27.5.2024 | Svátek má Valdemar


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
J. Farda 26.4.2024 9:48

Naivní pseudohumanita židokřesťanské civilizace otevřela dokořán dveře civilizaci postavené na jiných etických základech, takže islámský džihád nezadržitelně pokračuje. :-/

L. David 25.4.2024 21:20

Angličané doposud nechápou, že jejich stará, dobrá Anglie už neexistuje, a že je to napořád ! !

K. Novak 25.4.2024 21:25

Anglie ztratila suverenitu v roce 1066. Od te doby jim vladne cizi slechta, kterou v 17. stoleti doplnili Zidi.

K. Novak 25.4.2024 21:25

Anglie ztratila suverenitu v roce 1066. Od te doby jim vladne cizi slechta, kterou v 17. stoleti doplnili Zidi.

K. Novak 25.4.2024 18:44

Pro britskou vladnouci tridu je kazdy "subject", jedno jestli imigrant nebo mistni.

K. Novak 25.4.2024 18:42

Britanie neni narodni stat. Cesi take nenavideli RU.

R. Tichý 25.4.2024 18:21

Ano, vsichni patri vyhnat do jejich raje.

Snad aspon vyjde ta Rwanda

Evropa si musi vynutit export nechtenych migrantu do zemi puvodu. Kapacity ma, staci jen chtit.

R. Langer 25.4.2024 17:37

Nezmizel mi někde můj skoro první příspěvek? 8-o

O. Roldan 25.4.2024 17:25

Odkaz v článku nefunguje - je to https://www.thetimes.co.uk/article/do-you-hate-britain-i-asked-my-pupils-thirty-raised-their-hands-35gxx2t6n

J. Cervenka 25.4.2024 15:13

ano slovo o ceskych muslimech ! O českých muslimských skolacich. Neexistujou ?

P. Han 25.4.2024 16:36

Možná proto, že je to článek ze Sunday Times?

M. Grundmann 25.4.2024 15:04

Velká Británie a Francie si jsou v dekadenci podobné. Přikládám popis přednášky francouzských feministek. Ve Velké Británii to je podobné. Není divu, že mladí muži tyto země nenávidí.

Comme le rapprochement a été fait par l’éco-féminisme entre la prédation contre les minorités et contre la planète, le viol et la destruction des éco-systèmes, je propose de réfléchir à un rapprochement entre le nucléaire et l’inceste (et violences sexuelles contre les enfants en général.) Le nucléaire comme l’inceste sont omniprésents, tellement massif et dangereux qu’il amène à l’impuissance et au déni. L’objectif est d’ouvrir un espace d’écriture et de parole. Un premier pas (qui pourrait continuer sur la durée) pour ouvrir de nouveaux angles d’analyse et d’attaque contre ces deux oppressions.

Jako spojení bylo vytvořeno eko-feminismem mezi predací proti menšinám a proti planetě, znásilňování a ničení ekosystémů, navrhuji přemýšlet o spojení mezi jadernou energií a incestem (a sexuálním násilím vůči děti obecně.) Jaderná energie, stejně jako incest, je všudypřítomná, tak masivní a nebezpečné, že vede k bezmoci a popírání. Cílem je otevřít prostor pro psaní a řeč. První krok (který by mohl časem pokračovat) k otevření nového úhly analýzy a útoku proti těmto dvěma útlakům.

P. Brich 25.4.2024 15:08

Překladač hovoří jazykem jiného kmene ...

M. Grundmann 25.4.2024 15:22

Ekofeministky přišly s převratnou myšlenkou, že jsou jaderná energie a incest podobné nástroje útlaku. A že uplakané dívky pociťují kvůli těmto dvěma těžkým příkořím podobný pocit bezmocnosti. Umělá inteligence má problém podobné ženské bláboly přeložit.

M. Grundmann 25.4.2024 15:24

Svým způsobem chápu jejich ženskou logiku. Žena může zamrznout jak při znásilnění, tak při vypnutí proudu jaderné elektrárny v zimě.

P. Brich 25.4.2024 16:40

Ale robertky na fotovoltaiku jsou snad vyhřívané ...

M. Grundmann 25.4.2024 17:23

Mladí Rusové také nejsou moc bojovní, ale cítí svou zemi v ohrožení. Ukrajinci bojují za rozšíření NATO. Kvůli vstupu do NATO a šíření západních hodnot po celém světě, jak to dělá pan Lipavský, je připraven zemřít pouze opravdu uvědomělý prozápadní občan. [UA]

V. Kučer 25.4.2024 17:57

Státy NATO nejsou schopni Ukrajině účinně pomoci, preferují záchranu planety snad s výjimkou USA.

M. Grundmann 25.4.2024 18:15

Státy NATO jsou však ochotny zemřít kvůli šíření svých hodnot. Proto Rusové považují členství Ukrajiny v NATO za tak nebezpečné. Celá Ukrajina by se začala chovat jako pan Lipavský a to by byla pro Rusko katastrofa. Lipavský je produktem členství v NATO a desítky miliónů Lipavských na Ukrajině by byly pro Rusko obrovskou bezpečnostní hrozbou.

P. Brecík 25.4.2024 20:31

Ehmm - takže Lipánek je Rambo ?? Tak to nebude problém = pro ČR, zavést např. o prázdninách 1 měsíční branný kurz pro věk 17+. Víceméně povinný. Jako příprava na válku. Už vidím ten zájem a účast. I kdyby to bylo placené - jak uvažují v Polsku. Za 2, Kde na to brát, že ;-D

M. Grundmann 25.4.2024 20:40

Verbálně je to skutečný Rambo. Dokonce lezl s helmou až na rusko-ukrajinskou frontu. Do roku 1989 jsme byli národem Švejků, ale od vstupu do NATO v roce 1999 se postupně měníme na národ ostrých hochů, kteří mají chuť si někde v zahraničí na někoho zastřílet. Platí to minimálně pro střední a starší generaci. [UA]

J. Poláček 25.4.2024 21:53

Máte s tím problém ? Já, Wágnerovci, Boko Haram, Hútsiové,.... ne. Světu mír ! [>-]

M. Grundmann 25.4.2024 22:25

Problém s tím mám. :-/

L. Král 25.4.2024 13:06

Tak Islámský koncept

Ibn Khaldun významným historikem a ve svém díle vysvětlil, čím se islámský koncept svaté války, džihádu, liší od jiných náboženství:

„V muslimské komunitě je svatá válka náboženskou povinností vzhledem k univerzálnosti muslimského poslání a povinnosti obrátit každého na islám buď přesvědčováním, nebo silou. Ostatní náboženské skupiny univerzální poslání neměly a svatá válka pro ně nebyla náboženskou povinností, leda pro účely obrany. Islám má povinnost získat moc nad ostatními národy.“

„To je jasně uvedeno ve vznešeném Koránu. Diskutovat s ostatními o těchto věcech nebo se s nimi přít není na nás. Je na nich, aby si vybrali mezi konverzí k islámu, zaplacením daně z hlavy, nebo smrtí.“

Příbytek míru

Podle raného islámského práva se svět dělí na dvě teritoria. První je „dar al-Islam“, území islámu. To je teritorium, které se dobrovolně podřídilo vůli Alláha a kde vládne islámské právo. Korán území islámu nazývá příbytkem míru: „Alláh zve lidi do příbytku míru a vede po stezce přímé, koho chce.“(súra 10:25 Koránu)

Druhé teritorium je území války neboli „dar al-Harb“. Termín zavedl imám a významný teolog Abú Hanífa, který se narodil šedesát let po smrti proroka Mohameda. Jeho škola sunnitského islámu se nazývá po něm hanífovská škola a řídí se jí i dnes podle některých odhadů více než třetina sunnitů.

Oblast války

Podle Abú Hanífy je oblast války každé území, které splňuje tři podmínky. Země se neřídí islámským právem, sousedí s další oblastí války a muslimové v zemi nejsou dominantní

P. Brich 25.4.2024 15:02

Mezi křesťanskými Božími přikázáními je "NEZABIJEŠ!", které je univerzální. Vztahuje se na všechny lidi, tj. křesťany, vyznavače jiné víry nebo náboženství i bezvěrce. Ani nevyžaduje, aby se podvolili.

Příkazem Koránu je " ̈ZABÍJEJ!" vyznavače jiné víry nebo náboženství než je islám a bezvěrce. Mohou si zachránit život, když se plně podvolí a vykoupí se (např. daní).

J. S. 25.4.2024 15:29

Lk 14,23 Pán řekl služebníku: ‚Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.'

Lk 19,27 "Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte.“ Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma.

P. Han 25.4.2024 16:46

Lk 19,27 "Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte.“

Lk 19,28 Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma.

Až do Lk 19,27 je to podobenství, které Ježíš vypráví, nejsou to jeho vlastní slova. Takže jste buď zmatený, nebo lhář.

J. S. 25.4.2024 17:54

Nepochopil jste to podobenství, kdo je v něm ten král. Souvisí to s "Tomu, kdo něco má ve své ruce, bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odebráno i to málo, co má."

Sv Augustin tímto podobenstvím argumentoval, že je přijatelné použít sílu k tomu, aby přiměl kacíře, aby se vzdali svých herezí. To vedlo ke staletí nucených konverzí, honů na kacíře, inkvizice, křížových výprav proti Katarům, husitům, pohanským národům v Pobaltí, náboženským válkám atd.

P. Brich 25.4.2024 17:19

Výzvy k zabíjení ve jménu křesťanského Boha jsou minulostí. Včetně jejich realizace.

Výzvy k zabíjení pro větší slávu Alláhovu jsou žhavou současností. Včetně jejich realizace (např. Bataclan, Charlie, Gaza, ...)

R. Langer 25.4.2024 17:32

A co výzvy k zabíjení Russáků? Asi tady moc křesťanů nebude, co? ;-D