16.6.2024 | Svátek má Zbyněk


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
M. Mařák 14.5.2024 5:58

Ježíšisté, ta semitsko-orintální náplava, jsou jedna z bibloidních frakcí toho jejich společného biblického Boha (mojžíšovci, ježíšisté, mohamedáni).

D. Laurencikova 14.5.2024 7:22

Ještě jste zapomněl zasalutoval EU, matičce národů dobrotivé a zvolat EU first!

J. Pokoutný 14.5.2024 9:01

A nejste vy euista?

M. Mařák 14.5.2024 11:44

Pohan. Uznávám kulturně historické evropsko civilizační kořeny a tedy panteony řecký, keltský, slovanský, skandinávský a podobně. Nikoli ten od tamtěch orientálních přivandrovalců.

M. Kocián 14.5.2024 7:09

Také by se to dalo říct tak, že Ježíš byl Žid, kterého nechal ukřižovat dav (stejný, jaký chtěl předtím kamenovat nevěrnou ženu) povzbuzovaný tamním klérem, farizeji.

J. Pokoutný 14.5.2024 9:01

Nenechali. Pod římskou správou mohli židé leda tak kamenovat (sikariové to řešili dýkou), zatímco ukřižování bylo římským trestem za vzpouru apod.

M. Kocián 15.5.2024 9:15

Pokud je možné věřit evangeliu, nechal Pilatus Pontius o Ježíšově osudu rozhodnout dav. A předpokládám, že v tom davu byli hlavně židé.

K. Novak 14.5.2024 1:07

Zido-krestanstvi je novotvar, ktery pred druhou svetovou valkou neexistoval. Zidi odmitli Kristovo uceni a nasledne ho nechali ukrizovat.

D. Laurencikova 14.5.2024 7:24

Co vy si, Kefalin, predstavujete pod takym slovom: dekadentny?

D. Laurencikova 14.5.2024 7:24

Co vy si, Kefalin, predstavujete pod takym slovom: dekadentny?

D. Laurencikova 14.5.2024 7:32

Mohl byste uvést pár příkladů dekadence v Kristově učení, pane Grundmanne?

D. Laurencikova 14.5.2024 7:32

Mohl byste uvést pár příkladů dekadence v Kristově učení, pane Grundmanne?

J. Matěna 14.5.2024 8:11

Vy jste podstatu Nového Zákona a Kristova učení ani náznakem nepochopil, viďte?

A mimo jiné, křesťanství je přísně pravicové, neboť konání jednotlivce je svobodné s výhradně osobní zodpovědností. Evropa dnes koná pravý opak. Šíří "pravdu a lásku" ohněm a mečem kolektivisticky a z moci úřední.

P. Diviš 14.5.2024 8:28

Praxe křesťanství byla ale trochu jiná, že?

J. Matěna 14.5.2024 8:34

Praxe křesťana se stále táž už 2000 let. Instituce do toho netahejte. Ty jsou vždy nástrojem kolektivistickým, bez osobní odpovědnosti, a jsou tu od toho, aby selhávaly.

R. Langer 14.5.2024 10:18

Ano, Křesťané lžou, kradou a vraždí po celé 2000 let, úplně stejně, jako všichni ostatní. Praxe je stále zcela stejná. Naprosto souhlasím. ;-D

J. Pokoutný 14.5.2024 9:07

Ne nutně. Do doby expanze islámu se křesťanství šířilo více či méně úspěšně UVNITŘ Římské říše a christianizace mimo ni probíhala pomocí misií (období expanze skončilo v 2 stol. n.l.). A Říše Východořímská ani termín "náboženská válka" neznala do r.1453 (všechno byla politika). A renesanční dobyvačné války už neměly s náboženstvím společného skoro nic (ještě tak sektářské boje v Evropě), šlo o zisky.

J. S. 14.5.2024 10:57

Křesťanství je přísně pravicové? Křesťané jsou vynálezci komunismu.

Skutky 2,44 Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem.

Sk 4,32 Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval.

A nebylo to na základě dobrovolnosti, viz Ananiáš a Safira.

Toto jsou pravicové teze?:

Mt 6,25 "Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou ..."

J. Matěna 14.5.2024 11:17

Ananiáše a Safiru potrestal Bůh smrtí za lež a pokrytectví. Nezavraždila ho místní církev. Copak neumíte číst?

3 Petr mu na to řekl: „Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? 4 Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“

Jinak Vaše argumentace je i tak nesmyslná. Komunismus krade majetek lidem, kteří se dobrovolně součástí komunity stát nechtějí. Pokud bude na dobrovolné bázi (jak je psáno ve Vašich odkazech), vůbec mi nevadí.

Ostatně v "komunismu" žijí řeholníci. Ovšem nové ovečky nezískávají tím, že by je honili po ulici, ukradli jim majetek a zavírali je do klášterů. A trvalé sliby skládají až za několik let, aby si ujasnili, že tak činí dobrovolně a svobodně.

Pokud neumíte rozlišovat mezi svobodnou vůlí a terorem, tak to je potom těžké.

J. S. 14.5.2024 14:30

"Běda vám bohatým" Lk 6,24, je heslo pravice?

Svatý Jeroným:" Bohatec je buď zloděj, nebo zlodějův dědic".

V. Pavelka 14.5.2024 20:28

Opravdu odstoupil Papež Benedikt, kvůli Nemoci ? Nebo tlaku Woke Halíků ze světa !!?EU