19.5.2024 | Svátek má Ivo


ARCHITEKTURA: První Psí vyjížďka

6.10.2009

Na trase Bubeneč – Trója – Libeň – Karlín Místodržitelský letohrádek

Toto je zpráva o první Psí vyjížďce, která se uskutečnila v sobotu za účasti – jestli jsem dobře počítal – 20 cyklistů (dva další se ještě připojili později) za ideálního počasí – tedy slunko a chladno.

Vyjeli jsme od Místodržitelského letohrádku v Královské oboře, jehož věž byla původně v ose ulice Pod Kaštany viditelná až od Hradu (dnes z Hradčanské). Původní gotický letohrádek byl kol. roku 1810 romanticky přestavěn Georgem Fischerem. Potom jsme sjeli k nové – a ve Stromovce dosud jediné – restauraci Vozovna, která vznikla přestavbou domku elektrických drah z počátku XX. století, jenž stál na konečné původní Křižíkovy tramvaje z Letné k Výstavišti. Koleje tam vedly až do 70. let. Architekt Jiří Žentel tam teď přistavěl pavilon, který skutečně připomíná část trojhaly původní vozovny. Místo je to za hezkého počasí doslova obložené lidmi, sedět se dá i venku u dětského hřiště, kterému léta dominovala prolézačka Sputnik sochaře Zdeňka Němečka z poč. 60, let, zvaná také Brus trenýrek. Tu má teď soukromý sběratel u vily Marta Stama v kolonii na Babě. Sputnik - duben 2007

Dále ke zchátralé Šlechtově restauraci, kterou snad paradoxně zachrání fakt, že přímo pod ní vede trasa tunelu Blanka, pokud ovšem v tom tunelu sama neskončí. Už jsou připraveny plány na rekonstrukci (architekti Mikuláš Hulec a Daniel Špička). Původní raně barokní pavilon se Steinfelsovými freskami přestavěl v romantické gotice Bernard Grueber v polovině XIX. století.

Pak jsme jeli přes Trójský (Císařský) ostrov do Tróje, též po konstrukčně unikátní lávce ing. Jiřího Stráského z 80. let. Viděli jsme poněkud masívní protipovodňové zábrany a pak kolem veslařského kanálu, kam se přestěhoval i dřevěný Trójský kůň, pod mosty (začíná se už stavět nový od arch. Romana Kouckého) do Libně. Odtamtud přes nové zdymadlo vede nová cyklostezka na Libeňský ostrov, kde jsme minuli malebnou zahradnickou kolonii a atelier výše zmíněného sochaře Němečka, který se také věnoval tvorbě soch se sportovní tématikou, jež jsou všude kolem. Atelier projektoval známý architekt Otakar Novotný pro sochaře Jana Laudu ve 30. letech, dnes je tam studio Olgoj Chorchoj.

Další cesta nás zavedla na Rohanský ostrov, připojený ke Karlínu zasypáním ramene Vltavy na konci 20. let. Jeli jsme mezi sutinami bouraných provizorních staveb až k bývalému nádraží, které by tu mělo zůstat. V nízkém skladištní hale má být velká pizzerie. Na konci Karlína u Těšnova už stojí nové bytovky (arch. Jaroslav Šafer a Oldřich Hájek) a administrativní paláce (Kohn Pedersen Fox), nesoucí jména veletoků (aby to znělo efektně, tak ovšem v angličtině: Amazon, Nile, Danube – poslední jméno mi ovšem můj comp vytrvale opravuje na Danuše :-). Úpravy okolí jsou ovšem vzorové.

Vyjížďka skončila na novoměstském nábřeží naproti štvanické hydroelektrárně arch. Aloise Dlabače. Další cyklotrasu pro příští rok můžete vybrat sami, důležité je, aby se vyhnula autům a na trase byla nějaká zajímavá architektura . Ještě k obavám, že Psí vyjížďky mají nahradit Psí vycházky, které jsem zaslechl. Nic takového nehrozí a minimálně dvě vycházky ještě letos budou (ty minulé viz zde a zde). Naši sobotní jízdu fotil Jiří Wagner, jistě tedy připojí zajímavé obrázky. (Klipy taky, ale z mobilu nestojí za nic - pozn. JW)

Psí výjezdníci 1

Psí vyjížďka - plánek trasy

zlukes@mistral.cz
Archiv rubriky Architektura až do r. 1998