Neviditelný pes

AUSTRÁLIE: Noviny

20.12.2022

Noviny.

V Klokánii tu mezi námi česko-slovenskými emigranty žije i jeden, dnes už také penzista, bývalý entomolog, čili broučkař.

Vratislav Ricardo Eugéne Maria Jan-Křtitel Bejšák-Colloredo-Mansfeld.

Tento odvážný a trochu výstřední idealista si před lety usmyslel vydávat český čtrnáctideník s názvem „Noviny“. Dodnes jich od července roku 1999 vydal už 610 čísel. Peněz a hlavně času, který pan vydavatel a vrchní redaktor v jedné osobě Novinám až dosud věnoval, je neúrekom. Jak vidět, tak výdrž má značnou a svému jménu dělá čest. Jmenuje se Vratislav Ricardo Eugéne Maria Jan-Křtitel Bejšák-Colloredo-Mansfeld.

Noviny, které v Austrálii vydává Vratislav Ricardo Eugéne Maria Jan-Křtitel...

Noviny oplývají šestnácti stránkami zpráv a zajímavých článků. Tyto jsou dnes přejímány převážně z internetu. Neschází ani stránka ve slovenštině a další v angličtině. Zbylých 14 stran je v češtině, u některých přejatých článků z českých médií češtině trochu podivné, jak je dnes v zemích česko-moravsko-slezských zvykem. Sloh mnohdy kostrbatý a pravopis by nebyl ani na známku 4, které jsme dostávali kdysi na měšťance z diktátu. Nevím, jakým který „žurnalista“ vzděláním oplývá, ale podle některých jejich výplodů bych řekl, že opustili školní docházku v páté třídě základní školy se známkou z češtiny velice neuspokojivou.

Takže ze stránek Novin se dozvíme, nejen co je nového ve světě, v zemích kde jsme vyrůstali, ale také v Klokánii, kde dnes žijeme. Jsou zde upozornění na kde jakou akci pořádanou krajanskými organizacemi po celém kontinentu Terra Australis. Nechybí ani oznámení o různých česko-slovenských restauracích a podobných občerstvovnách vychvalující tu kterou vynikající kuchyni a česká piva různách značek a kvalit.

Protože v Novinách pan vydavatel uveřejňuje holou pravdu trochu s archaickým, pravicovým zaměřením, tak místní generální konzulát české republiky si nepřeje Noviny v prostorách konzulátu, kam byly dříve zdarma dodávány v několika výtiscích. Prostě některé přejaté články, které vyšly už dříve na internetu, se českému zastupitelskému úřadu nelíbí. Asi proto, že v nich jsou mnozí čeští politici nazýváni pravými jmény, a nebo články o zvěrstvech komančů, kterých se po 40 let jejich vlády dopouštěli.

Aby snad nebylo čtení Novin fádní, jsou články tu a tam prokládány anekdotami, tedy vtipy. A tak i já vám na závěr přiložím 2 vtipy z posledního čísla Novin.

Vtip z Novin
Vtip z Novin


zpět na článek