3.3.2024 | Svátek má Kamil


ŠAMANOVO DOUPĚ: Černá díra Sazky

9.2.2011

Po šestnácti letech vlády zachrání Sazku ten, kdo ji navedl do krachu

Aleš Hušák, velice schopný, ambiciózní a tvrdohlavý manažer, který prosadil stavbu Sazka Arény navzdory nepřízni státu, navzdory ekonomickým zákonům, navzdory tomu, že se začalo stavět na pozemcích s nevyjasněným vlastnictvím, teď Sazku zase zachrání. Sazka Aréna je překrásný barák, který oproti jiným světovým arénám na sebe dokáže vydělat. Financování její stavby však dokazuje platnost zákona jiného. Nikoli zákona pozemského, avšak zákona vesmírného, totiž Zákona zachování. V tomto případě Zákona zachování peněz. Jestliže stavba Sazka Arény místo čtyř miliard stála miliard deset, jestliže si Sazka vzala úvěr na desetiprocentní úrok - pak halt musí ty peníze někde chybět.

V technice se často užívá fenoménu "černé krabičky". Aniž bychom znali všechny nuance a zákonistosti uvnitř samotné Sazky, můžeme princip Black Boxu použít i zde: Nevíme, co je uvnitř, ale víme, co to udělá, když to zapnu. Ale i zde platí Zákon zachování - energie vstupující se rovná energii vystupující. Krásně to popisuje první Kirchhoffův zákon: Součet proudů vstupujících do elektrického uzlu se rovná součtu proudů z uzlu vystupujících. Neboli algebraický součet proudů v uzlu je roven nule.

Co platí o energovodech, platí i o penězovodech. Tím hlavním penězovodem do Sazky jsou samozřejmě sázky šílenců, kteří si myslí, že vyhrají. Někteří vyhrají, avšak statisticky někteří musejí prohrát o to více, aby se do Sazky nakonec dovalila zhruba miliarda ročně. Další drobné přítoky zajišťují terminály Sazky mimo kšeft s hazardem - lze si zde nechat dobít kredit na mobil nebo platit účet za elektřinu. Tyto platby samozřejmě Sazce nepatří (až na to, že si je může ve svých kondenzátorech podržet o chvilku déle než by měla a směla), dostává jen platby za jejich zprostředkování.

Další vodiče peníze ze Sazky už jen vyvádějí. A to zejména směrem ke sportovním svazům, neboť toto bylo smyslem toho, že proč jim stát přenechal vlastnictví Sazky prostřednictvím akcií. Když Aleš Hušák postavil nový vývod, vedoucí přes Arénu do bank, a tyto banky nenasytně sosají, musel se snížit tok do sportu, a to až do takové míry, že "sportovci" začali volat - státe, zaplať nám... Ani vypnutí tohoto vývodu však nestačí k tomu, aby se peněžní bilance udržela na fyzikální nule. Černá skříňka Sazky navenek svítila a hřála a vykazovala přebytek energie jen kvůli tomu, že byla poháněna bankovními akumulátory. A ty nyní potřebují dobít, samozřejmě včetně ztrát, které v tomto případě tvoří až 10 % - jedná se o úroky. Ovšem nyní musí přijít někdo s vnějším zdrojem, nějaký dobrý kamarád automobilista, který má silné baterky a navíc i startovací kabely...

Hle, a nakonec se po zašmodrchaném hledání našel: Hodný pan Marek Dospiva naleje chybějící miliardy, hodný pan Martin Ulčák s konexemi ještě z doby, kdy působil v obrozujícím se Svazu socialistické mládeže, pak podává ony startovací kabely. Ponechejme stranou otázku, proč leasingová společnost, jíž Sazka patří (sportovní svazy), i nadále hodlá ponechat svůj vůz v péči řidiče Aleše Hušáka, který z něho vytloukl veškerou šťávu. Zajímejme se o to, kdo to všechno zaplatí. Zákon zachování totiž platí, i když se někdy zdá, že nikoli.

Vložené peníze se hodnému panu Dospivovi vrátí takřka obratem - ještě než mu začne Sazka vracet dluhy. Jako vlastníkovi konkurenční Fortuny, jíž se tímto okamžitě zvyšuje rating. Alespoň toto se očekává. Zdálo by se, že zákon o zachování neplatí ani v případě podnikatele Radovana Vítka. Ten se nepokrytě raduje: Sazka mu v dohledné době vzaplatí dluhy ve výši zhruba dvou miliard korun. Které skoupil asi za miliardu. Dřívější dlužníci se radovali už při této transakci: Dostali jsme alespoň polovinu, což je fantastické. Normální výtěžnost z krachujících společností je jen asi 5 %. (Pokud i tento vysušený zbyteček někdo nezašantročí, jako v případě umoření ruského dluhu...) No, a kde se vezme ta chybějící miliarda?

Zaplatíme ji my, nevolničtí uživatelé nepostradatelných bankovních služeb. Banky ty prachy vytřískají z nás na nesmyslných poplatcích. Proto se causa Sazka týká všech, i když není sportovec, sportovní fanda nebo sportovní funkcionář. Týká se přímo akcionářů Sazky, kteří, jakožto nezodpovědní majitelé mohou přijít o jiné své majetky - například stadiony či lyžařské areály, a nepřímo se týká i nás, kteří si třeba chtějí v zimě zalyžovat nebo v létě zaplavat. Protože se nehospodaření Sazky nepřímo, avšak matematicky vyjádřitelně, objeví v ceně vstupenky...

Hušákův pokus o přeměnu Sazky z Black Boxu v černou díru je zatím úspěšný. Kirchhoff totiž bledne se svou sčítací logikou ve světě relativistcké fyziky. Údajně. Protože i energie, která tryská z černé díry nemůže být větší, než energie hmoty, kterou zachvátí.

A znáte to: Co černá díra zchvátí, to už nikdy nenavrátí.

Na závěr ještě uvedu několik poznámek. Nejprve k zvýšení majetku pana Dospivy. Jedná se pouze o zdánlivé zvýšení. Bankéři si stále asi ještě neuvědomili, že fyzikální a matematické zákony nakonec platí i v kšeftu. Zvýšení hodnoty zde vyvolává očekávání příznivého vývoje. Ale jestli bude nově jmenovaný triumvirát ("řídicí výbor") ve svém řízení neúspěšný, třeba jen proto, že Sazka bude muset vyplatit okamžitě všechny dluhopisy ve výši 5 miliard korun, může se do roka a dne naplnit další poznámka nepokrytě se smějícího Vítka (který ze všech aktérů asi jediný umí počítat): "Pak by se mohlo stát, že za rok budu se slevou kupovat dluhy Penty."

Další poznámka se týká onoho triumvirátu Dospiva/Ulčák/Hušák: Píše se, že v něm "budou mít kontrolu Dospiva s Ulčákem". Ve skutečnosti zde budou mít kontrolu dlouholetí přátelé Ulčák s Hušákem! Včerejší nepřítel Marek Dospiva utlumil své protihušákovské vášně pod vidinou dalšího přítoku energie, ale dávní soudruzi Ulčák&Hušák se proti němu mohou snadno domluvit. (Pakli již nejsou domluveni.)

Zmiňme i nezmiňovaný vývod z tohoto uzlu, vodič daňový, který je dosud vypnutý. Již se však připravuje zákon, který tuto abnormalitu, totiž že ani výherci ani sázkové společnosti nejsou zdaněni, odstraní. A pak začnou z uzlu téci další procenta - tedy pokud bude firma v zisku...

A poslední poznámka, zdánlivě mimo téma: Trojkoalice navrhuje, aby bídné důchody odpůrců bývalého komunistického režimu, kteří strávili drahná léta ve vězeních anebo "jen" v bídně placených zaměstnáních, vylepšila zvláštní daň ze štědrých důchodů bývalých estébáků a komunistických funkcionářů. I pokud se tento záměr, inspirovaný polským příkladem, podaří dovést do konce, zcela jistě se nebude týkat příjmů Martina Ulčáka. Sice byl bolševický papaláš, ale perestrojkově obrozený. Postižen nebude ani Aleš Hušák. Nebyl totiž estébák - jenom jejich agent...

Psáno v Praze dne 8. února 2011

************************************************
Neregistrovaným komentátorům je možno vyjádřit se k tomuto článku v Šamanově hospůdce U hřbitova.