17.4.2024 | Svátek má Rudolf


Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
lGock 19.11.2007 18:38

Re: Re: Drzost Zaoralka nema mezi

závidíte koryta? Inu záviďte, záviďte, dělejte si, co uznáte za vhodné. Jenomže na konci zjistíte, že nemáte skoro nic a ostatní mají ne vše, ale rozhodně více, než Vy. Protože oni na závist neměli čas, prostě měli jiné priority a někdy lépe a někdy hůře uspěli v tom životě. Zato Vy ten život ani nežijete.

VladaPing 19.11.2007 16:03

Zaorálku, naši "bývalí studentští vůdcové" mají poněkud choulostivější,,,,

neurovegetativní systém, než jakým jsi vyzbrojen Ty.

Prostě, je jim z Tebe na blití !

Mně ostatně taky.................

Jan 20.11.2007 16:04

Re: Zaorálku, naši "bývalí studentští vůdcové" mají poněkud choulostivější,,,,

Alias  HULV'AT!A velkej!!!Myslím, že tento způsob vylučování u vás nevychází ze žaludku, ale z orgánu ,který by měl sloužit užtečnějším věcem!!!

oooooooo 19.11.2007 15:38

Kdo poskvrnil myšlenky 17 listopadu a vrhá lidi bolševikům do náruče?

Harvardské fondy mají na rozdíl od jiných fondů několik specifik. Představovaly marketingový motor kupónové privatizace, který nahnal k registračním místům pod dojmem slibu "zisku desetinásobku" miliony lidí, způsobily jedny z největších škod a tunelování národního majetku a jsou symbolem podvodu kupónové privatizace. V jejich čele po celou dobu stála jediná výrazná osoba, Viktor Kožený, avšak vzhledem k obsáhlosti operací prováděných "harvardskou skupinou" je vysoce nepravděpodobné, že by sám Kožený byl opravdu jediným řídícím mozkem. Jeho umístění do čela byl spíše jen chytrý marketingový tah, neboť na osobu bezúhonného podnikatele západního střihu a se západním vzděláním se nachytá nejvíce důvěřivých lidí. Mnohem pravděpodobnější se jeví teorie, kterou vyslovil mj. i Karel Staňek, představitel Ochranného sdružení malých akcionářů Harvardských fondů, že Viktor Kožený byl jen "bílým koněm agentů StB a KGB". Personální obsazení okolo Koženého to výslovně potvrzuje.

oooooooo 19.11.2007 15:38

Kdo poskvrnil myšlenky 17 listopadu a vrhá lidi bolševikům do náruče?

Viktor Kožený, nar. 28.6. 1963 v roce 1979 emigroval spolu s rodiči do Mnichova, a poté již sám v roce 1982 odchází do USA. Zde začíná studovat Harvardskou univerzitu, kde jako Čech neuniká pozornosti zde tehdy působícímu agentu StB a KGB Karlu Köcherovi, pozdějšímu kolegovi Václava Klause a Miloše Zemana z Prognostického ústavu, spoluzakladatele Občanského Fóra a jedné z klíčových šedých eminencí tzv. sametové revoluce; a také Juraje Širokého, agenta StB majícího na starost nábor nových rekrutů. Je otázkou, nakolik jejich tehdejší styky vyústily v přímý vázací akt pro KGB (StB), nebo zda byly kontakty nastoleny v méně formální úrovni. V roce 1989 má Kožený v Bostonu a New Yorku problémy s policií (údajné zneužívání kradených kreditních karet) a odchází do Anglie, odkud poté putuje do tehdejšího Československa. Pohyboval se velmi blízko významných osobností jako Čermák, Klaus, Čalfa aj.

oooooooo 19.11.2007 15:38

Kdo poskvrnil myšlenky 17 listopadu a vrhá lidi bolševikům do náruče?

Mezi jeho nejbližší spolupracovníky patřil a stále patří Boris Vostrý, nar. 25.08.1947, bývalý vysoký důstojník StB s údajnou hodností plukovníka. Jeho svazek byl však, stejně jako ostatní svazky vysokých důstojníků StB, včas skartován. Z dostupných informací lze zjistit, že od roku 1971 pracoval na ministerstvu vnitra, od roku 1981 ve funkcích zástupce náčelníka technické správy federálního ministerstva vnitra, poté zástupce náčelníka VI. Správy SNB. Je nepochybné, že se jedná o špičkového komunistického bezpečnostního kádra. Zůstává otázkou, nakolik Harvardské operace přímo řídil, popř. řídil i Koženého, se kterým působil v řadě firem již od roku 1990.

Harvardské fondy zakládal spolu s Viktorem Koženým jeho děd František Stehlík, nar. 13.9. 1912, dvojnásobný agent StB po krycím jménem "Franta", č. svazku 2242. Významnou roli hraje bezpochyby již výše zmíněný Juraj Široký, nar. 29.12. 1953, agent StB s krycím jménem "Bellan", č. svazku 196592, který působil přímo na hlavní správě rozvědky StB, která měla na starost operace v zahraničí. Figuroval v celkem šesti společnostech přímo či nepřímo napojených na harvardské fondy. Velmi aktivní zejména na Slovensku, kde figuruje asi ve dvaceti společnostech.

oooooooo 19.11.2007 15:38

Kdo poskvrnil myšlenky 17 listopadu a vrhá lidi bolševikům do náruče?

Tato nejznámější česká tunelářská kauza je extrémně složitá, neboť pachatelé založili desítky nejrůznějších právnických osob, přes které aktiva převáděli, a proto by seriózní pokus o rozkrytí této struktury zabral stovky stran textu. Pod slibem tzv. "zisku desetinásobku", tzn. zaručení investorům, že jim hodnota jejich kupónových knížek bude desetinásobně přeplacena, získala harvardská skupina kontrolu nad majetkem v hodnotě min. 60 miliard korun, v odhadní ceně roku 1994. Nutno zdůraznit, že tato účetní hodnota neodpovídá hodnotě tržní, což znamená, že skutečná reálná hodnota aktiv získaných Harvardem se mohla pohybovat ve stovkách miliard. Ve svém zenitu, tj. v roce 1994 kontrolovala harvardská skupina asi padesát nejlukrativnějších českých podniků. V témže roce začíná systematický tunel směřující do kyperských společností, které dále aktiva převádějí do neblaze proslulé Daventree Ltd.

oooooooo 19.11.2007 15:37

Kdo poskvrnil myšlenky 17 listopadu a vrhá lidi bolševikům do náruče?

Po útěku Koženého do Irska, v důsledku aféry Wallis, která byla výsledkem mocenských sporů tehdejších mocných, tunel dále úspěšně probíhá v režii Borise Vostrého. V roce 1996 jsou již téměř dotunelované harvardské fondy, resp. jejich mateřská společnost rychle transformovány na Harvardský průmyslový holding a.s., která vzápětí své veškeré zbylé jmění vkládá do Daventree Ltd., za to obdrží bezcenné akcie. Harvardský průmyslový holding a.s. jde vzápětí do likvidace, Boris Vostrý je jmenován likvidátorem a začínají se mazat stopy. Vyvádění majetku v řádech desítek miliard korun pochopitelně nemůže uniknout tehdejšímu ministerstvu financí, BIS ani vládě. Neděje se však vůbec nic. Zřejmě pro získání času a navození naděje pro akcionáře k získání alespoň nějakých peněz je Harvardský průmyslový holding a.s. v roce 1998 (tedy téměř 4 roky po jeho faktickém vykradení!) prodán jedné z Koženého firem. Kožený platí dvěma směnkami v hodnotě 10 miliard korun, které nikdy neuhradí.

oooooooo 19.11.2007 15:37

Kdo poskvrnil myšlenky 17 listopadu a vrhá lidi bolševikům do náruče?

Nejprve v roce 1999 vydává soud na návrh akcionářů rozhodnutí, kde Borise Vostrého odvolává z funkce likvidátora společnosti Harvardský průmyslový holding a.s. Vostrý se odvolává a obstrukcemi se dočasně udrží ve funkci. Stihne ještě svolat valnou hromadu a jmenovat nového likvidátora Michala Pacovského, další osobu ve službách harvardské skupiny. Teprve poté se po složitých soudních sporech a právních bitvách daří jmenovat likvidátorem osobu bez zjevného napojení na Koženého skupinu. Následuje definitivní bezradnost a bezmocnost všech, kteří vložili do harvardských fondů své peníze. Až v roce 2003 byli Kožený s Vostrým oficiálně obviněni z podvodu, aby měli dostatek času na útěk, Kožený na Bahamské ostrovy a Vostrý do středoamerického Belize.

oooooooo 19.11.2007 15:37

Kdo poskvrnil myšlenky 17 listopadu a vrhá lidi bolševikům do náruče?

Odtud i nadále ovládají zbytky majetku HPH založením kyperských trustů Tomáše Ševčíka a transferem posledních zbytků majetku HPH mimo kontrolu likvidátora. Následuje úspěšný pokus o podvodný konkurz, který na rok a půl dokázal zablokovat obstrukcemi zmítající se společnost a až po vynaložení velkého úsilí byl Vrchním soudem následně odvolán.

Tunel se uzavřel. Celkové škody spáchané harvardskou skupinou jdou bezpochyby nad sto miliard korun, přičemž tuto sumu lze považovat ještě za velmi střízlivý odhad a co je nepochopitelné, činnost harvardské kriminální skupiny skrze další nastrčené a dobře finančně motivované osoby, zastupující po útěku před stíháním zájmy mafie u nás v této nejznámější kriminální kauze pokračuje dodnes a stále čeká na své rozuzlení, jak dlouho ještě ? Nabízí se otázka, může předpokládaná korupce politických elit a následné vydírání brzdit uzavření této kriminální kauzy, hrozí její promlčení?

LM 19.11.2007 15:21

Tak pravil soudruh Zaorálek,

doktor marx-leninismu. Z VUMLU přímo do Parlamentu

Hrazdíra 19.11.2007 14:29

Zaorálku Zaorálku,

tvůj rozum má na kahánku! Namluv si vždy ty bláboly na diktafon a pak si to v klidu poslechni. Holt, učitel VUMLu se nezapře! To teda máme politickou reprezentaci:-D(Y);-€;-O

Moula 19.11.2007 14:07

o nažmoulaném moulovi

Dávám radu panu Moulovi: Počněte vydávat šasopis s heslem, Všichni moulové světa, spojte se!

Odpovědný redakto Moula to pak všechno Zaorá!!!!!!!!!!!!!!!!

Bubeník 19.11.2007 13:48

Listopad a podivné myšlení

Tady píší divní jedinci, kteří   stále někomu vyčítají dřívější členství v KSČ či levičácké myšlení. 

Neví ale,  že jim daleko větší  pravicoví zloději  zanechali  státní penzijní  systém a z penzijních úspor nadělali  dluhy,

Nechápou, že laciným prodejem „státního“  majetku zbudovaného   z jejich daní a úspor, všechny vlády tunelují jejich budoucí platy a důchody!

lordpavka 19.11.2007 14:04

Re: Listopad a podivné myšlení

Ty trdlo,máš ještě legitku schovanou v šuplíku! Před 18 lety se  měl všem komoušům zabavit majetek,aby bylo z čeho platit ty škody,které za 40 let způsobili. Proč se to má platit z rozpočtu t.j. z našich společných peněz? Ty dluhy za těch 40 let se nedají srovnat s ničím! A vyčítání členství? Ten pitoma Zaorálek na konci roku89 ještě platil komunistické příspěvky a teď tu chce kázat?

langr 19.11.2007 14:35

Re: Re: Listopad a podivné myšlení

komunisti meli v rukou policii, armadu i sdelovaci prostredky + bylo jich (evidovanych) pres milion...

k.herink 19.11.2007 15:14

Re: Listopad a podivné myšlení

ty jsi delal zelinare a nebo reznika ze mluvis o usporach z dob komancu.....8-o

Vlastimil 19.11.2007 13:41

Trapné demonstrace z letošního 17.listopadu

Ano, každý si může demonstrovat kdy chce a proti čemu chce. Mám ale pocit trapnosti, když vidím, jak se takoví lidé jako demagog Tamáš a ten trouba trokavecký starosta za KSČM snaží přiživit a zviditelnit na výročí 17.listopadu. Tito lidé dnes sami sebe pasují za největší bojovníky za demokracii a strážce odkazu 17. listopadu. Prostě chucpe. Zřejmě bychom měli úplně zrušit českou armádu, abychom snad nedejbože neprovokovali Rusko nebo nějaké islámské fundamentalisty. Jiná skupinka lidí říkající si Národní demokraté chce zase demonstrovat proti "špinavé americké válce" v Iráku. Shodou okolností chtějí demonstrovat zrovna 10.listopadu 2007 a procházet přitom starým židovským městem pražským. Pane Zaorálek, nějak jste se ve svém svatém rozhořčení zapomněl zastat i těchto lidí před týdnem.

Robert 19.11.2007 13:38

Svět podle filmů

Třeba by se vyplatilo jít raději na Sněhurku a sedm trpaslíků,

nic nechápajících duševních trpaslíků je v ČSSD opravdu dost.

Eva D. 19.11.2007 16:17

Re: Svět podle filmů

Ale nejsou zdaleka, ani trošillilinku roztomilí. Zlatej Šmudla a jak se ti mužíčkové jmenovali!

darny 19.11.2007 13:16

Tak proto ti lidé na Václavák přišli, protože...

Po 17. listopadu roku 89 se Václavák zaplnil lidmi, kteří bláhově doufali, že teď už je budou politici slyšet, že už nebudou o osudech lidí rozhodovat jenom stranické špičky.Bohužel. Historie se opakuje. Diktát prominentních politiků, kteří odmítají komunikovat s občany, jež považují za nesvéprávné hlupáky - to není demokracie! Osobní prospěch - to je dnes hnací síla mnohých politiků. Zase nám vládnou zkorumpovaní a pokřivení lidé. Zase platí, že každý má tolik práva, kolik si utrhl moci. A zase jsou ti nahoře rovnější než ti dole.

Máme podivnou vládu. Vede ji premiér, který národu otevřeně říká, že se s ním nehodlá bavit. Který prokazatelně lhal na půdě parlamentu, který v přímém přenosu ukázal národu vztyčený prostředník. Máme podivný parlament. Pro většinu poslanců my dole neznamenáme vůbec nic. Máme parlament, kde o návrhu, vyplácet si měsíčně 275 tisíc na hlavu, začali někteří poslanci docela vážně uvažovat, a to v době, kdy se zhoršuje životní úroveň většiny lid

Pavel 19.11.2007 14:45

jiné špičky

Tak zvolte jiné špičky. Takové, které budou pracovat pro lid. Podle zpráv jich bylo pod Koněm 2000, to by bylo ab se ty špičky nenašly.

Alfred 19.11.2007 15:36

Re: Tak proto ti lidé na Václavák přišli, protože...

V NORMÁLNÍ zemi lidi vládu zas až tak moc k životu nepotřebují. V zemi IDIOTÚ, kteří všechno co mají dají vládě v naději, že Vláda ví co pro ně za tyto prostředky udělá, být dobře nemůže. Kdo chce štěstí od vlády, je vůl a dobře mu tak!

Liberta 19.11.2007 15:57

Re: Re: Tak proto ti lidé na Václavák přišli, protože...

R^ Ano, souhlas. Ale přece jen vláda potažmo parlament jsou klíčové při stanovování pravidel (=zákonů) a mantinelů našeho svobodného pinožení. Takže je přece jen i v normální zemi každý potřebuje. V rámci volného prostoru takto stanoveného pak se samozřejmě může na stát spoléhat jen naiva. A pak se nesmí divit.

jirka.s. 19.11.2007 16:59

Re: "V přímém přenosu ukázal národu vztyčený prostředník."

Ač příslušník tohoto národa, tak nějak jsem nebyl natolik vztahovačný, abych se citil  Topolánkem uražen! Cítíš-li se, darny, uražen ty, je to jenom a pouze tvůj problém a mně nezbývá nic jiného, než tě  politovat. Naopak, pokud vezmu v potaz, komu vlastně bylo ono gesto adresováno, musím vyjádřit své souhlasné mručení a vytvořit na své tváři i více než jenom pobavený úsměv!

Hop 19.11.2007 13:14

Až Zaorálek...

... dokáže alespoň 1 % toho, co dokázal pan Pánek a jeho Člověk v tísni, tak potom můžou mít jeho názory nějakou váhu. Zatím nám předvedl jak se umí "vozit" ve vrtulníku za naše peníze, plácat hlouposti v parlamentu, využívat pohodlně vlnu antiamerikanismu pro své zviditelnění a zastávat se různých nedemokratických - až diktátorských režimů (jeho obhajoba režimu v Severní Koreji).

Karel H. 19.11.2007 16:27

Re: Až Zaorálek...

Můžete napsat, kdy Zaorálek obhajoval režim v Severní Koreji? Nezdá se mi to, proto bych vážně rád dostal nějaký odkaz, kde si tu obhajobu přečtu či prohlédnu. Díky.

ceskej Honza 19.11.2007 13:06

doporucil bych panu Zaorálkovi

dívat se méne na americké filmy. Demonstranty proti radaru jiste nikdo nerozehnal a za to se páni od 17. listopadu zaslouzili.  Nedivím se ale jejich skepsi!  Az jednou budou mít zas takoví protiradarovci a politictí naivisti navrch, bude demokracie v základech ohrozena a toho se logicky obávají.

Josef 19.11.2007 12:55

Tolik kádrováků, jako v této diskusi, se dlouho nesešlo.

Čekal jsem polemiku s Zaorálkovým článkem - a že je polemizovat s čím!

A místo toho rudé, pardon rádobymodré kádrování a nebo nadávky.

Velmi příznačné!

jerry 19.11.2007 13:14

Re: Tolik kádrováků, jako v této diskusi, se dlouho nesešlo.

Ano je polemizovat s čím- jak něco takovýho dokáže někdo zplodit?  Co je to za úchylku?;-D