Neviditelný pes

HISTORIE: Kdo byli vlastně vrazi?

20.1.2010

Češi, anebo Němci? Co říkáte, pane Komárku?

Nejprve s musíme vrátit k události, která se odehrála v Postoloprtech dne…. No to je právě ono. Kdy se to odehrálo a co se vlastně odehrálo. Jde o údajný masakr Němců v Postoloprtech, údajně v květnu 1945. Proč "údajný"? No, protože mrtví se tam jistě našli, to nikdo nepopírá, jenže jde o to, kdo to vlastně v těch hromadných hrobech byl. Psali jsme o tom více v článcích SPOLEČNOST: Okrajové politické téma 1, 2, 3 (první, druhá a třetí část).

Po mimořádné mediální kampani, do které se zapojili kdejací "aktivisté" a vytvořili za peníze různých fondů a nadací divadelní i rozhlasové hry, kdy vyšly desítky článků o hnusných vraždách v Postoloprtech, městská rada obce kapitulovala a rozhodla, že bude postaven pomník. Obětem. Zástupci sudetských Němců trvali na nápisu o "masakru nevinných", ale to bylo i na mediální štvanicí nalomené radní města poněkud moc.

Nakonec má být nápis na pomníku neutrální - všem obětem -, ale jak sdělil v rozhlase zástupce sudetských Němců, jistý pan Otakar Lobel, (podnět, aby se městská samospráva zbudováním památníku zabývala, dal právě on a jeho Nadační spolek města Žatce - Saaz) nápis Všechny oběti lze chápat dosti různě.

Cituji: "Je to dostačující. Je to kompromis, se kterým se dá žít. Tento nápis jasně říká, kdy k těmto událostem došlo, a každý ví, že se jednalo v podstatě o masakr. Řekněme že je to milník, kterým byl zahájen proces reflexe." (Viz zde)

Takže on je sice pomník "všem", ale sudetští Němci jej chápu a presentují jako přiznání české viny za masakru Němců. To je skutečně zajímavý postoj někoho, kdo prý hledá "smíření". Takhle veřejně presentovaný nápis na pomníku nemůže sloužit k ničemu jinému než k přepisování historie a jako "klacek" na Čechy.

To je pro nás velice nebezpečné. Vstřícný krok se již teď, ještě než pomík stojí, vykládá jako "přiznání viny". Viny na údajném masakru nevinných Němců. Spáchaných zločinnými Čechy.

Uvědomíme-li si však skutečnost, že je dnes již jasné, že zavraždění nalezení v hromadných hrobech v okolí Postoloprt byli s největší pravděpodobností také židé hnaní přes Postoloprty na pochodu smrti v květnu 1945 a že "chybí" mrtví váleční zajatci i "židovští míšenci" z postoloprtského koncentračního tábora, spíš to vypadá že se tady někdo snaží smazat svoji vinu a hodit ji na někoho jiného. Otevřeně řečeno, někteří sudetští Němci chtějí své zločiny překrýt údajnými zločiny českými. I když přiznáme, že po květnu 1945 se i někteří Češi dopustili zločinů, míra velikosti německých nacistických zločinů a české pomsty je nesrovnatelná. Je to jako kdyby hromadný vrah požadoval potrestání toho, kdo jej chytil, za to, že s ním "zacloumal". No, ono se to v poslední době dost děje, že?!

Po vyslechnutí slov Loebla vypadají slova "zastupitele Postoloprt", Jiřího Elsnice, jako směsice naivity a docela zbabělého uhýbání pod mediálním tlakem. No, koho chtějí mít místní v zastupitelstvu, jejich problém. Ale citujme jeho slova z reportáže Viléma Faltýnka v Radiu Praha:

"Ono se těžko přiznává, že jsme nebyli jenom svatí(pozn. my - postoloprtští Češi.). V každém případě ten problém se musel vyřešit, i kdyby to neudělalo toto zastupitelstvo, tak by to muselo udělat to další. Zkrátka ta věc se stala a nějaké vyrovnání s minulostí muselo přijít."

Takže my přiznáváme, že jsme vrazi a hotovo. Tím vyřešíme "ten problém". Ale říká-li někdo hromadě mrtvol a dalším asi osmi hromadným hrobům, u kterých není jasno, kdo v nich ležel a možná ještě leží, "problém" tam je . Už v tom, že stále není jasné, kdo ti mrtví jsou.

Ale jak už bylo v mnohokrát dokázáno, pohled některých sudetských rodáků na společné dějiny je, řekněme, poněkud nevyvážený. To se tak dneska říká, když někdo lže… Pan Loebl a mnozí naši rodáci Spolek Saaz a Žatec - mají vůbec zajímavé vzpomínky na druhou světovou válku. Na jejich stránkách najdete třeba odkazy na YouTube, kde si můžete prohlédnout např. videa - Ostfront Juni 1943 GRH Kampfgruppe Schlesien, obrázky či The Bloody East a podobné skvosty. Kdo by si rád nezavzpomínal na ten slavný Wehrmacht, co byl tak, ale tak lidský proti těm vrahounům z československé armády, že jo?!

Pan Loebl i naši čačtí novináři roní slzy nad nevinnými německými obětmi, naprosto přehlížejíce a zatajujíce skutečnost, že do Postoloprt byli svezeni po válce dle rozkazu vlády cituji: "aktivní nacisté, nacističtí funkcionáři, členové SS, funkcionáři NSDAP" atd.

I když jistě po válce v krajině plné mrtvol z koncentráků a pochodů smrti, se stovkami mrtvých a tisíci nemocných a umírajících na tyfus v koncentračním táboře Terezín, jenž je coby kamenem dohodil a o čemž naši milí krajané ani nešpitnou - viz zde - nepanovala žádná idyla. V té šílené době, kdy zemi vládlo násilí a smrt, v kraji s nepohřbenými mrtvými z pochodů smrti i mrtvolami vězňů kolem tratí, kam je házeli nacisté z vlaků-transportů, dostali se do Postoloprt i "obyčejní" Němci. Četl jsem jejich vzpomínky. Otřesné. Jen je tam nějak mnoho "přátelství", všichni najednou byli před i za okupace "přáteli" s Čechy. Historie mluví jinak.

Dramatik by mohl říci, že to vše vypadá jako strašlivá pomsta bohů. Silnicemi, kde nedávno hnali Němci desetitisíce "podřadných bytostí " a vraždili je, potom pochodovali někteří z nich. Do bývalého německého koncentráku v postoloprtské bažantnici, do koncentráku tamtéž pro "rasově smíšené židy", do lágrů pro desetitisíce válečných zajatců kolem letiště Žatec pochodovali najednou včerejší "nadlidé". Ani přes tuto zkušenost , jak se zdá,si někteří "nadlidé" dodnes nejsou schopni přiznat žádnou vinu za své činy . Naopak cítí se oběťmi.

Zacházení "svobodovců" s Němci bylo skutečně drsné. Je však potřeba napsat - a to jsem nikde a nikdy v těch mnoha článcích o čs. jednotce v SSSR nečetl, co všechno prožili tito svobodovci. Mnozí z nich byli volyňští Češi. Když osvobozovali své vesnice na Ukrajině na Volyni, po tom, co ustoupil Wehrmacht, naskytl se jim obraz, proti kterému Dantovo peklo bylo rekreační zařízení. Před ústupem němečtí vojáci běžně zaháněli obyvatele - starce, ženy a děti - do stodol, kde je zaživa upálili. Aby nemohla Rudá armáda používat studně - bez vody válčit nelze -, "znehodnocovali" často studně tak, že do nich naházeli živé ženy - a na ně nahoru mrtvoly, většinou dětí. To nikdy žádný sudetský Němec neslyšel? Dodnes?

Svobodovci také prošli Duklou. Část z nich tam padla do zajetí. Nikoli SS, ale Wehrmachtu. Té takzvaně "slušné armády". Když dobyli vesnici, nalezli své druhy přibité na vratech do dvorů. Měli vypíchané oči a uřezané genitálie. Obličeje rozbité k nepoznání. Diví se někdo, že když dostali za úkol hlídat vybrané nacisty, jednali s nimi tak, jako jednali?

Svobodovci někdy vraždili, protože se mstili za strašlivá utrpení. Proč předtím vraždili sudetští Němci? Protože museli na čs. úřadech mluvit česky? Kvůli tomu vytvářeli koncentráky a pálili v nich lidi? Kvůli tomu, že byly za ČSR zřízeny v městech české knihovny, bylo nutno vyvraždit židy, kteří navíc považovali němčinu za svou rodnou řeč?

Kdo se o věc bude více zajímat, může si přečíst moje shora anoncované články. Sám jsem však chtěl toto téma na nějakou dobu vynechat

Jenže: V Mladé frontě Dnes vyšel dne 9. listopadu 2009 článek Martina Komárka "Nevinným obětem". Ten je prokládán dramatickými mezititulky: Vražda zůstává vraždou, i když ji spáchali Češi, a nevinné oběti nevinnými oběťmi, i když to jsou Němci! Kdo by nesouhlasil! Svině český, vraždit nevinný lidi po válce!

"Zastřelit, velí důstojníci československé armády. V hrobech končí několik set lidí" To je síla, co?!

Autorovi je zřejmě úplně fuk, že pro své tvrzení nemá ani za nehet důkazů a že i drastická osobní líčení sudetských Němců mluví o "střílení" a podobně ale naprosto nekonkrétně. Viz líčení, jak byli v květnu odváděni někteří sudetští Němci do Postoloprt viz zde, kliknout na Dokumenty Postoloprty či "Svědectví" .

Při skutečném líčení osobních zážitků se stále dokola v nich objevuje svědectví o pěti zastřelených klucích z Hitlerjugend, o zastřeleném důstojníkovi Wehrmachtu, o jednom duchovním zabitém při pochodu - ale jinak jen všichni "slyšeli", "říkalo se" a podobně. To by jistě nebyl problém vše skutečně prozkoumat. Že vraždil jistý Marek a dva další, ale co dál? Kdo to byl, kdo údajně povraždil ty "stovky Němců"? A jakto, že se ve svědectvích sudetských Němců objevují hromadné hroby s tlejícími mrtvolami - které museli vykopávat - ještě dříve, než byli shromážděni v Postoloprtech? Divné, co?!

Kdo a jak tvoří stránky "krajanů", si ovšem můžete dovodit z uvedených stánek SAAZ, např. videa Ostfront Juni 1943 GRH Kampfgruppe Schlesien, obrázky The Bloody East a podobné skvosty. Kdo by si rád nezavzpomínal na ten slavný Wehrmacht, co byl tak, ale tak lidský proti těm vrahounům z československé armády, že jo?!

Ale něco mi na tom článku od začátku, mimo jeho zjevnou tendenčnost a bulvárnost titulků, stejně nehrálo. Obvyklé kecy o nevinných Němcích a zločinných Čechoslovácích - dámy prominou - těch se objevuje v našem tisku hromada. Rádio vysílá angažované hry o zabijáckých Češích oceněné "cenou Alfréda Radoka" (chudák Radok, ten se asi v hrobě obrací), pan Bambušek píše divadelní hry atd.

A u toho článku v Mladé frontě byly také obrázky mrtvol civilistů a u nich text:

Na konci května a na začátku června 1945 shromáždila Československá armáda v Postoloprtech několik tisíc sudetských Němců (a jejich partnerů ze smíšených manželství) Nejméně 736 z nich - hlavně mužů - popravčí čety zastřelily. Zabity byly i některé ženy a pět chladů mladších 15 let.

No řekněte, není to síla? Přímo na vlastní oči vidíte ty nevinné oběti…….

Sakra, já tenhle obrázek odněkud znám…. Ale odkud?!?

Náhoda tomu chtěla, že jsem před Vánoci probíral knihovnu, kde mám i staré zajímavé knihy. Uvidím titul "Cestou k barikádám", sborník vydaný Svazem protifašistických bojovníků, otevřu na stránkách s fotografiemi a hle: Druhý obrázek na fotografické příloze je ten samý, co o něm MfD a Komárek tvrdí, že jsou na něm zavraždění Němci!

Jak se ukazuje, jsou to jiné oběti. Nejsou to žádní nevinní Němci z Postoloprt, ale jsou to zavraždění Češi z doby květnového povstání v Praze v roce 1945. Popiska je jasná: Barikádníci v Praze XIV, zastřelení nacisty.

Už si vzpomínám. To jsou civilní oběti řádění SS. Pokud se nepletu, jde o masakr v Úsobské ulici.

. Možná se najdou pamětníci, kteří ty fotky rozpoznají lépe.

Jenže pokud "seriozní denník" bezostyšně uveřejní obrázek zavražděných Čechů a tvrdí, že jde o nevinné Němce zavražděné Čechy, a k tomu vydá denunciační článek podepsaný známým novinářem, tak je něco v nepořádku. A značně to poškozuje důvěryhodnost ostatních "informací", které se bez jakékoliv vážné kontroly vynořují kolem této kauzy.

Redakce MfD by měla sdělit, jak je možné, že označuje oběti za vrahy, kde získala onu fotografii, kdo ji autorovi dal. A protože k osočení Čechů jako odporných vrahů byly použity mrtvoly zavražděných českých občanů, měla by se redakce veřejně omluvit, A to článkem ve stejném rozsahu i s vysvětlením.

A pro Postoloprtské by to mělo znamenat jedno. Pokud nejsou všechny údaje o tom, co se dělo od 15. března 1939 do června 1945, alespoň v základech objasněny, a to včetně obětí, tedy zavražděných z nacistického zajateckého tábora, koncentračního tábora přímo v Postoloprtech, z květnového pochodu smrti, o čemž Němci zarytě mlčí (pozor, v časopise Týden, ale i na netu jsou již Postoloprty uváděny jako česká Srebrenica), měli by ihned zastavit celou akci. Až do vyšetření.

Je to na nich, jestli mají alespoň trochu sebeúcty a slušnosti. Už vůči těm mrtvým. K novinářům, co dělají z vrahů oběti a z obětí vrahy, tolik úcty zase mít nemusí. Ovšem pokud se jich nebojí, že.

Barikádníci v Praze XIV postřílení nacisty

2 Cestou k barikádám
Cestou k barikádám. Vydal Svaz protifašistických bojovníků

Oběti

1 MfD

Na konci května a na začátku června 1945 shromáždila československá armáda v Postoloprtech několik tisíc sudetských Němců (a jejich partnerů ze smíšených manželství) Nejméně 736 z nich - hlavně mužů - popravčí čety zastřelily, zabity byly i některé ženy a pět chladů mladších 15 let.zpět na článek