4.3.2024 | Svátek má Stela


ŠAMANOVO DOUPĚ: Dobojováno?

4.3.2011

Vládní koalice se dohodla, že se o dalším rozšiřování položek v nižší sazbě nebude více dohadovat. Sazba 10 % DPH se tedy bude týkat pouze už před týdnem deklarovaných výjimek: chléb, mléko bez ostatních mléčných výrobků, brambory, syrová a nezpracovaná zelenina, nezpracované ryby, dětská mléčná výživa a potraviny pro pacienty s cukrovkou a dalšími metabolickými problémy. Do seznamu se tedy už nevejdou například knihy.

Ono se tam toho nevejde více. Například dodávky tepla. O nichž si v dobách nadcházejícího globálního ochlazování a docházení hnědého uhlí ještě brzy popovídáme. Nevejde se tam výstavba nových bytů. A mnohé jiné věci. Nejen ony knihy a časopisy. Jakožto čtenář, bývalý knihkupec i autor si dovolím zmínit právě tuto duševní stravu.

Nakladatelé si stěžují na to, že prakticky 10% zvýšení cen knih bude pro ně znamenat poslední ránu do vazu. Ránu, která roztočí smrtonosnou spirálu - vyšší ceny, nižší prodej, nižší náklady knih, vyšší náklady na jejich vytištění, vyšší ceny...

Tak tuto spirálu známe již od devadesátých let, ze začátku se na jejím roztáčení podíleli sami nakladatelé svou nesmyslnou politikou zlevňování čerstvě vydaných knih (viz i dnes můj již historický článek Levné knihy, levná prasata z roku 1998). Zatímco však potíže v devadesátých letech vedly k "pročištění trhu" a likvidaci bývalých strnulých státních molochů typu Knižní velkoobchod (jak si libují ti, kteří přežili), zatímco knižní trh přežil i první úder hospodářské krize roku 2008 v "červené nule", mohlo by chystaný přesun knih do položky "základní sazba DPH" mít další vedlejší účinky. Vedlejší, avšak silně důležité.

Kvůli tomu vznikla ve Svazu českých knihkupců a nakladatelů na jejich obranu jedna z dalších mnohých petic:

"České knihy byly od konce druhé světové války postiženy dvěma pohromami. V roce 1948 byla vyvlastněna nakladatelství a knihkupectví, zavedena tuhá cenzura a řada autorů umlčena či vystavena perzekuci. Během normalizace po roce 1968 pak byly z knihoven staženy další statisíce svazků zakázaných autorů. Zvýšení DPH na knihy chystané vládou tentokrát demokratickou bude znamenat pohromu novou, neboť výrazně zredukuje knižní produkci. A tisíce dalších knih nebudou moci vyjít.

Žádáme proto českou vládu a české poslance, aby dalším daňovým zatížením knih, novin a časopisů nebránili volnému toku informací a výměně myšlenek. Nedopusťme, aby se Česká republika svou kulturní politikou ocitla na periferii Evropy."

Ono je to v Evropské unii s knížkami podobné jako s těmi prasaty. Celá EU, krom Dánska a Bulharska, knihy podporuje. Je v tom asi trochu nacionalismu, anebo poznání, že i tato duševní potrava je potřeba nejen pro lidi s metabolickými problémy. Jakožto vyhlášený pravičák odmítám výjimky, proto bych raději zavedl sjednocení DPH někde kolem 17 %. Zejména proto, že postup naší "vlády rozpočtové odpovědnosti" mne vede k podezření, že se spíše snaží stabilizovat rozpočet, než provést důchodovou reformu.

Nářek nad zánikem knih se ozýval již mnohokrát, avšak ony nezanikly. Méně se kupují, více se půjčují. Ovšem zase s postupující krizí a šetřením přestávají nové tituly kupovat i knihovny, a nadto se prodlužuje čekací doba na výpůjčku - pokud je požadovaný titul vůbec v nabídce.

Dnes se navíc ozývá argument: "najdete si to na internetu", případně "stáhnete si to z internetu". Na ten internet to však někdo musí dát. Nyní se skenují nejlepší kusy starých dobrých autorů. Dobrých zejména proto, že zemřeli tak dávno, že se na jejich díla již nevztahuje ochrana autorských práv. Digitální knihy jsou skvělé. Ovšem musí je někdo vytvořit (s nenulovými náklady), musíte si na ně koupit čtečku, a nejspíš raději hned celou stáj čteček - kterou budete muset neustále aktualizovat v souvislosti s inovacemi software a elektronického průmyslu. Navíc, často se zapomíná, že i za internet platíme provozovatelům sítí elektronických služeb. Být online je jaksi "in" a zapomíná se nejen na poplatky, ale i na nutné investice! (Toto datluji na asi desátou klávesnici - u asi pátého počítače...) Aby ono to nedopadlo jako před nedávnem ve Velké Británii, kde zjistili, že jsou pro archeology nepřístupné informace, nashromážděné za poslední staletí, které byly digitalizovány někdy v osmdesátých letech minulého století. A on je pak nikdo nepřevedl! A dnes neexistuje zařízení, které by ty záznamy dešifrovalo. Ano, šetří se všude.

Před jedenácti lety jsem na závěr svého průvodce internetovým světem Nebojte se internetu napsal: "Na Internetu je všechno - všechno, co tam někdo dal." Dnes, po dalších několika generacích, na světelném kabelu, kdy už tedy nejsem vázán rychlostí přenosu 16 kB/s a neslyším "spískávání modemů", bych doplnil:

"A co nikdo nesmazal."

Onu petici jsem podepsal až dnes, když jsem si prostudoval následující argument: "Podle výzkumu čtenářské gramotnosti a schopnosti využít nabyté vědomosti v praxi patří ČR v rámci zemí OECD mezi podprůměrné, navíc mezi 5 zemí, v nichž se počet mladých lidí s nedostatečnou úrovní čtenářských kompetencí (těch, kteří by proto mohli mít problémy při uplatňování se v dalším životě) nejrychleji zvyšuje. Mezi patnáctiletými je podíl takovýchto žáků 23 %. Všechny politické strany mají ve svých programech podporu vzdělanosti, ale ve skutečnosti k tomuto vývoji jen nečinně přihlížejí. Česká republika, na rozdíl od vyspělých evropských zemí, knižní produkci ani čtení mládeže, které jsou základem vzdělanosti každé společnosti, dlouhodobě prakticky nijak nepodporuje a v posledních letech jim naopak spíše podráží nohy. Už zvýšení sazby DPH na knihy v letech 2008 a 2010 mělo prokazatelně negativní vliv na celou tuto sféru. Další zvýšení na 20 % pak bude mít pro české knihy důsledky ještě mnohem horší: výrazně poklesne počet vydávaných titulů, zanikne řada menších nakladatelství a knihkupectví, mladší generace si odvyknou knihy číst. To vše se bude dít postupně, knihy budou mizet v tichosti, aniž by si toho politici či veřejnost byli vědomi."

Když ona si veřejnost spíše koupí onu mrkev a chropupe si ji pak u televize při bezduchých telenovelách.

Ale kdoví - třeba právě o to vládě jde?

Psáno v Praze dne 2. března 2011

Ještě jednou: Výzva na obranu knih, kde je i podpisový arch.
Totéž na Facebooku

************************************************
Neregistrovaným komentátorům je možno vyjádřit se k tomuto článku v Šamanově hospůdce U hřbitova.