Neviditelný pes

AUSTRÁLIE: Zastaralé pokuty

26.9.2023

Klokánie je šťastná země, kde se dobře žije. Asi to je její izolací od zbytku světa oceány a pozicí na jižní polokouli, kde je všecko naopak. Do dnešních dnů zůstává za většinou světa ve všem tak trochu pozadu. Když jsme prijéchali mezi klokany koncem let šedesátých minulého století, tak ještě ve společnosti silně přežívala stará koloniální britská mentalita a morálka. Mimo místních domorodců – aboriginies nešla spatřit barevná tvář, platil zákon, že se do Velké Jižní Země mohou přistěhovat pouze tváře bílé a žádná barevná. Sice několik tisíc žlutých Asiatů, převážně Číňanů zde bylo jako memento dob zlatých horeček tu a tam po Klokánii. Tito se tehdy starali, aby zlato kutající bílé tváře měli čisté, vyprané prádlo, nehladověli a podobně. Byli to takoví mravenci – údržbáři, kteří udržovali zlatokopecké osady v chodu. Nám po příchodu připadala tehdejší společnost podobná, jako byla v Československu mezi světovými válkami. Prostě o generaci či dvě posunutá zpět – time warp.

Klokánie sice své zpoždění za zbytkem světa pozvolna dohání, ale že by to vedlo k něčemu lepšímu, spatřit nelze. Asi není o co stát.

A tak se dostáváme k dnešnímu tématu, dopravním předpisům a pokutám za jejich překročení. Pod názvem „dopravní předpisy“ si obvykle představíme omezení rychlosti, dání přednosti v jízdě, zastavení na značce Stop a podobně. Avšak společně s platnými dopravními předpisy mezi klokany dosud platí i ty, které vznikly v dobách dávno minulých, časech koloniálních. Tyto jsou stále legálně platné, ale je nepravděpodobné, že by někdo byl za jejich překročení stíhán.

1. Pokud není v okolí k dispozici pisoár, je legální močit na levé zadní kolo vašeho vozidla.

Takže když opravdu musíte a pisoár není v dohledu, tak je legální zastavit a vymočit se, ale jen na levé zadní kolo. Zde se jezdí vlevo, takže jde o kolo u krajnice. Toto pravidlo platí pro všechny australské občany včetně občanek. Močení na veřejnosti je však platný přestupek ošetřený patřičnou pokutou. Takže je nakonec lepší se poohlédnout po nějaké té úlevně.

2. Nenechte svoje pet řídit vozidlo

Existuje zákon říkající, že je ilegální vézt zvíře mezi řidičem a řidítky motocyklu. Avšak v Queenslandu můžete jet na motocyklu se zvířetem na klíně, ovšem jen na vzdálenost menší než 500 m, jestliže to poslouží při farmářských aktivitách.

3. Zpomalte svého koně v okolí kostela.

Jízda na koni již nějakou dobu není obvyklým způsobem dopravy. Avšak až do roku 1999 bylo v NSW ilegální jet v neděli rychleji na koni v blízkosti kostela. Tedy žádný klus, cval a nebo dokonce trysk. Hezky pomalu krokem, jinak by v té době hrozila citelná pokuta 44 AUD.

4. Je požadováno, aby taxi v Queenslandu vezly v kufru balík sena.

Když jste si v dřívějších dnech v Queenslandu zastavili taxi, tak dle zákona mělo mít balík sena v kufru. Zákon se datuje z dob, kdy taxi bylo taženo koníkem a nikoliv poháněno nelibě páchnoucím motorem.

5. V Západní Austrálii nevozte příliš mnoho brambor

Zákon z dob Velké hospodářské krize ve dvacátém století nám říká, že je ilegální vézt více jak 50 kg brambor ve vašem autě, pokud nepracujete pro některou z „bramborových společností“. Za překročení tohoto zákona byla vysoká pokuta 2000 AUD.

6. Trubte opatrně!

Tento předpis z doby minulé se dá stále použít. Takže když uvidíte někoho známého, jak jde kolem, tak na něj netrubte, ale zavolejte. Jinak, zvláště v NSW, vás může strážce pořádku odlehčit o 300 AUD. Legální je upozornění zatroubením jinému vozidlu a nebo zvířeti, že se blížíte.

Psáno 20/06/2023zpět na článek