PEŠKOVÁ ANNA
PEŠKOVÁ JIŘINA
PEŠKOVÁ MARIE
PEŠKOVÁ ŽOFIE
PETRÁK JOSEF
PETRÁK MILOSLAV
PETRÁK ZDENĚK
PETRÁKOVÁ JIŘINA
PETŘÍK ZDENĚK
PETŘÍK ZDENĚK ML.
PÍROVÁ ANEŽKA
PITÍN FRANTIŠEK
PITÍN JOSEF
PITÍNOVÁ BLAŽENA
PITÍNOVÁ MARIE
PITÍNOVÁ MARIE ML.
PODHORA JAROSLAV
PODZEMSKÝ ŠTĚPÁN
PODZEMSKÝ ŠTĚPÁN ML.
POSPÍŠIL AUGUSTIN
POSPÍŠIL BOHUMIL
POSPÍŠIL VLADIMÍR
POSPÍŠILOVÁ ANTONIE
PRŮCHA ANTONÍN
PRŮCHOVÁ JULIE
PRŮCHOVÁ VĚRA
PRYNYCH ALOIS
PŘÍHODA JOSEF ST.
PŘÍHODA JOSEF
PŘÍHODA JOSEF ML.
PŘÍHODA VÁCLAV
PŘÍHODOVÁ ANNA
PŘÍHODOVÁ JAROSLAVA
PUCHMELTR FRANTIŠEK
PUCHMELTROVÁ VĚNCESLAVA
RADOSTA FRANTIŠEK ST.
RADOSTA FRANTIŠEK
RADOSTA FRANTIŠEK ML.
RADOSTA KAREL
RADOSTA MILOSLAV
RADOSTA VÁCLAV
RADOVÁ ALŽBĚTA
RÁKOS JOSEF
RÁKOS VÁCLAV
RÁKOS VÁCLAV ML.
RÁKOSOVÁ MARIE
RAMEŠ JOSEF
RAMEŠ VÁCLAV
RAMEŠ VÁCLAV ML.
RAMEŠOVÁ JAROSLAVA
RATZKA ALOIS
ROHLA VÁCLAV
ROHLOVÁ BOŽENA
ROM JOSEF
RŮŽENECKÁ ALŽBĚTA
RŮŽENECKÁ JIŘINA
RŮŽENECKÝ JOSEF
RŮŽENECKÝ JOSEF ML.
RŮŽIČKA VÁCLAV
RŮŽIČKA VÁCLAV ML.
RŮŽIČKOVÁ ZDENKA
ŘÍHA FRANTIŠEK
SAIDL ANTONÍN
SAIDL FRANTIŠEK
SAIDL JOSEF
SAIDL KAREL
SAIDL STANISLAV
SAIDL ZDENĚK
SAIDLOVÁ ANEŽKA
SAIDLOVÁ BARBORA
SAIDLOVÁ MARIE
SECHTR FRANTIŠEK
SEJC JIŘÍ
SEJC VOJTĚCH
SOUČKOVÁ JIŘINA
SOUČKOVÁ MARIE
SPAL ANTONÍN
SPAL MILOSLAV
SPILKA FRANTIŠEK
STRAKA BOHUSLAV
STRAKA JOSEF
STRAKA JOSEF ML.
STRAKOVÁ ANNA
STRAKOVÁ JARMILA
STRAKOVÁ LUDMILA
STŘÍBRNÁ ANNA
STŘÍBRNÁ MARIE
STŘÍBRNÝ FRANTIŠEK
STŘÍBRNÝ KAREL
STŘÍBRNÝ VÁCLAV
STUDNIČKA BOHUMIL
SUCHÁNEK JAROSLAV
SUCHÝ JOSEF
SUCHÝ JOSEF ML.
SUCHÝ RUDOLF
SYSEL JOSEF
SYSEL JOSEF ML.
SYSLOVÁ MARIE
SYSLOVÁ MILOSLAVA
ŠANTOROVÁ ROZALIE
ŠEBEK BOHUMIL
ŠENFELDER JOSEF
ŠÍCHA KAREL
ŠILHÁN VÁCLAV
ŠPOT JOSEF
ŠROUBEK JOSEF
ŠROUBEK JOSEF ML.
ŠROUBKOVÁ MARIE
ŠROUBKOVÁ MARIE ML.
ŠTEMBERKA JOSEF
ŠTOREK JAN
ŠTORKOVÁ JAROSLAVA
TRNKA ANTONÍN
TÝBL JOSEF
TÝBLOVÁ ROZÁLIE
URBAN ANTONÍN
URBAN JOSEF
URBANOVÁ VĚRA
VALIŠ JOSEF
VANDRDLE JOSEF
VANDRDLE VÁCLAV
VANDRDLE VÁCLAV ML.
VERUNKOVÁ BARBORA
VESELÁ DAGMAR
VESELÝ JOSEF
VLČEK JAROSLAV
VLČEK KAREL
VLČEK LUDVÍK
VOKATÝ JAN
VOKOUN JOSEF
ZBROJKA JAN
ZBROJKA JAN ML.
ZBROJKA JOSEF
ZBROJKOVÁ ANNA
ZELENKA JAROMÍR
ZELENKA JOSEF
ZELENKA VÁCLAV
ZELENKOVÁ ANNA
ZELENKOVÁ MARIE
ZEMAN ANTONÍN
ZMEŠKAL JOSEF
ZMEŠKAL JOSEF ML.
ŽID IVAN
ŽID JAN
ŽID KAREL
ŽIDOVÁ KAROLÍNA

Psáno a linkováno v Praze na Lužinách dne 5. června 2007, na Neviditelném psu poprvé vyšlo den nato. Data posunuta o dalších 10 let v květnu 2017