Neviditelný pes

EKONOMIKA: Paradoxy zemědělské bilance

diskuse (4)
Zatímco v loňském roce skončilo zemědělství v ČR v přebytku zhruba tří miliard korun, v letošním roce bude podle dosavadních předpokladů výsledkem maximálně kladná, spíše však záporná nula, ba i mírná ztráta. Tedy horší celková bilance než loni.
Zatímco v loňském roce skončilo zemědělství v ČR v přebytku zhruba tří miliard korun, v letošním roce bude podle dosavadních předpokladů výsledkem maximálně kladná, spíše však záporná nula, ba i mírná ztráta. Tedy horší celková bilance než loni. A to i přesto, že ceny zemědělských produktů letos oproti loňskému propadu rostou a do konce roku ještě porostou, takže tržby zemědělců se meziročně zvýší. Prostě – závěrečný účet za rok 2010 nebude v porovnání s rokem 2009 odpovídat reálnému stavu. Jak je to možné?

Na vině je rozdílný režim výplaty dotací v obou zmiňovaných letech. Ty se totiž podle legislativy EU začínají standardně vyplácet od 1. prosince příslušného roku, v loňském roce ale povolila EU kvůli ekonomické krizi výjimku a dotace bylo možné vyplácet již od 16. října. Zemědělci tak loni získali vyšší sumu dotací, protože se jich prostě stihlo vyplatit větší množství, ovšem na úkor letošního roku, který už bude opět v klasickém režimu. Alespoň není žádný signál o opětném urychlování výplat zemědělských podpor. To ovšem zcela zkresluje optický pohled na budoucí hospodářský výsledek resortu.

Bylo by vhodné vzít tuto skutečnost na vědomí zejména v následujícím období, kdy lze očekávat souboj zemědělců o výši dotací na příští rok, a kdy bude podle všeho jedním z argumentů také odkaz na to, že letošní hospodářský výsledek resortu bude horší. Administrativně ano, ne ale reálně.

Na druhou stranu by neměly předpokládaný horší letošní výsledek zemědělství zneužívat bankovní ústavy ke zhoršení úvěrových podmínek při investicích do tohoto oboru. V tržbách bude letošní situace lepší, byť statistiky budou v celkové bilanci vykazovat něco jiného.

Celá situace ukazuje nicméně především na skutečnost, jak významnou roli v českém zemědělství dotace hrají. ČR je na nich po Irsku nejzávislejší evropskou zemí, a to není dobrý signál. Výsledkem totiž je, že bilance zemědělského podnikání je výrazně závislá na politických rozhodnutích, například na vůli dorovnat z národních zdrojů přímé platby z EU. Zatímco v roce 2009 zemědělci v ČR získali z národního rozpočtu prakticky maximum národního dorovnání, v letošním roce jim k němu chybí zhruba tři miliardy korun a výplata další necelé miliardy korun má být pozastavena. Tyto čtyři miliardy korun spolu s předplacením části letošních dotací již v závěru loňského roku zřejmě rozhodnou o možném negativním hospodářském výsledku oboru v roce 2010.

Je ale třeba vědět: Tento výsledek bude výsledkem politických rozhodnutí (i předčasná loňské výplata byla politickým rozhodnutím), který nevypovídá nic o tom, že by se konkurenceschopnost tuzemského zemědělství z pohledu efektivity podnikání letos zhoršovala – je tomu spíše naopak.

Převzato z Blog.aktualne.cz se souhlasem autora.

Autor je agrární analytik

zpět na článek