20.6.2024 | Svátek má Květa


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
A. Schneefelderová 20.5.2024 21:56

Otázka nejspíš nezní, co chtěl Bůh drobotině sdělit.

Nejspíš zní: "Co jsem já."

Takové svědectví o Všehomíru může podat jeden každý z nás, podle nějakého zvláštního klíče.

Nejpopulárnější jsou možná Mojžíš, jo, abych nezapomněla na Achnatona, pak Mohamed. A Ježíš je jednoznačně Superhvězda.

Kdykoli kdokoli z nás v tom může uspět taky;-)

M. Novák 20.5.2024 20:19

To máte jednoduché. Všichni tři jsou vedle jak ta jedle a náboženství jsou stvořena Satanem který vládne Zemi i podle Bible :-)

Proto jsou podle principu: "Perte se a žerte se". Nejvíc je to vidět na Mohamedánech - zabij co se pohne a není souvěrec. Pak křesťanská symbolika, od uctívání umučené mrtvoly po kanibalizmus - jezení těla Páně a pití jeho krve. Nejvíc při zemi je starozákonní bůh, ale taky je to drsný týpek kterého bych určitě potkat nechtěl - např. genocida původního obyvatelstva, masové vraždy dětí.

Ś. Svobodová 20.5.2024 17:36

No prostě se kdysi lidé trochu sekli a nechali si nakecat Hermem, že on je ten Jediný kterého smějí uznávat. ;-D

P. Pospisil 20.5.2024 15:20

Máte rozumové výhrady k otázkám víry. To je samo o sobě zásadní nepochopení principu víry. Víra je od slova věřit. Kdyby to bylo nějak -materiálně / vědecky / logicky / jakkoliv jinak- podložené, už by to byla znalost, nikoliv víra.

Dále: voláte po tom, aby vám někdo vysvětlil záměr entity (očividně alespoň pro účely debaty připouštíte její existenci; těžko se můžete ptát na záměry něčeho, o čem byste současně tvrdil, že to neexistuje), která by měla být lidstvu nadřazená. Dostáváte se tak do role kvasinky, která se snaží dopátrat k pohnutkám a smyslu lidských činů. Principielně je to nemožné.

M. Kocián 20.5.2024 16:54

"voláte po tom, aby vám někdo vysvětlil záměr entity... která by měla být lidstvu nadřazená... Principiálně je to nemožné." V tom případě by měl být veškerý klér od zítřka nejen nezaměstnaný, ale i stíhán pro rozsáhlý podvod.

M. Mařák 20.5.2024 17:15

Asi jste mne špatně pochopil, nemám výhrady k otázkám víry, sám jsem věřící a mám slušné zkušenosti s meditačními technikami. Uvědomuji si naprosto zřetelně, že existuje doména, která je rozumem nepostihnutelná, technicky to prostě nejde a je nutné k ní přistupovat jinými prostředky.

Zajímá mne jen, co chtěl tou prapodivnou činností, kterou biblický Bůh provedl, lidstvu naznačit. Proč na to šel tak komplikovaně a nesdělil lidstvu jen jedno jasné slovo Boží, proč k tomu použil tři rozdílné posly a tři rozdílná sdělení, což vede jen k rozporům, nenávisti a válkám.

Uvědomuji si, že nejde postihnout záměr, který se odehrál o stupeň výše a který se mně zdá nedokonalý, nebo schválně komplikovaný. Mohu však objektivně posoudit, co z něho v historii civilizace vzešlo, no a to rozhodně není pozitivního. Všechny tři bibloidní frakce se mezi sebou lividují a neustále spolu soupeří o vliv. Proto si také kladu otázku, jestli chyba není ve Zdroji. Nabídka je velká a v dostupném katalogu náboženských systémů neexistuje jen Bůh biblický a jeho trojboj.

T. Hamet 21.5.2024 3:03

Dvě bibloidní frakce. Bez Mohamrda.

K. Tomek 20.5.2024 13:53

Základ všech abrahamovských náboženství položil farao Amenhotep IV - Achnaton; a Exodus pravděpodobně popisuje odchod vyznavačů tohoto náboženství z Egypta po restauraci starého náboženství za faraona Haremheba.

Pane Mařáku, ty náplavy budou původně spíše egyptské.

K. Tomek 20.5.2024 14:01

A myslím že vztahu pohanských bohů k lidem spíše odpovídá tento obrázek:

https://www.jiznicechy.cz/turisticke-cile/1121-skalni-utvar-dablova-prdel

M. Mařák 20.5.2024 14:05

O tom, že Mojžíš byl v mládí zasvěcen do egyptských mysterií, jsem četl také. Je to možné.

J. S. 20.5.2024 14:36

Mezi Mojžíšem a Ježíšem je ohromné množství podobností. Je jich asi padesát. Zdá se, že pisatelé Nového zákona použili Mojžíšovu historii jako šablonu pro vytvoření fiktivní postavy Ježíše. Alespoň několik:

Mojžíš i Ježíš - narodil se jako Hebrejec, byl vybrán Bohem, aby se stal vůdcem, narodil se, když jeho lid trpěl pod krutým vůdcem (faraon - Herodes), jako dítě se skrýval v Egyptě. Vůdce země, do které se narodil, se pokusil zabít všechna nemluvňata, proměnil vodu v krev, zemřel na kopci, postil se 40 dní a čelil duchovní krizi na hoře, řekl lidem o potřebě velikonočního beránka.

Byl u zrodu nového náboženství, komunikoval přímo s Bohem, dělal zázraky, byl nenáviděn vládci, měl bratry a sestry, kteří mu nerozuměli.

Vybral 12 vůdců, kteří ho měli následovat, byl pastýř, nakrmil tisíce nadpřirozeně chlebem, učil své následovníky, jak se modlit...

P. Brich 20.5.2024 12:31

To má Mařák z toho, že byl pohlavně zneužíván nějakým katechetou v semináři;-(

EU First!!;-D

V. Kuhaj 20.5.2024 10:16

Kde je v Bibli o Mohamedovi?!8-o

M. Mařák 20.5.2024 10:22

A o Ježíšovi jste se v Bibli dočetl kde?

P. Celba 20.5.2024 10:25

Takové otázky jsou nesmyslné. Obě náboženství, jak Křesťanství, tak Islám považují Pentateuch (Pět knich Mojžíšových) za svůj základ. Základ je společný, ale "nadstavba" již ne. Jde ovšem o tento společný základ.

M. Mařák 20.5.2024 10:31

Mojžíšovci neuznávají mesiášskou misi Ježíše, je pro ně falešný prorok, hotová katastrofa.

Mohamedáni také považují Bibli-Starý zákon za základ, navíc nezpochybňuji prorockou misi Ježíše, jen tvrdí, že nebyl mesiášem, no a až poslední slovo Boží, které archanděl Gabriel předal Mohamedovi, je podle nich Božím poselstvím konečným a zastřešujícím.

Kdo z těch tří má pravdu? Co tím vším chtěl biblický Bůh naznačit?

H. Lukešová 20.5.2024 10:56

První nezpochybnitelný nevyvratitelný základ všech monoteistických náboženství je Tóra ve Starém zákoně. Ta je základ všeho. Křesťané a muslimové však Tóru vykládají jinak než Židé a oba se snažili Židy obracet ohněm a mečem..., místo aby si hleděli svého. Ve své pýše povýšili Ježíše a Mohameda nad Mojžíše.

M. Mařák 20.5.2024 11:04

Svým způsobem mně z mého pohledu na věc připadá nejpřesnější výklad mojžíšovců a dal bych tedy přednost i Vašemu výkladu. Ježíše i Mohameda bych bral jako falešné mesiáše.

Ale realita je taková, že jak Ježíš, tak Mojžíš se stali zakladateli dvou mohutných náboženských škol, které mají miliony příznivců a v průběhu času ukázaly svou životnost. Obě dvě tyto bibloidní frakce jsou tedy z mysticko-náboženského hlediska relevantní.

Co s tím?

M. Mařák 20.5.2024 11:05

..., že jak Ježíš, tak Mohamed.....

Sorry za překlep.

H. Lukešová 20.5.2024 11:16

Nic. Když si křesťané a muslimové hledí svého, nic proti tomu, naopak si velmi vážím proizraelských křesťanů, zejména křesťanských sionistů, ale mně je nejbližší a z mého pohledu nejpravdivější židovské pojetí Tóry a Starého zákona.

M. Mařák 20.5.2024 11:44

Já také respektuji všechny tři bibloidní frakce, ale mám k nim výhrady, které jsem uvedl v textu, toť vše. No a má duchovní cesta vede mimo tyto orientální náboženské proudy, které byly importovány do Evropy.

Je to individuální věc, každý jsme jiný.

J. Krásenský 20.5.2024 13:46

V Novém Zákoně .

M. Mařák 20.5.2024 14:03

Ten vznikl stejně jako Korán až dávno po Bibli, tedy po Starém zákonu.

V. Kuhaj 20.5.2024 14:20

No ve Starém zákoně ho předpovídá prorok Izaiáš. A ten Nový, který je křesťanské bible součástí, ten je ho více méně plný...

M. Mařák 20.5.2024 16:58

Izaiáš mluví hlavně o Hospodinovi, část, která je věnována služebníkovi, kterého si Hospodin utvářel z Abrahámova rodu a jehož učiní základem nového Izraele, vypráví jiný příběh, než byl ten Ježíšův. Mojžíšovci v tom zcela jistě příchod Krista nevidí, já také ne. To bych se klidně i vsadil.

M. Mařák 20.5.2024 19:43

Argumentovat v předmětu naší diskuze Novým zákonem, to je jako kdybych tvrdil, že Bible předvídá příchod proroka Mohameda a dokazoval to Koránem.

P. Pospisil 20.5.2024 15:23

2. kniha Samuelova 7.12-7.14

M. Mařák 20.5.2024 17:05

Verše mluví o příštím potomku Davidovu, jenž vybuduje Davidův dům a jeho království, které pak budou trvat navěky.

Musíte mít opravdu obrovskou fantazii, že v tom vidíte Ježíšův příběh. Židé samozřejmě příchod mesiáše jenž tyto činy vykoná, očekávají, ale Ježíše za onoho mesiáše nepovažují ani náhodou. Celá historie ježíšistů s pogromy na židovský národ a podobně je naopak popřením onoho proroctví, na které odkazujete.

H. Lukešová 20.5.2024 19:33

Ano. Máte pravdu.

J. Roškota 20.5.2024 9:59

Vždy mě překvapí jak plytké jsou náboženské představy obyčejných věřících. Vědí kdo nosí jaký župan, kdy se chodí do kostela ale podstata poselství jim uniká. Bylo to tak vždy. Církve se staly nástrojem moci a pro věřící jde spíš o sociální funkci než o víru. Stejné je to s Islámem.

Myslím tedy že jde o smíšení pojmů. Politika církve vs víra.